Ryszard Lech Papierkowski

ur. 18 kwietnia 1958
zm.
Szkoła Podstawowa w Sarbicach

Ryszard Papierkowski
Zdjęć: 4
Filmów: 1

Pochodzenie

Urodzony 18 kwietnia 1958r. w Turku. Syn Heleny i Kazimierza Papierkowskich.

Dzieciństwo

Od urodzenia mieszkaniec Smulska. Dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnym domu wraz z rodzicami i dwoma braćmi. Wszystko przebiegało zwyczajnie, tak jak w większości rodzin w tym czasie.

Edukacja

Naukę na poziomie podstawowym pobierał w rodzinnej miejscowości Smulsko, później w Boleszczynie. Dalszą naukę kontynuował w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, zdobywając tam wykształcenie średnie-rolnicze.

Pierwsze zatrudnienie i praca

Pan Ryszard Papierkowski pracę zawodową, rozpoczął w 1976 roku pracując kolejno w zakładach: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa Łódź”, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Przykonie, Elektrownia „Adamów”. Od 1993 roku do chwili obecnej prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Smulsko.

Etapy działalności

Od 1980 roku do dnia dzisiejszego działa w Rolniczej Solidarności. W stanie wojennym działał w podziemiu, co ujawnił dopiero 25 października 1988 roku. Od 1989 działał w Komitecie Obywatelskim „Solidarność”. W 1983 inicjator założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Smulsku. Zasiadał w zarządzie 25 lat na różnych stanowiskach, przy czym w latach 2009-2010 był prezesem. Od 1988 do chwili obecnej pełni funkcję sołtysa w Smulsku. Jako sołtys inicjował wiele działań w swoim sołectwie: budowę dróg, wodociągów, kanalizacji wraz z oczyszczalnią w Wichertowie, budowę chodnika. Na zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Smulsku, wykorzystał fundusze napływające zewnątrz m.in. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i funduszu sołeckiego. W 1995 roku założył zespół ludowy „Zgoda”, który prężnie działa do chwili obecnej i osiąga liczne sukcesy muzyczne. Swoimi występami uświetnia imprezy gminne, powiatowe. Bierze udział w konkursach i przeglądach ludowych.

Pan Ryszard Papierkowski w latach 1990-2002 był radnym i przewodniczącym Rady Gminy Przykona. W trakcie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady w ramach współpracy, wymiany doświadczeń odbył podróż zagraniczną do Brazyli. W ramach wyjazdu nawiązał kontakty, które przetrwały po dziś dzień. Jako Przewodniczący Rady Gminy Przykona zawsze przywiązywał ogromną wagę do rozbudowy placówek szkolnych i „Strategi rozwoju oświaty w gminie Przykona”. W latach 1990-1998 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Konińskiego. Przez jedną kadencje przewodniczący klubu Towarzystwa Samorządowego. W latach 1992-2000 prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego. Do 2004 roku prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie. Z racji pełnionej funkcji, współorganizator Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Lichenia. W latach 1996-2006 zasiadł w zarządzie Konińskiego Banku Żywności, współuczestniczył w organizowaniu przedświatecznej akcji zbiórki żywności na terenie gminy Przykona „Pogotowie Św. Mikołaja”.

Od 2009 roku do chwili obecnej jest członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia. Jako parafianin bierze udział w życiu i działaniu lokalnego kościoła. W dniu 13 maja 1981 roku, w momencie zamachu na Ojca Świetego w imieniu parafii Boleszczyn i miejscowego społeczeństwa wystosował telegram do papieża Jana Pawła II, na który otrzymał odpowiedź ze Stolicy Apostolskiej. Związany z Duszpasterstwem Rolników przy Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Koninie.

Znaczenie postaci

Ryszard Papierkowski jest znany w swoim środowisku jako działacz samorządowy. Prekursor demokracji na terenie gminy, organizator szkoleń dla rolników i osoba wspierająca dyrektorów szkół w organizowaniu szkoleń, prowadzeniu ich i pozyskiwaniu sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych. Zainspirował w Szkole Podstawowej w Sarbicach prowadzenie zajęć z edukacji obywatelskiej, w ramach współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolność. Inicjator i organizator wielu uroczystości patriotycznych, religijnych i festynów rodzinnych np.: Dożynki, festyny z okazji Dnia Dziecka itp. Człowiek „wielkiego serca” wspomagający ludzi w potrzebie np.: organizator zbiórek żywności, konwoju dla powodzian i wielu innych harytatywnych akcji. Aktywnie uczestniczy w wielu szkoleniach, konkursach, projektach, aby je wykorzystać dla rozwoju wsi i dobra jej mieszkańców. Przykładem może być udział w projekcie „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją” w ramach którego powstanie strona internetowa sołectwa Smulsko.

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Gazety Sołeckiej „Sołtys roku 2007”. Za pracę społeczną wielokrotnie odznaczany, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Również wielokrotnie odznaczany w resorcie pożarnictwa.

Literatura:

Goudyn Piotr, „Z Pól do wolności”.

Jaroszyński Ryszard, „Z tradycja w nowoczesność”.

Goudyn Piotr, „Rzeczypospolita sołecka”.

Goudyn Piotr, „Samorządna Rzeczypospolita”.

Stachowiak Bartosz, „Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego”.

Kalendarium:

 • 1958 ― Narodziny bohatera
 • 1976
 • 1980
 • 1981
 • 1983
 • 1988
 • 1988
 • 1989
 • 1990 ― 2002
 • 1990 ― 1998
 • 1992 ― 2000
 • 1993
 • 1995
 • 1996 ― 2006
 • 2004
 • 2007
 • 2009
 • 2009 ― 2010

Zobacz też: