Ryszard Sikora

ur. 01 grudnia 1950
zm.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu

Zdjęć: 17

Pochodzenie

Ryszard Sikora (syn Mieczysława i Józefy) urodził się 1 grudnia 1950 roku w nieistniejącej już dziś miejscowości Baberów koło Wałcza, woj. zachodniopomorskie. Pochodzi z rodziny chłopskiej. Ma trójkę rodzeństwa. Jego młodszy brat odziedziczył po rodzicach gospodarstwo rolne.
Pan Sikora zamieszkał w Jastrowiu w 1980 roku.

Edukacja

W wieku 7 lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Różewie. Od 1964 roku był uczniem Państwowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Jastrowiu.
W 1969 roku zdał maturę, a następnie pracował jako stażysta w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Mirosławcu.

Praca

W latach 1970 – 1972 odbył zasadniczą służbę wojskową, a po niej podjął pracę na stanowisku inspektora ds. oświaty rolniczej w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Wałczu. W 1974 roku został zastępcą dyrektora w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sypniewie, a później w Jastrowiu. Od 1982 roku pełnił obowiązki Zastępcy Naczelnika, a następnie Naczelnika Gminy i Miasta Jastrowie. W tym czasie należał do PZPR.
Siedem lat później, w czerwcu, został wybrany na stanowisko Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. Funkcję tę pełnił ponad 20 lat, aż do 14 grudnia 2010 roku.
W latach 1998-2002 oraz 2010-2014 był Radnym Rady Powiatu Złotowskiego. Od 15 czerwca 2011 roku pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie pełniąc funkcję inspektora ds. kontroli.

Rodzina

W 1973 roku zawarł związek małżeński z Grażyną Gniot .
W roku 1974 państwu Sikorom urodziła się pierwsza córka – Sylwia, a po pięciu latach na świat przyszła druga córka- Monika.
W okresie wakacji rodzina wyjeżdżała nad morze lub w góry.

Zainteresowania

W czasie wolnym od pracy Pan Ryszard zajmuje się porządkami na działce, kosi trawę, uprawia ogródek przydomowy. Lubi jeździć na rowerze wokół jastrowskich jezior. Jest zapalonym kibicem sportowym, namiętnie ogląda wszelkie transmisje.
Interesuje go to, co dzieje się w polityce, w samorządzie lokalnym, powiatowym, w poszczególnych gminach danego powiatu.

Osiągnięcia

Pod rządami Pana Ryszarda Sikory Jastrowie zostało w bardzo dużym stopniu zmodernizowane. Poza ogólnym remontem budynków mieszkalnych i organizacją budownictwa komunalnego oraz patronackiego została założona cała sieć wodnokanalizacyjna.
Zaczęto również sukcesywnie wymieniać brukowe drogi na asfaltowe.
W późniejszych latach oczywistym priorytetem była dla niego poprawa bazy oświatowej, kulturalnej oraz infrastruktury technicznej. Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych. Unowocześnienie wnętrz, wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Ponadto gmina w dzisiejszych dniach może się pochwalić salą gimnastyczną w Brzeźnicy czy dwoma orlikami w Jastrowiu.
Za swoje dokonania został odznaczony dwukrotnie Brązowym Krzyżem Zasługi oraz w 2005 roku Złotym Krzyżem Zasługi. Wiele razy był wyróżniany odznaczeniami i medalami o znaczeniu regionalnym.

Znaczenie postaci

Ryszard Sikora przez 29 lat współpracował z mieszkańcami gminy i miasta, nigdy nie przegrał żadnych wyborów, starał się dobrze służyć ludziom. Powiedział nawet: „Wykonywałem swoją służbę z myślą o mieszkańcach gminy i miasta.”. Odszedł ze stanowiska mając 60 lat.
Zależało mu na tym, żeby życie w gminie stawało się lepsze, przyjemniejsze.
Dbał o rozwój kultury w gminie. Organizowano różnego rodzaju rozgrywki w hali widowiskowo-sportowej oraz okolicznościowe festyny, między innymi Międzynarodowy Festiwal „Bukowińskie Spotkania”, który każdego roku skupia w Jastrowiu miłośników folkloru różnych narodowości i jest dla tego miasta doskonałą promocją.
Ponadto burmistrz zapoczątkował współpracę z zagranicznymi miastami. Jastrowie stara się budować przyjazne i jak najlepsze stosunki z miastami partnerskimi – od 2004 roku ze Steinfeld (Niemcy), a od 2005 roku z Bonyhad (Węgry).

Źródła:
1) Wywiad przeprowadzony z Ryszardem Sikorą w dniu 04.02.2015 przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrowiu.
2) Życiorys napisany przez Ryszarda Sikorę
3) http://www.dzienniknowy.pl/aktualnosci/pokaz/12542.dhtml
4) http://konin.naszemiasto.pl/artykul/ryszard-sikora-burmistrz-jastrowie,615368,art,t,id,tm.html
5) http://jastrowie.bix.pl/
6) http://www.dzienniknowy.pl/aktualnosci/pokaz/12431.dhtml

7) www.dzienniknowy.pl/blog/pokaz/717.dhtml

Kalendarium:

  • 1950 ― Narodziny bohatera
  • 1969 ― Ukończenie szkoły śre...
  • 1970 ― Służba wojskowa
  • 1973 ― Data ślubu
  • 1990 ― Wybór na Burmistrza M...
  • 2011 ― Praca w Powiatowym Ur...

Źródła:

  • Porozumienie Steinfeld...

Zobacz też: