Sebastian Wardęcki

ur. 26 lipca 1976
zm.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku
Bohater CDEW Sebastian Wardęcki
Podsumowanie projektu
Sebastian Wardęcki – wójt gminy Opatówek
Wywiad radiowy z Sebastianem Wardęckim
Życzenia dla wójta Sebastiana Wardęckiego na antenie Radia Centrum w Kaliszu.
Wywiady uczniów o bohaterze CDEW Sebastianie Wardęckim.
Filmów: 3
Nagrań: 2
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Urodzony 26 VII 1976 r. w Łodzi. Syn Czesława Wardęckiego (ogrodnik) i jego żony Marii zd. Brockiej (ogrodniczka). Rodzeństwo: siostry Karolina i Agnieszka.

Dzieciństwo

Dzieciństwo spędził w rodzinnej miejscowości Opatówek (gmina Opatówek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie). Uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku (klasy I – VIII). Od najmłodszych lat interesował się szczególnie geografią, biologią i historią; marzył, by zostać archeologiem. Do dziś z sentymentem przechowuje atlas geograficzny otrzymany od dziadka, który rozbudził w nim podróżnicze pasje. Od klasy III szkoły podstawowej jest ministrantem w kościele i do dziś służy przy ołtarzu również jako lektor.

Edukacja

Przebieg edukacji:

– 1983-1991 r.: Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Opatówku,

– 1991-1995 r.: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu,

– 1995-1999 r.: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, kierunek: prawo,

– 2004-2005 r.: Uniwersytet Wrocławski, Studia Podyplomowe z zakresu Samorząd Terytorialny i Gospodarka Lokalna.

Sebastian Wardęcki jako uczeń osiągał bardzo dobre wyniki w nauce. Wyróżniał się dużą aktywnością, szczególnie w Szkolnym Kole Krajoznawczo-Turystycznym, działającym przy Kaliskim Oddziale PTTK (indywidualnie i drużynowo osiągał sukcesy w konkursach z zakresu wiedzy krajoznawczej, a także w zawodach sprawnościowych, biegach na orientację). Wielokrotnie był uczestnikiem i laureatem konkursów z zakresu wiedzy geograficznej (na szczeblach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim). Największymi jego sukcesami były: I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Turystyczno-Krajoznawczym, a w finale ogólnopolskim – w pierwszej dziesiątce (1989 r.) oraz I miejsce w tym samym konkursie trzy lata później na szczeblu wojewódzkim, oraz w pierwszej piątce w ogólnopolskich rozgrywkach (1992 r.). Jako uczeń liceum ogólnokształcącego (po wygraniu eliminacji wojewódzkich) startował w Olimpiadzie Ogólnopolskiej z zakresu wiedzy geograficznej (1995 r.).

Etapy działalności

1. Praca w spółce CREDO Sc współpracującej z Bankiem PKO BP Oddział Kalisz (1999– 2001 r.),

2. Praca w spółce SKK Kredyt (2001–2002 r.),

3. Własna działalność gospodarcza (2002–2006 r.),

4. Radny Rady Gminy Opatówek i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej (2002–2006 r.),

5. Prezes Akcji Katolickiej przy parafii NSPJ w Opatówku (od 2004 r.),

6. Członek Zarządu Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Prażuchach (od 2006 r.),

7. Wójt Gminy Opatówek (od 2006 r.),

8. Członek Zarządu Gminnego OSP w Opatówku (od 2007 r.).

Sebastian Wardęcki jako wójt podejmuje szerokie działania na rzecz społeczności lokalnej. Zauważa nie tylko potrzeby ogółu, ale ważne są dla niego sprawy każdego mieszkańca gminy. W trosce o dobro społeczności, której – jak sam podkreśla – służy, ustanowił stały termin spotkań (każdy poniedziałek) dla osób chcących przedstawić problemy, z jakimi borykają się na co dzień. Wprowadził również SMS-owy system powiadamiania mieszkańców o bieżących sprawach dotyczących funkcjonowania gminy. Dzięki tym inicjatywom każdy ma bezpośredni dostęp do aktualnych informacji dotyczących gminy i realny wpływ na działania podejmowane na rzecz miejsca, w którym żyje.

Idąc z duchem czasu, wójt podjął szereg inicjatyw mających na celu pozyskanie dotacji unijnych. Korzystając z tych funduszy i programów, a także ze środków krajowych i lokalnych, gmina zrealizowała wiele projektów i inwestycji służących mieszkańcom. Trzy filary prężnej działalności wójta to: mocna oświata gminna, infrastruktura techniczna, w tym drogowa i plany wieloletnie. Głównym celem jego działalności jest wdrażanie kolejnych inwestycji wpływających na zmniejszanie zadłużenia budżetu gminy. Jako gospodarz gminy nie zapomina także o wspieraniu rozwoju ośrodków kultury, miejsc sportu i rekreacji, ekologii i zdrowym stylu życia, oraz o kultywowaniu tradycji spotkań integracyjnych dla najmłodszych i seniorów. Jak sam mówi, robi wszystko, „aby w gminie Opatówek żyło się lepiej” .

Odznaczenia i nagrody:

– Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa (2007 r.),

– Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa (2012 r.),

– Odznaka Honorowego Przyjaciela Harcerstwa (2014 r.),

– Nagroda „Templum Libri” za działalność na rzecz bibliotek (2014 r.).

Znaczenie postaci

Sebastian Wardęcki jako wójt jest osobą otwartą, kontaktową, wrażliwą na potrzeby mieszkańców gminy. Dba o jej wszechstronny rozwój: inwestycje, oświata, kultura i sport to główne cele, a jednocześnie mocna strona działalności władz lokalnych pod jego kierunkiem. Dzięki oświatowym projektom unijnym uczniowie ze szkół w gminie Opatówek poszerzają wiedzę o świecie, mają możliwość osobistego rozwoju, a także okazję do nauki języka obcego i podróży do krajów partnerskich. Wśród wdrożonych na terenie gminy programów oświatowych można wymienić m.in.: „Uczę się i bawię” (wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich), „Comenius” (partnerskie projekty szkół – współpraca z placówkami zagranicznymi), „Podniesienie poziomu jakości edukacji i wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w gminie Opatówek poprzez otwarcie nowych oddziałów przedszkolnych”. Kładąc nacisk na rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży, wójt przyznaje stypendia naukowe i sportowe. Uczy również samorządności podczas cyklicznych spotkań z uczniami, a także w zainicjowanym przez siebie konkursie „Zostań Małym Wójtem Gminy Opatówek”. Patronuje również szkolnym wydarzeniom i wspiera działanie na rzecz gminnej biblioteki (Program Rozwoju Bibliotek). Dzięki staraniom wójta niemal wszystkie placówki oświatowe w gminie oraz Gminny Ośrodek Zdrowia i Gminny Ośrodek Kultury poddane zostały termomodernizacji, wiele obiektów przeszło generalne remonty. Ponadto przy szkołach w Chełmcach i Tłokini Wielkiej powstały hale sportowe, wójt zadbał także o budowę placów zabaw dla dzieci, kompleksu boisk „Orlik” oraz boiska do siatkówki plażowej w Opatówku, stwarzając młodzieży komfortowe warunki do spędzania czasu wolnego. Na terenie gminy odbywają się liczne turnieje i zawody sportowe, festyny rodzinne oraz imprezy kulturalne w plenerze sprzyjające integracji mieszkańców.

Ważnym aspektem w działalności wójta jest dbałość o pamięć historyczną, zachowanie dorobku kulturalnego oraz kultywowanie tradycji. Wśród cyklicznych uroczystości organizowanych przez władze gminy są: wieczerza wigilijna, śniadanie wielkanocne i doroczne święto plonów. W czasie kadencji wójta S. Wardęckiego odnowieniu i rekonstrukcji poddane zostały następujące zabytki: mostek żelazny z 1824 r., brama wjazdowa Zespołu Pałacowego z ok. 1915 r. i mur przy „domku gotyckim” w Opatówku. Dokonano rewaloryzacji parku, zagospodarowano skwer w centrum Opatówka oraz przeprowadzono renowację zbiorników wodnych w Opatówku. Zmodernizowana i przebudowana została sieć kilkudziesięciu kilometrów dróg lokalnych. Ww. inwestycje stanowią część wdrożonych przez wójta projektów i podejmowanych na rzecz gminy działań.

Jako osoba młoda i aktywnie zaangażowana w życie i rozwój gminy wójt Sebastian Wardęcki jest postacią znaczącą dla lokalnego środowiska, zyskuje także uznanie i szerokie poparcie wśród miejscowej społeczności oraz władz powiatowych.

Bibliografia:

1. Bzdawka M., Janiak M., Bibliotekarze z Wielkopolski nagrodzeni [W:] „Panorama Wielkopolskiej Kultury”, nr 3 (82), 2014.

2. CV napisany przez Sebastiana Wardęckiego (kopia u autora).

3. Miluśka-Stasiak J., Gmina Opatówek wczoraj i dziś, Opatówek 2012.

4. Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku., [dok. elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.biblioteka.opatowek.pl/biblioteka/ Stan na 15.06.2014 r.

5. Urząd Gminy w Opatówku., [dok. elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.opatowek.pl/ Stan na 15.06.2014 r.

6. Twoja Lokalna Telewizja, Jak się żyje w Opatówku [TLT24.pl]., [dok. elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.youtube.com/watch?v=Sicg2Rlycbs Stan na 15.06.2014 r.

Kalendarium:

  Zobacz też:

  • > pochodzenie, dzia...
  • > Akcja Katolicka
  • > Ochotnicza Straż Pożar...
  • > Polskie Towarzystwo Tu...
  • > Towarzystwa Przyjaciół...
  • > Związek Harcerstwa Pol...