ks. prałat Serafin Opałko

ur. 10 sierpnia 1911
zm. 01 sierpnia 1986
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole

Zdjęć: 13

Pochodzenie

Ks.Serafin Opałko urodził się 10 sierpnia1911 roku w Jaroszewicach Rychwalskich (woj.poznańskie).

Edukacja (lub „młodość”)

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Rychwale. Od 1930 r. studiował w Wyższym Seminarium Duchowym Archidiecezji Krakowskiej, które ukończył 29 czerwca 1937 r. otrzymując święcenia kapłańskie. Będąc księdzem pełnił obowiązki wikariusza na palcówkach w Żarkach i Skomlinie.

Etapy działalności

Etap pierwszy- II WOJNA ŚWIATOWA

Czynnie uczestniczy w kampanii wrześniowej. W 1940 r. organizuje w Łaskach komórkę Związku Walki Zbrojnej (od 1942 r. Armia Krajowa). Zgłasza się do oddziału partyzanckiego Inspektoratu Iglarnia na kapelana Armii Krajowej. Tam współpracuje z wywiadem wojskowym i ze względu na dobrą znajomość j.niemieckiego jest łącznikiem między komendantem żandarmerii w Żarkach, Basilem i człowiekiem z Jugosławii, gotowym do współpracy z partyzantami. W czasie działań w AK posiada wiele obowiązków, za które odpowiada przed dowództwem Dywizji AK.

Kieruje zorganizowaną przez siebie skrzynką kontaktową, jednocześnie jest kapelanem AK w rejonie Złotego Potoku. Oddziały, w których służy do końca okupacji niemieckiej ochraniają miejscową ludność. Z tego okresu pochodzi wiele odznaczeń za męstwo m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Medal „Polska swemu Obrońcy”, Krzyż Armii Krajowej, Medal Zwycięstwa i Wolności, brązowy Medal Zasługi dla Obrony Kraju, Krzyż Walecznych oraz Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtutti Militari (V klasy).

Fragment homilii ks. kapelana Serafina Opałki „Zygmunta”, wygłoszonej do żołnierzy batalionu „Centaur” podczas Mszy św. polowej 18 sierpnia 1944 r.:

„Żołnierze! Zbliżają się dni, w których nasza dojrzałość polityczna wystawiona będzie na najwyższą próbę. Obowiązek względem Ojczyzny jest prawem niezbywalnym. W dniach decydujących o losach Polski nakazem chwili jest pomóc walczącej Warszawie. Kajdany niewoli nie zgnębiły kultury naszego ducha, umiłowania wiary naszych ojców, nie zniweczyły prawa do istnienia narodu polskiego. Ojczyzna, rodzina, bracia i siostry oczekują od was niezachwianej postawy w obronie naszych żywotnych interesów, wolności i niepodległości. W imię szczytnych ideałów jesteśmy gotowi złożyć na ołtarzu wolności najwyższą ofiarę – życie, daninę naszej krwi.”

W połowie sierpnia 1944 r. batalion „Centaur” liczył 200 żołnierzy. Wchodził w skład 27. Pułku Piechoty należącego do 7. Dywizji Piechoty AK „Orzeł” (Okręg Radom-Kielce-Łódź).

Etap drugi- OKRES POWOJENNY DO 1971r.

Po wojnie ze względu na działalność w AK, którą kończy w stopniu majora WP musi się ukrywać w rejonie częstochowskim. Nawiązuje kontakt z Kurią Diecezialną we Włocławku. Za przyzwoleniem Biskupa Ordynariusza udaje się w swoje rodzinne strony i obejmuje opieką duszpasterską parafie: Grochowy, Rychwał i Dzierzbin. Zostaje rektorem kościoła poklasztornego w Złoczewie. Następnie zostaje proboszczem parafii Kościelec Kolski, gdzie jak wspominał, doprowadził do kościoła prąd i na Pasterkę włączył światło. Zdemaskowany ucieka do Biskupa, a ten posyła go do Lipna, gdzie pracuje jako kościelny w parafii. Jednak w porę ostrzeżony opuszcza tą miejscowość. Znajduje schronienie w rezydencji biskupa Radońskiego we Włocławku. Po amnestii w 1948 r. zostaje mianowany proboszczem parafii Ciechocinek. Przez lata z godnością znosi skutki prowadzonych przeciwko niemu działań władz państwowych. W 1960 r., po licznych, skomplikowanych zabiegach władz kościelnych, zostaje gospodarzem parafii Wniebowzięcia NMP w Radziejowie.

Etap trzeci- DZIAŁALNOŚC W PARAFII KOLSKIEJ

Ksiądz Serafi Opałko od 1971r. zostaje proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i dziekanem kolskim. Daje się poznac jako wielki budowniczy. Dzięki jego wytężonej pracy na rzecz Kościoła odrestaurowano farę w Kaliszu, wzniesiono kościoły Matki Boskiej Częstochowskiej w Kole oraz Wniebowstąpienia Pańskiego w Ochlach (gmina Koło). Jest dziekanem dekanatu kolskiego, pełni ważne funkcje w Kurii Diecezjalnej Włocławskiej. W 1967 r. obdarzony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu, od 1975 r. kanonik honorowy kolegiaty kaliskiej, od 1982 r. kanonik gremialny kapituły kaliskiej, a w 1986 r.mianowany przez papieża Jana Pawła II Prałatem Honorowym Jego Świętobliwości.

Zmarł nagle 1 sierpnia 1986 r. na atak serca. Jego pogrzeb był wielką miejską manifestacją wiary. W kondukcie żałobnym prowadzącym z fary na cmentarz rzymskokatolicki przeszło ponad pięć tysięcy kolan oraz współtowarzysze z Armii Krajowej. Po życiu walki i pracy, służbie Bogu i Ojczyźnie, spoczął na kolskim cmentarzu.

Znaczenie postaci

Działalność ks Serafina Opałki spotkała się z uznaniem nie tylko społeczności lokalnej, ale i władz miejskich Koła. Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Kulturalnego nadano mu Odznakę Honorowa „Za Zasługi w Rozwoju Miasta Koła”.

Jego imieniem nazwano rondo oraz ulicę na terenie osiedla Przedmieście Warszawskie. Łączy ulicę Blizna z Kolejową i Składową. Rondo Księdza Serafina Opałki znajduje się w pobliżu kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej, na skrzyżowaniu ulic: Blizna, Opałki i Wojciechowskiego. Jego podobizna zdobi także jedną ze ścian w kościele farnym. Pamięć o księdzu jest wciąż żywa w sercach i pamięci kolan.

Kalendarium:

 • 1948 ― Proboszcz parafii w C...
 • 1945 ― Opieka duszpasterska ...
 • 1960 ― Proboszcz parafii w R...
 • 1971 ― Proboszcz parafii w K...
 • 1911 ― Narodziny bohatera
 • 1930 ― Rozpoczęcie nauki w W...
 • 1937 ― Święcenia kapłańskie...
 • 1940 ― Organizacja komórki Z...
 • 1975 ― Awans do stopnia podp...
 • 1984 ― Zakończenie budowy ko...
 • 1986 ― Mianowany przez papie...
 • 1986 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: