Sławomir Musioł

ur. 02 grudnia 1965
zm.
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym

Wywiad z Wójtem Gminy Blizanów
Zdjęć: 8
Filmów: 1


Wójt Gminy Blizanów


POCHODZENIE

Sławomir Musioł – urodził się 2 grudnia 1965 r. w Jedlcach. Syn Aleksandra i Emilii z domu Mikołajczyk. Ojciec pochodził z rodziny rolniczej, w późniejszym czasie sam zajmował się rolnictwem, pomagając rodzicom w gospodarstwie. Dzieciństwo spędził, bawiąc się z dwiema siostrami i jednym bratem.
Teraz jest szczęśliwym mężem pani Honoraty i ojcem trzech córek.

DZIECIŃSTWO


Sławomir Musioł wychowywał się na wsi. Bardzo kochał wieś. Od najmłodszych lat starał się pomagać rodzicom w każdej pracy w gospodarstwie. Bardzo lubił zwierzęta i to zamiłowanie przetrwało do dziś. Obecnie jest właścicielem psa – Hektora i kota Elvisa. Nie uczęszczał do przedszkola – opiekę nad młodszym bratem sprawowała siostra. Jego pasją było czytanie książek przygodowych, uwielbiał grać w siatkówkę i piłkę nożną.

EDUKACJA


Swoją edukację pan Sławomir rozpoczął od uczęszczania do Szkoły Podstawowej w Jedlcu. Ośmioklasową szkołę ukończył w 1980 roku. Kolejne cztery lata spędził w Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie, gdzie swój pobyt uwieńczył zdaniem matury w 1984 roku. Następnie rozpoczął i ukończył studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu. W następnych latach ukończył studia podyplomowe. Sławomir Musioł piastował urząd radnego w Gminie Blizanów, zasiadał jako radny i członek Zarządu Powiatu Kaliskiego a 2 grudnia 2006 roku złożył ślubowanie na Wójta Gminy Blizanów.

Obejmując w 2006 roku funkcję Wójta Gminy Blizanów, Sławomir Musioł postanowił „by nasza gmina stała się prężnie rozwijającą się częścią Powiatu Kaliskiego „. Poczynił wiele inwestycji: drogi, chodniki, sieć kanalizacyjna, oświata, sport, rekreacja i inne. Nawiązał współpracę z innymi gminami z zagranicy. Gmina brała udział w wielu konkursach, zajmując miejsca, otrzymując tytuły, certyfikaty,wyróżnienia i dyplomy. Obecnie Wójt Gminy Blizanów piastuje – kolejną trzecią kadencję.


MARZENIA

Jego marzeniem jest wybudowanie na terenie Gminy Blizanów – basenu i lodowiska.

Na zadane pytanie – co Pan Wójt zrobiłby, gdyby wygrał dużo pieniędzy? padła odpowiedź – „Przeznaczyłbym na różne inwestycje w gminie i pomógł potrzebującym”.

Zobacz też: