Sławomir Staszak

ur. 02 stycznia 1956
zm.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrosołowie

Pochodzenie

Sławomir Staszak urodził się 2 stycznia 1956 roku w Tokarkach. Ma 59 lat. Jego rodzice: Kazimiera i Izydor Staszakowie byli rolnikami. Pan Sławomir ma dwóch braci. Starszy pracuje w elektrowni, drugi – młodszy prowadzi własną firmę.
W czasach młodzieńczych rodzina Pana Staszaka na 6 lat przeniosła się na gospodarkę do Radwańca. Po tym czasie wróciła w miejsce, gdzie Pan Sławomir mieszka do dnia dzisiejszego.

Młodość i czasy szkolne

Pan Staszak wychowywał się na wsi. Bardzo dobrze wspomina swoje dzieciństwo, przede wszystkim zabawy z rówieśnikami. Gry w palanta i piłkę nożną.
W młodości, poza rolnikiem chciał być kierowcą autobusu. Wspomina jak wsiadając do autobusu siadał na pierwszym siedzeniu, blisko kierowcy,
tak żeby obserwować drogę.
Od najmłodszych lat lubił zajmować się zwierzętami. Z chęcią pomagał rodzicom w gospodarstwie.
Wykazywał również zainteresowanie losem gminy i mieszkańców wsi. Gdy miał 18 -20 lat należał do związku młodzieży wiejskiej.
Skończył szkołę podstawowa, następnie uczęszczał do szkoły rolniczej w Kazimierzu Biskupim gdzie zdobył tytuł wykwalifikowanego rolnika.

Rodzina

Pan Sławomir jest rolnikiem. Ma własne gospodarstwo rolne, a w nim m.in. zwierzęta hodowlane: świnie, krowy, cielaki oraz pola uprawne.
Pan Staszak ma bardzo dobre relacje z rodziną.
Jego żona – Mirosława pomaga mu w gospodarstwie. Tak jak on bardzo lubi zwierzęta. Mają kilka psów i kotów. Nie przechodzą obojętnie obok ich losu. Syn Marcin studiuje i pracuje w Poznaniu.

Kariera

Pan Sławomir od zawsze miał bardzo dobry kontakt ze społecznością wiejską. Jak mówią mieszkańcy wsi „można na nim polegać”.
W 1995 roku nasz bohater po raz pierwszy kandydował na sołtysa wsi Tokarki. Mieszkańcy obdarzyli go zaufaniem i wybrali na stanowisko sołtysa.
Jako sołtys jest powiernikiem i łącznikiem między mieszkańcami a władzami gminy Kazimierz Biskupi. Na organizowane przez niego spotkania poza przedstawicielem Gminy licznie przybywa społeczność lokalna.
Rozmawiając z mieszkańcami, jednogłośnie mówią, że „nie żałują swojego wyboru”, Najlepszym dowodem jest fakt, że Pan Staszak kolejne kadencje pełni ten urząd. Już szóstą kadencję stara się pomagać współmieszkańcom służąc radą oraz rozwiązując problemy.
W 1998 roku kandydował do Rady Gminy Kazimierz Biskupi. Zwyciężył i pełnił tą funkcję 4 kadencje. Był również wiceprzewodniczącym Rady.

Osiągnięcia i zasługi

Gdy zaczynał swoje „sołtysowanie” miał dużo pracy. Tokarki z okolicznymi wioskami łączyły tylko drogi gruntowe. Był głównym inicjatorem prac podjętych w gminie. Jako sołtys bardzo troszczy się o dobro mieszkańców i rozwój wsi. Pełniąc funkcję radnego, wspólnie z pozostałymi członkami rady udało mu się pozyskać środki na rozwój najbliższej okolicy m.in. na kanalizację Anielewa oraz pozwolenia na oświetlenie Cząstkowa.
Dzięki jego pracy w większości są drogi asfaltowe, powstała hydrofornia, wodociągi, kanalizacja. Na zasługę zasługuje również fakt, że powstały słupy przydrożne – oświetlenie ulic.
Za jego kadencji odnowiono budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Powstała świetlica w Tokarkach. Służy ona nie tylko starszemu społeczeństwu,
ale przede wszystkim dzieciom. Codziennie odbywają się tam dodatkowe zajęcia skierowane do uczniów.
„Ma ona służyć innym, a nie być zamknięta na klucz”. Został również zbudowany plac zabaw dla najmłodszych dzieci.
Rada sołectwa wraz ze strażakami zgromadzili środki i wspomogli budowę kościoła. Wspomogli również budowę Sali i remont szkoły w Dobrosołowie.

Znaczenie postaci

Pan Sławomir jest osobą niezwykle skromną. Wszystko co zrobił, jak sam mówi „nie udałoby się gdyby nie zaangażowanie i pomoc innych”.
Jest osobą bardzo otwartą i sympatyczną. Ma wielu przyjaciół. Mieszkańcy szanują go i liczą się z jego zdaniem. Dla samego Pana Sławomira Staszaka bycie sołtysem to przyjemność, nie obowiązek. Jest bardzo zadowolony, że za jego kadencji udało się tyle zrobić i rozwiązać tak wiele problemów. Jego największym marzeniem jest to, żeby zdrowie dopisywało jemu i jego najbliższym.