Stanisław Bździel

ur. 06 czerwca 1915
zm. 05 sierpnia 1997
Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie
O Stanisławie Bździelu
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Urodził się 6.05.1916 r. w Popowie koło Wronek. Jego rodzice to Antoni i Marianna zd.Grzyb.

Dzieciństwo

Miał 4 braci i 3 siostry:

-Maria,

-Antoni i Paweł,

-Stanisław i Stanisława,

-Stefan,

-Anna i Marian.

Edukacja

1930 r. pięć klas Szkoły Podstawowej w Wartosławiu,

1937 r. trzy kursy dokształcające we Wronkach w zawodzie kowal,

Zawodu uczył się u majstra w Kłodzisku.

Etapy działalności

Żołnierz

Etap pierwszy

4 XI 1937 r. wcielony do 7 Pułku Strzelców Konnych i przydzielony do plutonu łączności na stanowisko strzelca,

VI 1938 r. przydzielony na kurs podkuwaczy – na stanowisko elewa,

III 1939 r. awans na st. strzelca,

IX 1939 r. udział w wojnie z Niemcami na stanowisku podkuwacza. W bitwie pod Bzurą dostał się do niewoli niemieckiej ( 23 IX 1939 r). Do 1945 r. pracował jako niewolnik w miejscowości Penclin w Niemczech ( u Rytra ).

Przeniesiony do rezerwy 30 XI 1949 r. Rozkazem MON Nr 184 z dn. 7 XII 1948 r.

Etap drugi

W 1944 r. zawarł związek małżeński z Marią Dobrowolską. Po wojnie zamieszkali w Rąpinie. Do Drawska przeprowadzili się w 1959 r.

Z jego inicjatywy 16 IX 1989 r. Szkole Podstawowej w Drawsku nadano imię dowódcy Armii Poznań – gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby.

15 IV 1996 r. z inicjatywy p. S. Bździela ufundowano SP w Drawsku sztandar.

W Drawsku pojawiły się również nazwy ulic:

– Armii Poznań,

– płk. Stanisława Królickiego,

– płk. Zbigniewa Szacherskiego.

Etap trzeci

Zmarł w Drawsku 5.08.1997 r.

Znaczenie postaci

Pan Stanisław Bździel szerzył postawę patriotyczną wśród młodzieży. Starał się, by nie zapomniano o bohaterstwie żołnierzy, szczególnie biorących udział w kampanii wrześniowej – w Armii POZNAŃ. Jeździł na spotkania 7 Pułku Strzelców Konnych do Biedruska i Izabelina. Mieszkańcy Drawska wiedzą, że patron szkoły podstawowej i nazwy ulic zawdzięczają swe istnienie determinacji pana Stanisława Bździela. Na różnorodnych spotkaniach, kiedy często łza kręciła się mu w oku, opowiadał o wrześniu 1939 r. Jak mówi jego córka: „największym pragnieniem ojca było to, by na świecie nigdy więcej nie było wojny”.

Kalendarium:

    Zobacz też:

    • > II wojna światowa...
    • > kampania wrześnio...