Stanisław Gawlik

ur. 07 marca 1914
zm. 18 lutego 2014
Zespół Szkół w Perzowie

notatki
Zdjęć: 23
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Pan Stanisław Gawlik urodził się 7 marca 1914 roku we wsi Kamionka. Wieś Kamionka położona jest w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Pątnów. Do 1953 roku miejscowość była siedzibą gminy Kamionka. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Dzieciństwo

Pan Stanisław całe swoje dzieciństwo spędził we wsi Kamionka.

Edukacja (lub „młodość”)

Pan Stanisław zdobył wykształcenie podstawowe. W roku 1951 poślubił Annę Adamską, córkę Marii i Kazimierza.

Etapy działalności: Etap pierwszy

W latach 1935-37 Pan Stanisław Gawlik należał do organizacji ,,Wici”, czyli Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej RP we wsi Kamionka.

Od kwietnia 1937 r. pełnił czynną służbę wojskową.

We wrześniu 1937 r. został przydzielony do CWP -3BS Rembertów (CWP – Centrum Wyszkolenia Piechoty) pod dowództwem płk Jadwińskiego.

Centrum funkcjonowało w latach 1931-1939. Powstało w wyniku połączenia istniejącego od 1923 w Rembertowie Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia i Centralnej Szkoły Strzelniczej funkcjonującej w Toruniu od 1922. W dwudziestoleciu międzywojennym było głównym ośrodkiem szkolenia oficerów wszystkich rodzajów wojsk w dziedzinie taktyki piechoty, na poziomie wyższych studiów wojskowych. Przygotowywano w nim oficerów do objęcia funkcji dowódczych od kompanii do pułku włącznie. Szkolono także kandydatów na oficerów innych rodzajów broni (tzw. szkolenie unitarne), przestrzegano bowiem zasady do 1937 r., że każdy oficer musi przejść szkolenie piechoty. W CWPiech istniał również kursy przygotowawcze do Wyższej Szkoły Wojennej.

W 1938 r. roku został przydzielony do CWP Szkoły Podoficerów.

W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany do 10pp, gdzie uzyskał awans do stopnia plutonowego. Po rozbiciu pułku pod Grójcem przedostał się do Warszawy, gdzie brał udziale w jej obronie aż do kapitulacji.

Od 27.09.1939 do 15.10.1939 roku przebywał w niewoli niemieckiej w Częstochowie, skąd uciekł do domu rodzinnego we wsi Kamionki. Pracował tam w gospodarstwie rodziców do roku 1940.

Etap drugi

Od stycznia 1940 roku Stanisław Gawlik brał czynny udział w walce zbrojnej z okupantem hitlerowskim w szeregach konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego ROCH, równocześnie w tajnej organizacji BCh pod pseudonimem „GIL” zorganizowanej na terenie gm.Bolesławiec przez komp. Szymanka Franciszka ,,Dąb” obwodu czwartego Wieluń okręg Łódź. Komendantem obwodu był Stanisław Dera ,,Wytrych”.

W 1940 roku został mianowany zastępcą dowódcy kompanii BCh w gm. Chotynin – Bolesławiec.

Dodatkowo od roku 1943 Stanisław Gawlik pełnił funkcję łącznika na powiat Sieradz, Łask, Kępno, Wieluń.

Rozkazem Komendy Głównych Batalionów Chłopskich nr 5 z dnia 30.05.1944 roku został awansowany do stopnia porucznika BCh.

Po wyzwoleniu brał udział w organizowaniu władz administracyjnych powiatu Wieluń.

W lutym 1945 roku wstąpił do MO w Sokolnikach.

Po zwolnieniu z MO osiedlił się na stałe w miejscowości Miechów, gmina Perzów, powiat Kępno, gdzie objął parcelę i tam od podstaw wybudował całe gospodarstwo.

Kolejne etapy…

W 1946 roku wstąpił do Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację w Kole Kępno, nr legitymacji 2759.

Od 1970 roku należał do ZBoWiD, koło Perzów w ówczesnym woj.kaliskim., jak również od tego samego roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Rew. Koła oraz był członkiem Komisji Weryfikacyjnej.

Znaczenie postaci

Pan Stanisław Gawlik został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Uchwałą Rady Państwa dnia 10.09.1980 roku, medalem za udział w Wojnie Obronnej 1939 roku przyznanym 7.04.1982 r.

Dnia 22.07.1973 roku Naczelny Dowódca Wojska Polskiego nadal Stanisławowi Gawlikowi Odznakę Grunwaldzką za uczestnictwo w walce zbrojnej z Niemcami w latach 1939-1945.

11.12.1974 r. został odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945.

W roku 2002 Minister Obrony Narodowej mianował Pana Stanisława , nie będącego już w czynnej służbie wojskowej, na stopień majora.

W roku 2005 kierownik do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyróżnił go Medalrm ,,Pro Memoria” za wybitne zasługi w utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny św. i po jej zakończeniu.

Stanisław Gawlik zmarł 19 lutego 2014 r.

Te odznaczenia i medale swiadcza o tym, jak wazna postacią byl pan Gawlik i jak wazne jest by o takich bohaterach nigdy nie zapominac.

Kalendarium:

  • 1914 ― Narodziny bohatera
  • 1914 ― chrzest
  • 1951 ― Ślub bohatera
  • 2014 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: