Stanisław Grabowski

ur. 02 listopada 1939
zm. 20 września 2013
Szkoła Podstawowa w Sokolnikach

Zdjęć: 12

Pochodzenie

Urodził się 2 listopada 1939 roku, syn kowala Mieczysława Grabowskiego, ze wsi Sokolniki.

Dzieciństwo

22 listopada 1939 roku, po aresztowaniu ojca przez Niemców, rodzina przeniosła się do Nekielki. Ojciec pracował przymusowo na terenie Niemiec, a następnie w Poznaniu w fabryce „Cegielskiego”. Po zakończeniu wojny w 1945 roku powrócili do Sokolnik.

Edukacja (lub „młodość”)

Po wojnie rozpoczął naukę w szkole podstawowej, po ukończeniu której podjął naukę zawodu w kuźni u ojca. Mając 19 lat odbył służbę wojskową w Gubinie jako mechanik czołgowy. Następnie rozpoczął pracę i dalszą naukę na Śląsku. Pracował w kopalni „Katowice”, a następnie jako konstruktor w Raciborzu. Sprawdził się jako: konstruktor, technolog, planista, instruktor nauki zawodu w Kuźni Raciborskiej. W roku 1965 wrócił do Sokolnik i pracował we Wrześni.

Etapy działalności

Budowa szkoły

4 grudnia 1988 roku mieszkańcy wsi Sokolniki, na zebraniu wiejskim zdecydowali podjąć się budowy szkoły w czynie społecznym. W tym celu powołano i zatwierdzono skład Społecznego Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole w Sokolnikach, który został zarejestrowany w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie w dniu 24 stycznia 1989 roku. Podczas zebrania wiejskiego wybrano Stanisława Grabowskiego na Społecznego Kierownika Budowy Szkoły Podstawowej w Sokolnikach. 17 września 1989 roku podczas obchodów 50-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Stanisław Grabowski powiedział:

„Społeczeństwo Sokolnik postanowiło zbudować „Szkołę Pomnik”, aby w ten sposób uczcić pamięć 35 Sokolniczan, a młodym pokoleniom uprzytomnić, jak cennym darem Bożym jest pokój.”

Dnia 25 lipca 1993 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Akt erekcyjny opracował i odczytał Społeczny Kierownik Budowy Szkoły – Stanisław Grabowski, a zaproszonych gości powitał Przewodniczący Społecznego Komitetu – Marek Śmidowicz. Poświęcenia aktu erekcyjnego dokonał najstarszy absolwent Szkoły Podstawowej w Sokolnikach – bp Jan Czerniak. Uroczyste otwarcie Szkoły w dniu 10 grudnia 1996 roku, rozpoczęto Mszą Świętą celebrowaną przez abp Henryka Józefa Muszyńskiego metropolitę gnieźnieńskiego. Następnie Stanisław Grabowski, wręczył ówczesnemu dyrektorowi Janowi Pocztarkowi – symboliczne klucze do szkoły.

Dalsza działalność społeczna

W latach 1990 – 1994 Stanisław Grabowki był radnym wsi Sokolniki i jednocześnie pełnił społeczną funkcję zastępcy Wójta Gminy Kołaczkowo. Utworzył Komitet Budowy Drogi. Dzięki zdobytym środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, została wybudowana ulica Leśna.

W listopadzie 2000 roku w Krakowie, Stowarzyszenie zostało wyróżnione przez Kapitułę Konkursu Na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską pod nazwą „PRO PUBLICO BONO”, za działalność obywatelską i szczególny wkład pracy dla dobra Rzeczypospolitej.

W uznaniu za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych oraz pomocy nauczycielom, Minister Edukacji Narodowej Edmund Wittbrodt przyznał Stanisławowi Grabowskiemu ODZNAKĘ HONOROWĄ za zasługi dla oświaty, dnia 23 lipca 2001 roku.

Stanisław Grabowski uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz Wszechnicę Obywatelską. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego oraz głównym inicjatorem powstania Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Ziemi Wrzesińskiej.

W 2009 roku otrzymał Nagrodę im. Władysława Stanisława Reymonta za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz Gminy Kołaczkowo.

Zamiłowanie do historii sprawiło, że w 50 – rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej opracował na podstawie rozmów z ks.bp Janem Czerniakiem oraz z rodzinami, znajomymi i żyjącymi świadkami wydarzeń – martyrologię księdza majora Władysława Cichowskiego – proboszcza i radcy.

Działalność przerwana chorobą

W roku 2009 ze względu na chorobę, Stanisław Grabowski zakończył swą intensywną działalność społeczną. Mimo problemów zdrowotnych zaangażował się w pracę na rzecz szkoły. Służył bezinteresowną pomocą. Pomagał w utrzymaniu czystości i estetyki placówki, do budowy której znacznie się przyczynił. W roku 2013, z rąk dyrektora szkoły, otrzymał miano „Przyjaciela Szkoły”. Zmarł nagle 20 września 2013 roku.

Znaczenie postaci

Stanisław Grabowski to człowiek, który poświęcił się swojej Małej Ojczyźnie. Cechowała Go sumienność i zaangażowanie w realizację celów, które niejednokrotnie sam wyznaczał. Inspirował do wspólnych prac społecznych. Pozyskiwał fundusze, aby najbliższa okolica piękniała i była bardziej dostępna dla mieszkańców. Dla Sokolniczan to człowiek ciepły, otwarty, rozumiejący potrzeby drugiego człowieka.

We wspomnieniach osób, z którymi pracował przywoływany jako „człowiek czynu”.

Kalendarium:

  • 1939 ― Narodziny bohatera
  • 1996 ― Uroczyste otwarcie sz...
  • 2013 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Społeczeństwo Sokolnik...”

Zobacz też:

  • > II wojna światowa...
  • > bp Jan Czerniak
  • > Władysław Cichowski