Stanisław Krysicki

ur. 25 października 1948
zm.
Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie

Zdjęć: 31

Pochodzenie postaci

Urodził się 25 października 1948 r. w Gostyniu jako syn Michała i Katarzyny. Ojciec pochodził ze Starego Gostynia i był robotnikiem pracującym przez całe życie w cegielni w Gostyniu. Zakładu tego już nie ma. Matka pochodziła z kolei z Brzezia i pracowala w domu. Miał dwóch braci i siostrę.

Edukacja (lub „młodość”)

W latach 1955-1958 uczył się w Szkole Podstawowej w Starym Gostyniu, a następnie w Szkole Podstawowej w Daleszynie, którą ukończył w 1962 r. Naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1966 r. W latach 1966-1968 studiował w Studium Nauczycielskim w Poznaniu. Został nauczycielem historii. W 1982 r. ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra.

Etapy działalności

Etap pierwszy

W latach 1968-1970 pracował w Szkole Podstawowej w Osowie, w powiecie gostyńskim. Od 1970 r. przez kolejne 5 lat kierował Szkołą Podstwową w Ludwinowie. W 1975 r. rozpoczął pracę w pępowskiej Szkole Podstawowej. W 1979 r. został Sekretarzem Urzędu Gminy w Pępowie. Jednocześnie pracował jako urzędnik i nauczyciel. Funkcję sekretarza sprawował do 1982 r.

Etap drugi

Od tego czasu pracował w Szkole Podstawowej w Pępowie. Przez jeden rok był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach, a od 1984 r. przez osiem lat pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Pępowie. W 1992 r. przestał być dyrektorem tej szkoły. Od tego momentu pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole w Pępowie. W latach 1988-2001 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy w Pępowie.

Etap trzeci

Od 2001 roku aż do teraz jest Wójtem Gminy Pępowo. www.pepowo.pl/nowa2009/ Efekty jego pracy zawodowej widać w szkole i gminie. Jest żonaty, ma żonę Elżbietę.

Znaczenie postaci

Przez 45 lat pracy działał w wielu organizacjach społecznych i zawodowych: w harcerstwie, organizacjach sportowych i młodzieżowych. Był też działaczem związków zawodowych. Za tę działalność uzyskał m.in. odznaczenie za zasługi dla województwa leszczyńskiego, a Prezydent RP przyznał mu w 2004 r. Brązowy Krzyż Zasługi.

Efekty pracy w gminie:

– modernizacja oczyszczalni ścieków w Pępowie (2001-2002)

– budowa kanalizacji w Pępowie (II połowa lat 80.) – obecnie kanalizacją i wodociągami zawiaduje Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, co korzystnie wpływa na utrzymanie stanu technicznego i jakości oferowanych usług;

– kontynuacja współpracy z zaprzyjaźnioną gminą holenderską Neder–Betuwer (dawne Doodeward);

– wymiana w gminie oświetlenia ulicznego za kwotę ok. 600 tys. zł (2003- 2004) – spłata nastąpiła z oszczędności, jakie powstały w wyniku zainstalowania lamp pobierających mniej energii elektrycznej;

– remont szkoły w Pępowie (2004r.) – powiększona baza lokalowa pozwoliła na zwiększenie liczby istniejących oddziałów przedszkolnych, utworzono i wyposażono gminne przedszkole;

– otrzymanie funduszu z pilotażowego programu z ZPOR w gminie Pępowo – jako jedna z siedmiu gmin województwa;

– powiększenie budynku szkoły poprzez dobudowanie gimnazjum do istniejącego obiektu szkoły podstawowej (2006 r.) – prace zakończono, budynek oddano do użytku we wrześniu tego samego roku; termomodernizacja zespołu szkół zaowocowała zmniejszeniem kosztów eksploatacji, a przy tym zdecydowaną poprawą funkcjonalności i estetyki;

– przebudowa domu kultury na salę sportową w Skoraszewicach;

– systematyczne modernizowanie świetlic wiejskich w gminie;

– rozpoczęcie budowy sieci ścieżek rowerowych;

– nadzór nad działalnością lokalnych klubów piłkarskich, jak również organizowanie turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży o zasięgu regionalnym;

– remoty budynków ośrodka zdrowia i urzędu gminy (2007-2008);

– budowa Placu Cyryla Ratajskiego (2007-2014);

– modernizacja ul. Powstańców Wielkopolskich;

– przebudowa skweru w centrum Pępowa, wokół tzw. szpitalika;

– przebudowa ulic i chodników w całej gminie;

– oddanie do użytku boiska sportowego „Orlik” (2009 r.) – prawie we wszystkich wsiach gminy najmłodsi mieszkańcy korzystają z nowych, dobrze wyposażonych placów zabaw oraz nowych boisk;

– modernizacja stadionu w Pępowie (2009-2010) – utworzono kompleks sportowy, dookoła odnowionego stadionu powstał kort tenisowy oraz mały ” amfiteatr”;

– budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie (2010-2011) – nowoczesna hala sportowa została wybudowana w terminie i jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych; przyjęte rozwiązania techniczne, według wymaganych obecnie standardów, umożliwią powszechny dostęp mieszkańców do różnych form czynnego uprawiania sportu i rekreacji;

– budowa sieci kanalizacyjnej w czterech wsiach (Babkowicach, Krzekotowicach, Gębicach i Pępowie)

– budowa i oddanie do użytku boiska rekreacyjnego „Guliwerek” (2014 r.);

– zakończenie przebudowy „Cegielni”- miejsca kąpieliskowego z prawdziwego zdarzenia.

Dla Stanisława Krysickiego istotną sprawą jest:

– zabieganie o rozwój gospodarczy (powstawanie nowych zakładów pracy, oferujących zatrudnienie dla mieszkańców gminy), szczególnie strefy gospodarczej przy ul. Kobylińskiej,

– dbanie o porządek, ład i bezpieczeństwo – wyrazem tego był zakup trzech nowoczesnych samochodów strażackich,

– pielęgnowanie pamiątek z przeszłości, np. tablic upamiętniających ważne wydarzenia, cmentarza ewangelickiego w Czeluścinie, trzech krzyży cholerycznych w Babkowicach, kamienia poświęconego fundatorom kościołów na ziemi gostyńskiej,

– aktywne uczestniczenie w uroczystościach patriotycznych o charakterze gminno-parafialnym.

Wszyscy z dumą obserwujemy, co zmieniło się i nadal zmienia w gminie Pępowo podczas pełnienia funkcji wójta przez Stanisława Krysickiego.

Kalendarium:

 • 2007 ― Przebudowa ulic i cho...
 • 1962 ― Nauka w Liceum Ogólno...
 • 1968 ― Pracował w Szkole Pod...
 • 1970 ― Pracował w Szkole Pod...
 • 1975 ― Pracował w Szkole Pod...
 • 2010 ― Budowa hali sportowej...
 • 1984 ― Dyrektor Szkoły Podst...
 • 1988 ― Przewodniczący Rady G...
 • 2009 ― Modernizacja stadionu...
 • 2001 ― Modernizacja oczyszcz...
 • 1955 ― Nauka w szkole podsta...
 • 1948 ― Narodziny bohatera
 • 1966 ― Matura
 • 1982 ― Uzyskał tytuł magistr...
 • 2001 ― Został wybrany Wójtem...
 • 2004 ― Remont szkoły w Pępow...
 • 2004 ― Prezydent RP przyznał...
 • 2006 ― Dobudowa budynku gimn...
 • 2009 ― Oddanie do użytku boi...
 • 2014 ― Budowa boiska”G...
 • 2014 ― Przebudowa skweru w C...
 • 2014 ― Zakończenie przebudow...

Zobacz też:

 • > ukończył studia n...
 • > Miejsce narodzin ...