Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Gdzie słyszysz śpiew tam idź, tam dobre serca mają. Źli ludzie uwierz mi, ci ...”

Stanisław Piechota

ur. 02 lutego 1962
zm.
Zespół Szkół w Miedzichowie

Zdjęć: 9

Pochodzenie Stanisław Piechota urodził się 02 lutego 1962r. w Nowym Tomyślu. Pochodzi z Bolewic. Jego rodzicami byli Róża i Józef. Stanisław był jednym z czworga dzieci.

Informacje o pochodzeniu postaci…

Dzieciństwo spędził w radosnej atmosferze. Był grzecznym dzieckiem, rodzice bardzo go kochali i byli dumni ze swojego syna. W dzieciństwie pomagał rodzicom w gospodarstwie, bardzo dużo czytał, a czas wolny spędzał na zabawach ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi – Stefanem Zawartym i Robertem Furmaniakiem.

Wydarzenia dotyczące dzieciństwa…

Edukacja (lub „młodość”) Gdy nadszedł czas edukacji, chętnie poszedł do szkoły. Dobrze się uczył i zdobywał wiele osiągnięć w nauce oraz w zawodach sportowych i konkursach. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Bolewicach, rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu. Tam poznał swoją przyszłą żonę – Romanę. Po ukończeniu liceum rozpoczął studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Po wielu latach nauki i doświadczeń został nauczycielem geografii.

Przebieg wczesnej młodości…

Etapy działalności Pracę w szkole rozpoczął w Szkole Podstawowej w Lewiczynku. Później pracował w Szkole Podstawowej w Miedzichowie i w Bolewicach oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach. Bardzo lubił uczniów, miał z nimi bardzo dobry kontakt, uczniowie go szanowali, był też bardzo lubiany wśród nauczycieli. Wiedział, że praca nauczyciela geografii jest bardzo trudna i ciężka, i chociaż czasem opuszczały go siły, nigdy się nie poddał.

Nazwa sekcji – stosownie do losów postaci

Etap pierwszy Jako nauczyciel organizował różne wycieczki najczęściej w góry, rajdy, rajdy rowerowe, piesze wycieczki po najbliższej okolicy. Często siedząc przy ognisku wspólnie śpiewali turystyczne piosenki, a ulubionym rodzajem muzyki bohatera jest poezja śpiewana, szczególnie Bułat Okudżawa. Chciał pokazać swoim wychowankom piękno naszej ojczyzny. Organizował zajęcia dodatkowe z geografii. Na jednych z nich wyszedł z uczniami nad Czarną Wodę przepływającą przez Miedzichowo. Badali jakość, przejrzystość i jej stan. Wyniki ukazały się w czasopiśmie „Geografia w Szkole”, pt. „Woda w twojej rzece. Zajęcia terenowe w ramach szkolnego koła geograficznego przy Szkole Podstawowej w Miedzichowie”. Nauczyciel często zabierał uczniów na lekcje w terenie. Wędrowali nowymi ścieżkami przyrodniczymi przygotowanymi przez dorosłych. Chciał, aby dzieci swoimi oczami oceniali krajobraz i to właśnie uczniowie dostrzegli rowy, które okazały się okopami z I Wojny Światowej.

Opis etapu pierwszego…

Etap drugi W swoim życiu dostał wiele nagród. Największym wyróżnieniem był medal Komisji Edukacji Narodowej na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Jest to najwyższe odznaczenie dla nauczycieli. Było to ogromne zaskoczenie i niespodzianka, ponieważ wcześniej nic nie wiedział o zgłoszeniu jego kandydatury do tego wyróżnienia.

Opis etapu drugiego…

Kolejne etapy… Jego ulubią dyscypliną sportową jest bieganie. Przez wiele lat uczestniczył i nadal bierze udział w maratonach, biegach długodystansowych. Dzięki udziałowi w maratonie w Poznaniu, wygrał samochód – Fiata Punto. Jednak to nie jedyna nagroda. Stanisław Piechota otrzymał wiele medali i dyplomów za uczestnictwo w biegach. Bieganie jest dla niego bardzo ważne – jest sposobem na życie. Lubi biegać i często w ten sposób spędza swój wolny czas. Z jego inicjatywy w roku 2013 odbyło się I Grand Prix powiatu nowotomyskiego w biegach. Połączono wszystkie biegi, które odbywają się na terenie powiatu nowotomyskiego, uczestnicy zajmują odpowiednie miejsce w klasyfikacji końcowej na podstawie sumy czasów uzyskanych za poszczególne biegi. Stanisław Piechota lubi czytać książki, nie tylko podróżnicze. Bardzo też lubi jeździć samochodem, co wiąże się z kolejną jego pasją, jaką są podróże. Zwiedził całą Polskę, ale też bardzo lubi wyjeżdżać za granice kraju i zwiedzać świat. Poznaje nowe zakątki, kulturę i obyczaje odwiedzanych krajów. Zdjęcia z podróży niejednokrotnie wykorzystywał na lekcjach geografii. Niesamowitą podróżą, którą wspomina był wyjazd do Stanów Zjednoczonych nad Wielkie Jeziora oraz wyprawa do Finlandii i Norwegii na Przylądek Północny – najdalej na północ wysunięty punkt Europy. Przyznaje, że jest łasuchem, a najbardziej lubi pierogi z serem i naleśniki z jabłkami. Najważniejsza dla niego jest uczciwość, zgoda i prawdomówność, aby być w stosunku do drugiego człowieka uczciwym, darzyć go szacunkiem, mieć pokorę.

Opis kolejnych etapów…

Znaczenie postaci Stanisław Piechota jest autorem książki pt. „Percepcja krajobrazu rekreacyjnego Pszczewskiego parku Krajobrazowego”, wielu artykułów m.in.: „Funkcja dydaktyczna Parków Krajobrazowych a percepcja krajobrazu na przykładzie ścieżki przyrodniczej Trzciel – Łysa Góra w Pszczewskim Parku Krajobrazowym”, „Percepcja krajobrazu w edukacji dzieci i młodzieży”, „Turystyka a ekologia czy turystyka a ochrona środowiska”, „Niewizualne przeżywanie krajobrazu-rola dźwięków naturalnych i antropogenicznych”, „Percepcja krajobrazu – metoda czy moda”. Jest autorem zbioru zadań i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży „Krajobrazy poznania są warte – miej oczy i uszy szeroko otwarte, czyli jak postrzegać krajobraz”. Pan Stanisław Piechota był w 2009 roku pomysłodawcą i organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego – stan i perspektywy badań”, która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach. Materiały z konferencji zostały opublikowane w XXV tomie „Problemów Ekologii Krajobrazu” pod jego redakcją. W roku 2008 na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Percepcja krajobrazu rekreacyjnego Pszczewskiego Parku Krajobrazowego” oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał stopień naukowy doktora nauk o ziemi w zakresie geografii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stanisław Piechota jest założycielem i pierwszym prezesem Koła Towarzystwa Pamięci Powstańców Wielkopolskich w Miedzichowie. Był jednym z inicjatorów nadania imienia szkole w Miedzichowie. Dzięki akcji „Patron” Szkole Podstawowej w Miedzichowie nadano imię Powstańców Wielkopolskich. Stanisław Piechota jest pomysłodawcą Festiwalu Piosenki Turystycznej. A było to tak… Chcąc zarazić uczniów pasją odkrywania Polski i świata, wpadł na pomysł, że można to robić właśnie śpiewając. Kto zwiedza i śpiewa jest radosny. W roku 1990 odbył się pierwszy Festiwal i był skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Miedzichowie. Później, gdy oprócz piosenek o tematyce turystycznej pojawiły się też inne, Festiwal zmienił swą nazwę na Festiwal Piosenki Turystycznej i Dziecięcej, później przez trzy lata nosił nazwę Festiwalu Piosenki Turystycznej i Dziecięcej Regionu Kozła i Powiatu Nowotomyskiego. W swoim założeniu nie miał to być konkurs zamknięty, poszerzono więc jego ramy i powrócono do dawnej nazwy pod jaką istnieje do dziś, zapraszając każdego, kto chce śpiewać, nie zważając na region zamieszkania. Przez ponad dwadzieścia lat istnienia były dwa lata, kiedy Festiwal się nie odbył. Jego brak jednak był tak odczuwalny, że szybko postanowiono powrócić do zaniechanej tradycji i ze wzmożoną siłą rozpoczęto przygotowania do kolejnego, z mocnym postanowieniem podtrzymywania rozpoczętego kilkanaście lat wcześniej konkursu. Był też taki czas, kiedy pomysłodawca Festiwalu – Stanisław Piechota – odszedł z miedzichowskiej szkoły, tradycja jednak była kontynuowana. 14 czerwca 2014r. odbył się już 23 Festiwal. Obecnie Stanisław Piechota jest Wójtem Gminy Miedzichowo.

Znaczenie postaci dla jej współczesnych i potomnych…

Źródła: Wywiad ze Stanisławem Piechotą – bohaterem CDEW, wywiad z Ewą Węgrzak – Zawartą -Dyrektorem Zespołu Szkół w Miedzichowie, Przegląd Nowotomyski – kwartalnik społeczno-kuluralny, kwiecień-czerwiec 2011.

Kalendarium:

  • 1962 ― Narodziny bohatera
  • 1990 ― I Festiwal Piosenki T...
  • 2008 ― Tytuł Doktora nauk o ...

Cytaty:

  • „Gdzie słyszysz śpiew t...”

Zobacz też:

  • > Miejsce zamieszka...
  • > Miejsce narodzin ...
  • > Nauka w LO
  • > Studia