Stanisław Ratajczak

ur. 14 września 1895
zm.
Zespół Szkół w Kleszczewie

Wywiad z Czesławem Ratajczakiem
Zdjęć: 10
Filmów: 1

Pochodzenie

Urodził się 14.09.1895r. w Tulcach w gminie Kleszczewo w dawnym powiecie średzkim (obecnie poznańskim).

Dzieciństwo

Wychowywał się w rodzinie rolniczej. Był synem Piotra i Marianny z domu Szepaniak. Miał ośmioro rodzeństwa w tym czterech braci: Jana i Stefana, którzy także brali udział w powstaniu oraz Józefa i Franciszka; siostry- Elżbietę, Władysławę, Janinę oraz Pelagię.

Edukacja

Ukończył szkołę powszechną ucząc się języka polskiego i niemieckiego. Zawodu wyuczonego nie miał, był rolnikiem.

Etapy działalności

Etap pierwszy

W maju 1915 roku został wcielony do armii pruskiej w stopniu szeregowego. Brał udział w I wojnie światowej. W styczniu 1919r. po wybuchu Powstania Wielkopolskiego Stanisław zorganizował mały odział ochotników, do którego należeli mieszkańcy gminy Kleszczewo w tym jego dwaj bracia: Jan i Stefan. Ta niewielka grupka ochotników wybrała się do Swrzędza, gdzie rozbroiła niemieckich żandarmów, by zdobyć broń.

Stanisław, Jan i Stefan wcieleni zostali do 2.Kompanii Batalionu Średzkiego, którego dowódcą był sierż. Leon Kasprowiak, a 10 stycznia 1919r. skierowani do 10. Pułku Strzelców Wielkopolskich, w którym walczyli pod Nakłem, Szubinem, Paterkiem i Kcynią do maja 1919 roku. Wtedy to został przydzielony do 8. Pułku Legionów w stopniu plutonowego i odesłany na front wojny polsko- bolszewickiej. Brał udział w bitwach pod Lwowem, Brzezinami, Kopeczyńcami oraz podczas odwrotu spod Lwowa do Grodna.

Ranny w nogę przebywał od szesnastego maja do siódmego lipca 1920 roku w szpitalu w Poznaniu. 22 września podczas walk został ranny w głowę i po rekonwalescencji- 7 listopada 1920 roku- bezterminowo urlopowany. W 1926 roku- przeniesiony do rezerwy.

Etap drugi

Po zakończeniu powstatnia wielkopolskiego przyznano mu Krzyż Zasługi, którego niestety nie odebrał, ponieważ przebywał wtedy na terenie Francji (informację tę uzyskaliśmy od syna Stanisława- brak dokumentów, które zaginęły podczas wojny). Ożenił się z panną Agnieszką Jeż. Niedługo po ślubie urodził im się syn- Stanisław. We Francji od 1930r. pracował w fabryce „SALPA”, dostał stanowisko tłumacza dokumentów z języka niemieckiego na francuski. Z żoną i dzieckiem powrócił do Polski 28.12.1932 r. i zmieszkał w miejscowości Bronisław, gdzie urodził się drugi syn- Edward. 12 września wraz z rodziną przeniósł się do Gdyni, gdzie 1. lipca 1937 r. urodził się ich trzeci syn- Czesław.

Kolejne etapy…

Zginął 2 września 1939 r. podczas bombardownia Gdyni i Helu z niemieckiego pancernika ,,Schleswig-Holstein”. Został pochowany na cmentarzu w Gdyni, w Kwaterze Poległych Obrońców Wybrzeża. Na cmentarzu parafialnym w Tulcach spoczywa jego żona, matka, ojciec. W grobie tym znajduje się grudka ziemi z cmentarza w Gdyni, na którym spoczywa Stanisław Ratajczak.

Znaczenie postaci:

Stanisław Ratajczak to jeden z powstańców wielkopolskich z terenu gminy Kleszczewo. Jest ważną postacią dla społeczności lokalnej, ponieważ reprezentuje sobą i swoim życiem uniwersalne wartości, takie jak patriotyzm, wiara w odzyskanie niepodległości, honor.

Stał się wzorem dla młodego pokolenia.

Żródła:

Archiwum rodzinne Czesława Ratajczaka

Wywiad z Czesławem Ratajczakiem- synem Stanisława

Zeznania świadków: świadka z Kórnika i Franciszka Bluma z Kostrzyna walczących razem z Janem, Stanisławem i Stefanem Ratajczakiem.

Zaświadczenie o zatrudnieniu Stanisława Ratajczaka w firmie SALPA PONT, Ste Maxence, le Novembre- listopad 1973

Zaświadczenie z Cmentarza Komunalnego w Gdyni- Witomino o istnieniu mogiły Stanisława Ratajczaka w Kwaterze Poległych Obrońców Wybrzeża, nr grobu4717- stopień wojskowy- strzzelec. Gdynia, 18 grudnia 1975r.

www.biblioteka.swarzedz.pl

Powstacy Wielkopolscy gminy Kleszczewo. Wyd.I, Kleszczewo2011; Opracowała H. Kowalewska

Kalendarium:

    Zobacz też:

    • > powstanie wielkop...