dr Stanisław Spychał

ur. 17 marca 1939
zm.
Szkoła Podstawowa im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Witaszycach

Certyfikat uczestnictwa w obradach naukowych
Podziękowanie za długoletnią pracę 2004r.
Zdjęć: 15
Filmów: 4
Nagrań: 4
Dokumentów: 6

Pochodzenie

Urodził się 17 marca 1939 roku w Poznaniu; ojciec Alfons, matka Stefania z domu Reszelska.

Rodzina

W 1963 roku zawarł związek małżeński z Elżbietą Czaplińską. Ślub cywilny odbył się 11 maja, natomiast kościelny 1 czerwca. Jest dziadkiem pięciorga wnucząt oraz ojcem trzech synów. Najstarszy – Krzysztof ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Zakład Muzykologii w Poznaniu. Maciej jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego – Wydział Farmacji w Poznaniu. Najmłodszy Rafał skończył Studium Ekonomiczne w Poznaniu.

Dzieciństwo

Po wybuchu II wojny światowej, uciekając z Poznania przed wojskami niemieckimi, dotarł z rodzicami do Zamościa, gdzie mieszkał do roku 1942. Następnie przeprowadził się do Witaszyc i zamieszkał w posiadłości swoich dziadków przy ulicy Kolejowej.

Edukacja

W dniu 1 września 1945 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Witaszycach, którą skończył w 1952 roku. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego i PCK. Organizował pomoc uczniowską. Już w szkole podstawowej rozmyślał nad zawodem lekarza. W latach 1952-1956 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie i prowadził kursy pierwszej pomocy dla uczniów niższych klas. W roku 1956 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Egzaminy wstępne musiał zdawać w tragicznej atmosferze wypadków poznańskich. W okresie studiów jako wolontariusz był zatrudniony w Katedrze Anatomii Prawidłowej. Prowadził ćwiczenia z preparatyki ze studentami I i II roku. Należał również do studenckiego koła przy III Klinice Chirurgicznej i wtedy zainteresował się anestezjologią. Studia ukończył w 1963 roku.

Praca zawodowa

Po ukończonych studiach odbył 2-letni staż podyplomowy w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie. W szpitalu tym pracował do emerytury. W 1965 roku był zatrudniony na oddziale chirurgicznym, rozpoczął specjalizację z anestezjologii. Pierwszy stopień specjalizacji uzyskał w 1972 roku, drugi w 1977 roku. W czasie swojej pracy zawodowej w roku 1967 został dodatkowo zatrudniony jako kierownik Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Funkcję tę pełnił do 1973 roku. Następnie objął stanowisko dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. W latach 70/80 współpracował z Kliniką Neurochirurgiczną Akademii Medycznej w Poznaniu. Prowadził badania naukowe z zakresu urazów mózgu i kręgosłupa, które zaowocowały napisaniem pracy naukowej. W roku 1979 uzyskał również specjalizację z medycyny społecznej, która była wymagana w tamtym czasie dla kadry kierowniczej w Służbie Zdrowia. Po uzyskaniu specjalizacji zaczął organizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej. W 1991 roku został również powołany na stanowisko ordynatorskie. Pełnił je do emerytury, tj. do 2004 roku. W tamtym okresie wyspecjalizował 4 lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Po ukończeniu pracy w szpitalu, w wieku 65 lat, przeszedł na emeryturę. W ramach podpisanego kontraktu do 2012 roku nadal pracował, pełniąc dyżury na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W tym okresie, przez 6 lat, był kierownikiem ekipy wyjazdowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Przez kilka lat, w ramach Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej, prowadził prywatny gabinet lekarski. Był biegłym sądowym, posiadał również uprawnienia do badań kierowców.

Osiągnięcia i działalność społeczna

W czasie pełnienia funkcji dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej, z jego inicjatywy wybudowano wiele nowych obiektów: pralnię w szpitalu, kotłownię ze spalarnią odpadów, 5 wiejskich ośrodków zdrowia i 3 przychodnie przyzakładowe. Przebudowano i zaadoptowano budynki na Pogotowie Ratunkowe, żłobki w Jarocinie i Witaszycach. Utworzono także Medyczne Studium Zawodowe oraz Hotel Pielęgniarski. Pracując w szpitalu, pełnił obowiązki Społecznego Inspektora. Był przewodniczącym zakładowego oddziału Związków Zawodowych Pracowników Służby Zdrowia w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie. Należał do Komitetu Pomocy Społecznej, Komitetu Walki z Gruźlicą, Unii Wielkopolan oraz Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc. W ramach pracy w stowarzyszeniu, w formie informacyjnej, opracował dzieje Witaszyc od momentu ukazania się pierwszych zapisków historycznych do okresu powojennego. W latach 1988-1992 był radnym Rady Narodowej Miasta i Gminy w Jarocinie.

Zainteresowania

Interesuje się muzyką, fotografiką, majsterkowaniem. Kolekcjonuje znaczki pocztowe, fajki oraz monety.

Odznaczenia i wyróżnienia

Za swoją pracę zawodową oraz działalność społeczną otrzymał wiele medali, odznak i wyróżnień. Najważniejsze z nich to:

– Złoty Krzyż Zasługi – 1979 r.

– Odznaka Honorowa „Za zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego” – 1974 r.

– Odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” – 1978 r.

– Odznaka Honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia” – 2005 r.

– Złota Odznaka Honorowa „Komitetu Walki z Gruźlicą” – 1982 r.

– Odznaka „Zasłużony działacz Ligi Obrony Kraju” – 1979 r.

– Medal 40-lecia Polski Ludowej – 1984 r.

– Złota Odznaka Honorowa „Odznaka Zasłużonego Pracownika” – 1990 r.

– Medal „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” – 2013 r.

– wpis do encyklopedii biograficznej znanych Polek i Polaków ,,Who is who w Polsce” – 2005 r.

Najbardziej ceni sobie nagrody związane z jego pracą zawodową.

Znaczenie postaci

Swoją wieloletnią działalnością zawodową przyczynił się do rozbudowy i modernizacji placówek służby zdrowia. Jako lekarz ma duży wpływ na podnoszenie świadomości zdrowotnej pacjentów. Człowiek otwarty, życzliwy, zawsze niosący pomoc potrzebującym. Udziela się społecznie na rzecz środowiska lokalnego. Cieszy się dużym uznaniem i szacunkiem wśród mieszkańców Witaszyc.

Źródła

Wywiad z doktorem Stanisławem Spychałem.
Prywatne archiwum doktora Stanisława Spychała.
Strona internetowa Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc: http://www.witaszyce.org.pl/.
Biuletyn wydany z okazji 10-lecia Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc.

Kalendarium:

 • 1988 ― Radny Rady Narodowej ...
 • 1952 ― Nauka w Liceum Ogólno...
 • 1956 ― Studia medyczne
 • 1967 ― Kierownik Stacji Pogo...
 • 1945 ― Nauka w Szkole Podsta...
 • 1963 ― Ślub cywilny
 • 1963 ― Ślub kościelny
 • 1965 ― Zatrudnienie na oddzi...
 • 1972 ― I stopień specjalizac...
 • 1974 ― Odznaka Honorowa R...
 • 1974 ― Odznaka „Zasłuż...
 • 1977 ― II stopień specjaliza...
 • 1978 ― Odznaka „Za wzo...
 • 1978 ― Odznaka „Za wzo...
 • 1979 ― Złoty Krzyż Zasługi
 • 1979 ― Uzyskanie specjalizac...
 • 1982 ― Złota Odznaka Honorow...
 • 1984 ― Medal 40-lecia Polski...
 • 1990 ― Złota Odznaka Honorow...
 • 1991 ― Powołanie na stanowis...
 • 2004 ― Przejście na emerytur...
 • 2005 ― Odznaka Honorowa R...
 • 2005 ― wpis do encyklopedii ...
 • 2013 ― Medal „Za długo...

Źródła:

Zobacz też:

 • > Miejsce narodzin ...
 • >
 • >
 • >
 • >