Stanisław Wróblewski

ur. 11 maja 1896
zm. 1985
Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Rychtalu

Wywiad
Zdjęć: 9
Filmów: 1

Pochodzenie

Stanisław Wróblewski, syn Michała i Pelagii, urodził się 11 maja 1896 roku w Kuźnicy Bobrowskiej w powiecie ostrzeszowskim.

Dzieciństwo

Uczęszczał do szkoły podstawowej w Blędzianowie. Następnie uczył się handlu.

Młodość

Do 1917 roku pracował w handlu. Od 1917 do 1918 r. służył w pruskim wojsku. Stacjonował w miejscowość Görlitz w 19 pp. W 1918 e. jako jedyny żywiciel rodziny został zwolniony i pracował w gospodarstwie rolnym.

Etapy działalności

– udział w powstaniu wielkopolskim,

– okres międzywojenny,

– okres drugiej wojny światowej,

– działalność powojenna,

– czas emerytalny.

Udział w powstaniu wielkopolskim

Po kapitulacji Niemiec w 1918 r. wstąpił jako ochotnik do Straży Ludowej. W okresie powstania wielkopolskiego pełnił funkcję naczelnika na odcinku frontu Czarnylas-Szklarka Przygodzka-Kobyla Góra.

Okres międzywojenny

Po zwolnieniu ze Straży Ludowej w czerwcu 1919 r. pracował w Ostrzeszowie do 1925 r. W tym też roku ożenił się i wyprowadził do Rychtala., gdzie prowadził sklep oraz hurtownię materiałów budowlanych i nawozów sztucznych. W Rynku nr 12 wraz z bratem Adamem prowadził też restaurację.

Należał do Polskiego Związku Zachodniego, Bractwa Kurkowego oraz Towarzystwa Strzeleckiego. W tamtym czasie te tereny były zamieszkiwane przez liczną mniejszość niemiecką, a pan Stanisław jawnie występował przeciwko niemieckiej propagandzie i organizowaniu niemieckich związków młodzieżowych.

Okres II wojny światowej

1 września 1939 roku, aby uniknąć śmierci za wsześniejszą działalność przeciwko Niemcom, Stanisław Wróblewski wraz z bratem Adamem uciekł z Rychtala i ukrywał się u rodziny w Pleszewie.

Z początkiem grudnia 1939 roku rodzina pana Stanisława – tj.żona oraz dwójka dzieci:córka Helena i syn Władysław – została wysiedlona do Mrozów, okolice Mińska Mazowieckiego. Pan Stanisław dowiedziawszy się o tym, narażając swe życie, dotarł do Mrozów i odnalazł najbliższych. Aby utrzymać rodzinę pracował na stacji kolejowej w Mrozach jako ładowacz.

Działał w konspiracji przewożąc prasę podziemną.

2 lutego 1945 roku wraz z wojskiem polskim wyjechał do Rychtala, a w kwietniu sprowadził tu żonę z dziećmi.

Działalność powojenna

Powróciwszy w 1945 roku do Rychtala rozpoczął działalność na rzecz gminy Rychtal i jej mieszkańców.

16 lutego 1945 roku w Rychtalu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gminnej, na którym pan Wróblewski został wybrany zastępcą wójta, a po odejściu ówczesnego wójta pana Długoszewskiego został powołany na stanowisko wójta gminy Rychtal .W okresie urzędowania w latach 1945-1946 został wielokrotnie napadnięty przez grasującą na tych terenach bandę „Otto”.

Od 1945 roku pełnił funkcję przewodniczącego miejscowej Rady Narodowej. Potem był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej, także przebywając na emeryturze.

Zaraz po wyzwoleniu w 1945r. współorganizował na terenie gminy Polskie Stronnictwo Ludowe, a od 1955 roku był prezesem Gromadzkiego Komitetu ZSL.

W 1953 roku został wiceprezesem Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rychtalu. W GS Rychtal pracował na tym stanowisku do chwili przejścia na emeryturę, czyli do kwietnia 1964 roku.

Od 27.11.1964 r. był członkiem ZBoWiD – nr ewid.leg.- 219392/3682. Pełnił też funkcję prezesa koła ZBoWiD w Rychtalu i członka Zarządu Oddziału ZBoWiD w Kępnie.

Był członkiem komisji rewizyjnej Banku Spółdzielczego w Rychtalu.

Czas emerytalny

Po przejściu na emeryturę pan Stanisław bardzo często był zapraszany przez dzieci i nauczycieli szkoły podstawowej. Na spotkaniach dzielił się wspomnieniami z okresu II wojny światowej. Stał się bohaterem, patriotą zasługującym na umieszczenie dowodów swej działalności w szkolnej Izbie Pamięci Narodowej, w związku z czym przekazał do szkoły wiele dokumentów.

Za działalność społeczną i polityczną został odznaczony w:

– 1955 r. Medalem 10 – lecia Polski Ludowej,

– 1966 r. Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym,

– 1966 r. Złotym Krzyżem Zasługi,

– 1967 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

– 1973 r. Odznaką Grunwaldzką.

Pod koniec lat siedemdziesiątych z żoną i córką wyjechał do Ostrowa Wielkopolskiego. Tam też zmarł w 1985 r. i został pochowany na cmentarzu miejskim.

Znaczenie postaci

Pan Stanisław Wróblewski był wielkim działaczem, społecznikiem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem. Swoją postawą dowiódł, iż był wielkim patriotą. Przez całe życie służył swojej ojczyźnie, tej dużej – Polsce i tej małej, lokalnej.

Kalendarium:

  • 1917 ― służba w wojsku prusk...
  • 1918 ― udział w powstaniu wi...
  • 1919 ― praca w Ostrzeszowie
  • 1896 ― Narodziny bohatera
  • 1925 ― zamieszkanie w Rychtalu
  • 1939 ― wysiedlenie rodziny p...
  • 1939 ― ucieczka przed prześl...
  • 1945 ― powrót do Rychtala
  • 1955 ― powołanie na prezesa ...
  • 1985 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: