Stefania Wojtkowiak

ur. 17 września 1923
zm.
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Falmierowie

W służbie
Stefania Wojtkowiak
Zdjęć: 11
Filmów: 1
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Urodziła się w Wyrzysku. Rodzice pochodzili z Gniezna, po przyjeździe do Wyrzyska zajmowali się handlem. Miała dwie siostry.

Dzieciństwo

Dzieciństwo wspomina jako wspaniały czas.

Edukacja i młodość

Ukończyła Szkołę Podstawową w Wyrzysku.

W czasie II wojny światowej została zatrudniona jako pracownik fizyczny u niemieckiego gospodarza. Wspomina ten okres jako czas ciężkiej pracy, głodu, obawy i niepokoju. Rodzice stracili majątek, dom i całe jego wyposażenie.

Już w 1943 r. stała na czele drużyny harcerskiej. Słowa złożonej przysięgi pamięta do dziś i towarzyszą jej przez całe dorosłe życie.

Działalność społeczna

Od 1948 r. jest związana z różnorodną działalnością na rzecz dzieci i rodzin potrzebujących pomocy i wsparcia.

W 1972 r. założyła Koło Środowiskowe skupiające dzieci i rodziców o niskim statusie materialnym, z rodzin wielodzietnych, problemowych.

Od 1975 r. nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Zarządu Miejsko- Gminnego TPD, od 1975 r. jest także aktywnym członkiem prezydium Zarządu Wojewódzkiego, a obecnie Okręgowego TPD w Pile. W mieście i gminie Wyrzysk zorganizowała 15 kół TPD.

Organizuje dla potrzebujących pomoc indywidualną, bezpłatne obiady w świetlicach szkolnych, zapomogi, skierowania do sanatoriów, na kolonie zdrowotne.

Do niedawna była redystrybutorem darów z Pilskiego Banku Żywności. Sama również przed świętami organizuje zbiórki żywności dla rodzin potrzebujących.

Jest założycielką 5 placów gier i zabaw, 2 świetlic, teatrzyku kukiełkowego.

Jest założycielką 3 specjalistycznych kół TPD dla dzieci z porażeniem mózgowym. Dzięki niej dzieci korzystają z bezpłatnej rehabilitacji a uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach i zawodach dla osób niepełnosprawnych, zdobywają liczne puchary i dyplomy.

Organizuje zbiórki odzieży, żywności, sprzętu rehabilitacyjnego, przekazuje najbardziej potrzebującym.

Od wielu lat jest wzorowym organizatorem różnych form letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci.

Organizuje wycieczki nad morze, w góry, do miejsc historycznych w kraju, a także do teatru w Bydgoszczy, Gnieźnie i Poznaniu, na imprezy sportowe i kulturalne do różnych miast. Corocznie z takiej pomocy korzysta ok. 500 dzieci.

Za swą z pełni oddania pracę społeczną została uhonorowana m. in.: Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, tytułem: ,,Lider Sukcesu Powiatu Pilskiego” w dziedzinie działalności społecznej, tytułem ,,Kryształowy Lider Sukcesu”, Orderem im. Dr H. Jordana, Złotą odznaką Zasłużony Działacz TPD, odznaką Przyjaciel Dziecka, Dyplomem Wzorowego Opiekuna Indywidualnego Rodzin TPD, specjalną Odznaką Przyjaciel Dziecka.

Znaczenie postaci

Pani Stefania Wojtkowiak nie szczędzi sił i czasu, społecznie, często kosztem własnego zdrowia (ma uszkodzony kręgosłup, chodzi w gorsecie i o kulach), angażuje się bez reszty i z pełnym poświęceniem niosąc pomoc potrzebującym.

Cieszy się autentycznym szacunkiem mieszkańców Wyrzyska i okolicznych wsi, ma wielkie uznanie wśród władz i działaczy samorządowych oraz innych organizacji społecznych.

Kalendarium:

  • 1923 ― Narodziny bohatera

Zobacz też: