Jolanta Świniarska

ur. 16 stycznia 1961
zm.
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego w Kaliszu

Zdjęć: 10

Jolanta Świniarska urodzona w Kaliszu 16 stycznia 1961 roku. Córka Stanisławy i Jerzego. Żona Ryszarda trenera lekkoatletyki. Dumna mama trzech synów.

Dzieciństwo

Uczęszczała do Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu, znajdującej się na ulicy Żwirki i Wigury. Już od najmłodszych lat promowała zdrowy styl życia. Wraz z koleżanką, w ramach prac samorządu szkolnego, kupowały bułki, wędlinę, ser i masło. Przed rozpoczęciem lekcji przygotowywały kanapki i sprzedawały na przerwach. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży zaopatrywały się co rano w potrzebne artykuły do sporządzania kolejnych kanapek. Tym samym promowały zdrowe śniadania zamiast zajadania się słodyczami.

Należała do harcerstwa i chóru szkolnego.

Młodość

Po ukończeniu nauki w Szkole Podstawowej kontynuowała edukację w Studium Wychowania Przedszkolnego w Ostrowie. Nauka trwała 6 lat.

W tym czasie aktywnie uczestniczyła w zbiórkach harcerskich. Brała udział w organizowanych popołudniami zajęciach m.in. chóru szkolnego, zespołu wokalnego „Nonet”, trenowała piłkę ręczną.

W 1982 roku zdała egzamin maturalny.

W 1990 podjęła edukację na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Pedagogika, specjalizacja: Edukacja wczesnoszkolna. Po ukończonych studiach uzyskała tytuł magistra.

Siedem lat później rozpoczęła studia podyplomowe na Uniwersytecie Adam Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Pedagogika Specjalna, specjalizacja: terapia pedagogiczna.

W 1998 roku w Bydgoszczy uzyskała Certyfikat Umiejętności – Terapeuta z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona.

W 2001 roku rozpoczęła kolejne studia podyplomowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Kaliszu na kierunku: Pedagogika sztuki.

W latach 2003 -2011 była ekspertem MEN.

W 2006 roku w Poznaniu ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu: Nauczyciel przedmiotu przyroda.

W 2009 roku w Kaliszu ukończyła kolejny kurs kwalifikacyjny z zakresu: Oligofrenopedagogiki.

W 2012 roku w Kaliszu ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej.

Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego m.in:

– Neurolingwistycznego Programowania – NLP

– Rehabilitacji Dzieci Autystycznych

– Autyzm – diagnoza, terapia, edukacja

– Trudne zachowania dzieci i młodzieży

– Szkolenie z metody alternatywnej komunikacji „Makaton” (język migowy)

– Kurs znajomości pisma punktowego L. Braill’a

– Szkolenie doskonalące: Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dyskalkulii.


Etapy działalności

Praca zawodowa

W 1982 roku podjęła pierwszą pracę w Przedszkolu funkcjonującym przy ulicy Ostrowskiej w Kaliszu. Praca w zawodzie przedszkolanki, nie trwała jednak długo. Rok później przeniosła się do Szkoły Podstawowej Nr 3 mieszczącej się przy ulicy Ciasnej w Kaliszu. Pracowała tam jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej przez sześć lat. Następnie rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej Nr 5 znajdującej się przy ulicy Polnej w Kaliszu.
Od 2006 roku pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu.
Wykładowca przedmiotów pedagogicznych w Studium Menadżerów Oświaty i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (oddział Kalisz).

Działalność społeczna


Od 2008 roku założyciel i prezes Stowarzyszenia Fajna Szkoła, w ramach którego podejmuje wiele działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Współorganizator wielu projektów, warsztatów, akcji charytatywnych, konkursów, festiwali, na których realizację pozyskuje środki zewnętrzne. http://www.stowfajnaszkola.strefa.pl/
Od 9 lat propaguje wśród dzieci (w szkole w której uczy) pracę w wolontariacie. Uczniowie realizując projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie „Poczytaj mi przyjacielu” organizują spotkania z maluchami w osiedlowych przedszkolach i czytają im książki.

Odznaczenia i Nagrody

Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza.
Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu


Motto

„Człowiek jest tyle wart, ile potrafi dać od siebie”
Kalendarium:

  • 1961 ― Narodziny bohatera

Zobacz też: