Powrót Encyklopedia Wielkopolan „W życiu nie ma przypadków", "Każdy dzień należy przeżywać i z radością czekać...”

Szymon Chrostowski

ur. 19 lipca 1983
zm.
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jakuba Wujka w Siennie

Narodziny Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”
Powołanie do dziennikarstwa
Co robi prezes fundacji?
Rozwijanie zainteresowań i talentów
„Pomógł mi wygrać zdrowie – odpowiedzialność czynienia dobra
Nadzieja umiera ostatnia
Szymon w piątce laureatów konkursu bp. Jana Chrapka
Zdjęć: 26
Filmów: 2
Nagrań: 2
Dokumentów: 3

Pochodzenie i dzieciństwo

Rodzina Szymona Chrostowskiego od dawna była związana z lasem. Dziadek był nadleśniczym w Kakulinie k. Skoków a Babcia pochodzi z Rudnicza. W latach siedemdziesiątych kupili gospodarstwo położone na skraju lasu we wsi Łosiniec (gmina Skoki, powiat Wągrowiec). Dom z jednej strony otoczony lasami, a z drugiej stawami, łąkami i polami, jest bardzo oddalony od centrum wioski. Rodzice Pana Szymona, Magdalena i Mirosław, również zamieszkali w Łosińcu. Wspólne mieszkanie z dziadkami wywarło duży wpływ na kształtowanie się charakteru naszego bohatera.

Szymon Łukasz Chrostowski przyszedł na świat upalnego dnia 19 lipca 1983 r. w szpitalu w Wągrowcu, podczas gwałtownej burzy. Miał już wówczas starszego o półtora roku, brata Jakuba. Dorastał na gospodarstwie, śledząc wszystkie prace dorosłych, poznając tajniki i piękno przyrody. W rodzinnym domu nauczył się dbałości o wszystko co się posiada i czym się dysponuje. Uczestnicząc w pracach polowych i gospodarczych, mógł zauważyć, że dobrze wykonywane obowiązki, przynoszą dobre owoce. Poznał też trud tej pracy, ucząc się w ten sposób wytrwałości, cierpliwości i szacunku.

Edukacja

Szkoła Podstawowa 1990-1998

W wieku 7 lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie, gm. Wągrowiec. Do szkoły oddalonej od domu o około 2 kilometry prowadziła polna droga przez las. Szymon już od pierwszej klasy jeździł rowerem do szkoły. Pewnego razu w okresie zimowym, jadąc przez las, zobaczył na drodze pojawiające się i znikające światło. Było to dziwne zjawisko. Przeraził się ogromnie, ale ponieważ był już blisko domu, postanowił jechać dalej. Kiedy zbliżył się do światła okazało się, że to zatroskana Babcia wyszła po niego ze świeczką.

Bardzo lubił się uczyć, miał wrodzone pragnienie poznawania i rozwoju. W szkole był zawsze chętny do wszystkiego. Lubił zostawać po lekcjach i pracować w kółkach zainteresowań, a szczególnie zaangażowany był w kółku recytatorskim i kole sportowym. Z przedmiotów bardzo lubił j. polski, historię; miał zamiłowania humanistyczne. Startował w konkursach recytatorskich, konkursach wiedzy historycznej, o regionie, o gminie, o Powstaniu Wielkopolskim, zdobywając czołowe miejsca zarówno w etapach gminnych, jak i wojewódzkich. ,Brał również udział w zawodach sportowych, zarówno lekkoatletycznych, jak i drużynowych. Mimo zdolności humanistycznych, w pewnym momencie zainteresował się fizyką i zdziwił się kiedy startując w konkursie wiedzy z fizyki dostał się do etapu wojewódzkiego. Udzielał się również w społeczności uczniowskiej. Przez 2 lata w kl. VII i VIII był przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego.

Nauka w szkole podstawowej trwała w tamtych czasach 8 lat. Szymon ukończył pierwszy etap edukacji, czyli klasę VIII otrzymując, jak co roku, świadectwo z paskiem. Dziś wspomina, że bardzo dużo wyniósł ze szkoły podstawowej. Szczególnie dużo zawdzięcza nauczycielce j. polskiego i historii, pani Barbarze Orzoł, która cytując Szymona, „ukształtowała” go. Pani Barbara wspomina Szymona jako wyjątkowego ucznia z którym można było porozmawiać na wiele tematów. Był otwarty na ludzi i świat, obowiązkowy, dowcipny, bardzo sympatyczny, przede wszystkim „dobry człowiek”. Ukończył szkołę ze średnią 5,6, najlepszą w szkole i w powiecie.

Liceum Ogólnokształcące 1998-2002

We wrześniu 1998 r. Szymon podejmuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Wągrowcu. Z pasją przystąpił do nauki. Dołączył do Szkolnego Teatru Młodych. Natychmiast został dostrzeżony przez środowisko uczniowskie i nauczycielskie. Został wybrany przewodniczącym RSU, jako najmłodszy w historii szkoły. W tej szkole również trafił na nauczycielkę historii panią Beatę Dobrochowską-Byczyńską, (obecnie dyrektorka szkoły), która potrafiła rozpoznać jego potencjał i w znacznym stopniu wpłynęła na jego rozwój. Dzięki niej zaczął działać w Szkolnym Klubie Europejskim, którego został prezesem. Praca klubu polegała na zdobywaniu ogólnej wiedzy o Europie, a szczególnie o strukturach Unii Europejskiej i funduszach europejskich. Szymon jako prezes brał udział w konferencjach i Kongresach Europejskich Młodych, między innymi w Poznaniu i w Warszawie. Pani Beata rozwinęła w Szymonie talent menadżerski, umiejętność obsługiwania projektów oraz umiejętność organizacji i prowadzenia grup, za co jest jej bardzo wdzięczny.

Narodziny powołania do dziennikarstwa

W TV Kablowej 2001 r.

Ucząc się w liceum, Szymon dojeżdżał do Wągrowca pociągiem lub autobusem. Zdarzało się, że czekał w Wągrowcu na powrotny pociąg do domu czasem nawet 2 godziny. Wtedy właśnie, koleżanka, która współpracowała z lokalną telewizją w Wągrowcu, namówiła Szymona, by spróbował zaangażować się w taką działalność. Ucząc się jeszcze w liceum, w 2001 r. Szymon podjął współpracę z TV Kablową i między innymi przeprowadzał dla niej sondy uliczne.

Korespondent w „Tygodniku Pilskim”

Krótko później, za namową ludzi poznanych w telewizji kablowej, nawiązał współpracę z „Tygodnikiem Pilskim” – wówczas gazetą wojewódzką. Młody Szymon pisał już wtedy artykuły o tematyce społecznej, oraz politycznej, związanymi z życiem miasta, które były umieszczane w części Tygodnika dotyczącej Wągrowca, nazywanej „Nowiny Wągrowieckie”.

Praca w „Głosie Wągrowieckim” 2002-2003

Kończąc liceum Szymon marzył o studiowaniu prawa rozwijał jednak nadal swój talent dziennikarski. W 2002 r. podjął pracę jako redaktor w drugiej lokalnej gazecie: „Głosie Wągrowieckim”. Tam był odpowiedzialny za cały dział tygodnika, np. za gminę Skoki. Jego zadaniem było pisanie felietonów i wyjazdy na interwencje. W „Głosie Wągrowieckim” Szymon pracował jeszcze przez pierwszy rok studiów.

Marzenia o studiach

Pod koniec nauki w liceum Szymon przygotowywał się do studiów prawniczych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w trybie zaocznym. W tym czasie w Warszawie został rozpisany konkurs im. bp. Jana Chrapka, organizowany przez Fundację Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia. Informacja o tym została przysłana również do liceum, w którym kończył naukę Szymon. Dyrektor uznał, że Szymon spełnia kryteria przystąpienia do konkursu i ma duże szanse zdobyć stypendium i indeks na studia w Warszawie. Fundacja została powołana do istnienia w 2000 r. jako „żywy pomnik” dla Jana Pawła II. Pierwszy Papież Polak prosił, by nie stawiać mu pomników, więc postanowiono utworzyć fundację, której celem stało się promowanie nauczania Jana Pawła II, przyznawanie nagród Totus, oraz gromadzenie funduszy na stypendia dla zdolnej, utalentowanej i ubogiej młodzieży z małych wsi i miasteczek.

Szymon przystąpił do konkursu w którym wzięło udział 40 maturzystów. Oceniany przez grupę znamienitych dziennikarzy zwycięsko przeszedł oba etapy konkursu został jednym z 5 laureatów. Do dziś p. Szymon wspomina jak bardzo przydały mu się podczas konkursu, doświadczenia dziennikarskie, które zdobył jeszcze w Wągrowcu. O otrzymaniu stypendium i indeksu na studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, dowiedział się pracując na łące podczas sianokosów. Rzeczywistość przerosła jego marzenia o studiach w Poznaniu. Dzięki Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia świat stanął przed Szymonem otworem .

Studia i praca

Wiecznie aktywny i ciekawy świata Szymon, mimo że przez pierwszy rok studiów pracował jeszcze w Głosie Wągrowieckim, to szybko zaangażował się w działalność dla Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Pracował w Biurze Prasowym przy Fundacji. Do dziś jest rzecznikiem społecznym Biura i uczy młodszych samodzielnego działania. Aktywnie włączał się w organizację Dni Papieskich, co również czyni do dzisiaj jako wolontariusz. Szymon zrozumiał, że studiowanie jest innym rodzajem nauki i trzeba „ nauczyć się uczyć”. Po roku studiów czekał Szymona pierwszy w życiu wyjazd na wakacje. Stypendyści Dzieła Nowego Tysiąclecia, zarówno studenci jak i licealiści, uczestniczyli dwa tygodnie w sierpniu 2003 r. w wyjeździe wakacyjno- integracyjnym do Krakowa. Do tej pory Szymon nigdzie nie wyjeżdżał w wakacje, ponieważ pracował na gospodarstwie i pomagał na budowach. Podczas wyjazdu do Krakowa został szefem biura prasowego obozu, z podległą mu grupą redagował i wydał biuletyn obozowy. W wywiadzie podkreślał, że stypendium zostało studentom dane, ale i „zadane”, oraz że należy szlifować młodego człowieka jak diament.

Przygoda z TVP 1 „Bezpieczna Jedynka”, „ Biznes Informacje”, Dział Redakcji i Oprawy TVP 1, Dział Public Relations

Znani dziennikarze Telewizji Polskiej poznali Szymona podczas konkursu stypendialnego, w którym oceniali prace konkursowe i przeprowadzali część ustną konkursu. Dostrzegli jego potencjał, pracowitość i zapał oraz dorobek dziennikarski. To zaowocowało w 2003 r. ofertą pracy dla Szymona w TVP na stanowisku reportera. Był wówczas najmłodszym pracownikiem Telewizji Polskiej. Szymon na początku pracował w grupie reporterów „ Bezpiecznej Jedynki” i „ Biznes Informacji”. Następnie został włączony do załogi Redakcji i Oprawy TVP 1. W 2004 r. otrzymał propozycję pracy w Biurze Prasowym TVP. Był jednym z twórców Działu Public Relations Biura Marketingowego. Od tej pory Szymon zajmował się zarządzaniem marką TVP S. A. Dbał o budowanie i utrzymywanie dobrego wizerunku TVP, inaugurował marketingowo seriale takie jak „Ranczo”, „Glina”, „Oficer”.

Choroba: „Każdy dzień należy przeżywać i z radością czekać na kolejny”

W grudniu 2004 r. u Szymona rozpoznano chorobę nowotworową w dość poważnym stadium rozwoju. Rozpoczął leczenie, przeszedł dwie operacje i chemioterapię. W tym czasie musiał przerwać studia jednak z pracy nie chciał rezygnować i od czasu do czasu, pojawiał się tam, ku zdziwieniu przyjaciół z telewizji. Nie chciał martwić rodziny, więc przez jakiś czas ukrywał prawdę. Cierpienie Szymona zbiegło się z chorobą i odchodzeniem „do Domu Ojca” Jana Pawła II. W przeprowadzonych wywiadach Szymon daje świadectwo jak wielkim umocnieniem podczas choroby, było dla niego świadectwo umierającego Papieża. Głębokie przeżycie potęgował fakt, że Papież wcześniej, na prośbę zaprzyjaźnionych kapłanów, modlił się o zdrowie dla Szymona. Na znak tej modlitwy Szymon otrzymał różaniec z Watykanu od Papieża. Przeżyta choroba jakby nakreśliła dla Szymona nowy kierunek życia. Zmieniła również jego patrzenie na życie i świat.

Początek działalności społecznej – Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” 2004 r.

Szymon wspomina, że zawdzięcza życie również wspaniałym lekarzom, którzy „ wyrwali go ze śmierci” i oni stali się inspiracją do powstania idei utworzenia jakiejś organizacji zrzeszającej pacjentów i lekarzy. I tak w 2004 r. Szymon wraz z lekarzami z Centrum Onkologii Instytutu Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie powołał do istnienia Fundację „Wygrajmy Zdrowie’ im. profesora Grzegorza Madeja, nestora urologii onkologicznej, i został jej prezesem. Fundacja ma na celu edukację profilaktyczną społeczeństwa, promowanie zdrowego stylu życia, udzielanie pomocy pacjentom onkologicznym i ich rodzinom, organizowanie konferencji i spotkań z lekarzami, pacjentami, przedstawicielami rządu i Ministerstwa Zdrowia oraz Rzecznikiem Praw Pacjentów. Fundacja rozpoczęła współpracę z wszystkimi Centrami Onkologii i Klinikami Urologicznymi w kraju w celu poprawienia jakości leczenia chorych na nowotwory.

Praca i działalność w społeczna po chorobie od 2006 r.

Po zaleczeniu choroby onkologicznej, Szymon oprócz pracy w Fundacji w 2006 r. założył własną agencję medialną „Opus Media”. Pracował jako np. jako rzecznik prasowy festiwalu Song of Songs Festival. Praca w agencji polegała również na przygotowaniu ludzi do pracy z mediami. Dużo uwagi jednak skupił na rozwój działalności Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”. Organizował liczne konferencje, uczestniczył w audycjach i materiałach prasowych związanych z tematami zdrowia i onkologii.

Założenie „Media Agency Group” 2008 r.

W grudniu tegoż roku, Szymon założył agencję mediową, której został prezesem. Agencja istnieje do dziś, a w ramach jej działalności Szymon organizuje różne konferencje, gale, koncerty itp. Między innymi organizował obchody beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, kilkakrotnie Galę TOTUS. Agencja przez osobę Szymona jest powiązana z Fundacją „Wygrajmy Zdrowie”, z PKPO oraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Dzieło, którego Szymon jest Nadzorcą. Oprócz tego wygłasza prelekcje, jest prelegentem w Cooper Conferences.

Przystąpienie do Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych – PKPO 2011 r.

W 2011 r. Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” przystąpiła do Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Szymon jeszcze intensywniej wziął się do pracy, organizował różne kampanie medialne, np. „Ambasador Zdrowia”, „Dzień dla Zdrowia”, „Rak to nie wyrok” oraz wiele innych. Pomocą dla niego są szerokie kontakty w TVP, co ułatwia przeprowadzenie kampanii medialnych.

Koalicja na rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem” 2012 r.

Działając w Fundacji Szymon dostrzega wiele potrzeb i rodzą się kolejne pomysły niesienia pomocy ludziom. W 2012 roku utworzył Koalicję, która ma na celu wprowadzenie i respektowanie standardów leczenia bólu w Polsce. Powstała więc baza danych dotyczących różnych rodzajów bólu oraz sposobów ich leczenia.

Ekspert przy Parlamencie Europejskim

Szerokie działania Szymona sprawiają, że w 2014 r., jako jedyny Polak, zostaje powołany na eksperta do spraw immuno-onkologii przy Parlamencie Europejskim. Jest propagatorem immuno-onkologii w leczeniu. Dzięki tym nowym metodom, leczenie chorób nowotworowych, może być mniej inwazyjne i skuteczniejsze.

Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych 2014 r.

15 września 2014 r. został mianowany prezesem PKPO, która zrzesza 85 tys. ludzi w ok. 30 stowarzyszeniach. Koalicja działa na rzecz poprawy sytuacji chorych onkologicznie w Polsce. Jej misją jest wdrożenie jak najwyższych standardów diagnostyki i terapii nowotworów, co ma doprowadzić do mniejszej umieralności chorych. Szymon jako prezes czyni starania o pozyskanie funduszy europejskich na realizację projektów. I tak powołuje do istnienia Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii, którego działalność jest realizowana w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy norweskich EOG. Obywatelskie Porozumienie zrzesza 40 organizacji pacjentów, którzy mają włączyć się do tworzenia systemu opieki onkologicznej w Polsce.

Członek Krajowej Rady ds. Onkologii 2015 r.

Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2015 r., zostaje powołana Rada do spraw Onkologii, a Szymon zostaje powołany w charakterze członka Rady. Rada funkcjonuje jako organ opinio-doradczy. W ramach tej działalności Szymon współtworzył „Pakiet Onkologiczny”. Następnie, w ramach Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” , razem z Federacją Stowarzyszeń Amazonek, realizuje kolejny projekt z funduszy norweskich o nazwie „Społeczny monitoring wdrażania i realizacji Pakietu Onkologicznego”. Inne projekty współtworzone przez Szymona to „Opieka okołoporodowa dla matek i dzieci z zagrożeniami” oraz projekt „Żywienie w chorobie”, a także „Psychoonkologiczny telefon wsparcia”.

Nagrody i uznanie

Szymon Chrostowski, najbardziej cieszy się z podziękowań pacjentów, którym pomogła jego działalność w Fundacji i Koalicji. Spełnia się tak jego marzenie, które zrodziło się podczas jego własnej choroby, o pomaganiu innym ludziom. Jego działalność została dostrzeżona i nagrodzona. Otrzymał między innymi:
– Dyplom dla zwycięskiej inicjatywy pozarządowej 2013 r. w kategorii Zdrowie S3KTOR 2013,
Nagrodę Św. Kamila 2013 dla Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” w kategorii: instytucje, stowarzyszenia i organizacje będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami
Honorową Nagrodę Zaufania „Złoty Otis” 2014 dla organizacji pacjentów
Wyróżnienie dla fundacji w konkursie Złoty Laur Super Biznesu 2014 w kategorii inicjatywa społeczna
– Podziękowania za pomoc od Poznańskich Amazonek w 2011 r.
Podziękowanie od Zarządu Federacji Stowarzyszeń Amazonek w 2014 r.
– Nadanie tytułu Honorowego Wągrowczanina Roku 2014, podczas Gali „Głosu Wągrowieckiego” 29.03.2015 r.

Zawsze wdzięczny i do dyspozycji

Mimo tak wielu zajęć zawodowych – menadżerskich i społecznych na rzecz zdrowia – Pan Szymon nie zapomina o środowiskach, które wywarły wpływ na ukształtowanie się jego osobowości i pomogły mu zdobyć wykształcenie. Każdego roku od rozpoczęcia studiów bierze udział w organizacji Dni Papieskich, pomaga zdobywać fundusze na stypendia. Pełni funkcję Nadzorcy stowarzyszenia Absolwentów Dzieło. Pracuje jako rzecznik społeczny Biura Prasowego Dzieło, pracuje w biurze prasowym przy budowie Świątyni Opatrzności Bożej. Organizuje Galę TOTUS. Pełni obowiązki doradcy Episkopatu Polski w zakresie działań Public Relations. Utrzymuje przyjazne relacje z byłymi nauczycielami, dziennikarzami z TVP 1, którzy uczyli go i w znacznym stopniu wpłynęli na jego rozwój. Mówiąc o fundacji czy też o swojej firmie, zawsze podkreśla pracę i wysiłek zespołu. Często udziela wywiadów do „Głosu Wielkopolskiego”, lokalnej gazety wągrowieckiej. Sfinansował wyjazd dzieci ze swojej Szkoły Podstawowej w Siennie do Warszawy. Wspiera szkolę dobrym słowem i radą.

Znaczenie postaci dla środowiska

Od kiedy uczniowie naszej szkoły poznali dokonania p. Szymona powtarzają, że mają szansę zostać prezesami firm i osiągnąć sukces życiowy. Osiągnięcia i postawa pana Szymona wywołały pozytywną reakcję wśród uczniów i optymistyczne nastawienie do życia. Pan Szymon jest radosnym, życzliwym, energicznym i bardzo kontaktowym człowiekiem i uczniowie bardzo go lubią. Ze względu na swoją działalność społeczną i zawodową oraz wartości, które reprezentuje: pracowitość, solidność, chęć pomagania innym, wiara w dobro, a także optymizm życiowy, stał się dla uczniów autorytetem.

Przykład pana Szymona, zgodnie z łacińską maksymą ” Słowa uczą, przykłady pociągają”, może stać się zachętą dla uczniów do podejmowania codziennego trudu nauki oraz rozwijania swoich talentów. Jest namacalnym przykładem tego, że sukces życiowy i dojrzałe człowieczeństwo rodzą się z systematycznej pracy już od szkoły podstawowej. Udzielając wywiadów, p. Szymon wspomina swoich nauczycieli zarówno wcześniejszych jak i późniejszych z wdzięcznością, doceniając rolę jaką odegrali w jego życiu. Zawsze z dumą podkreśla swoje pochodzenie, korzenie z których wyrósł, wpływ środowiska w jakim się wychowywał na jego osobowość. Uczy w ten sposób młodych ludzi miłości i szacunku do swoich „małych ojczyzn” z których się wywodzą. Dał świadectwo tego, jak wielką rolę w życiu odgrywa wiara i nadzieja. Kieruje się w życiu prawdziwymi wartościami, jest również przykładem na to, że nawet w ciężkiej chorobie, we własnym cierpieniu, można z siebie dać wiele innym ludziom i że wystarczy dobra wola, by ze zła narodziło się dobro. Fundacje którymi dziś kieruje, poprzez swoją działalność, pomogły tysiącom chorych ludzi w diagnozie i w leczeniu raka. By nieść pomoc. pan Szymon podejmuje coraz śmielsze kroki. Przyjmując nagrody i pochwały z wyraźną skromnością mówi, że to go mobilizuje do dalszej pracy, dodaje skrzydeł oraz potwierdza to, jak jego praca jest bardzo potrzebna. Pan Szymon jest wzorem do naśladowania nie tylko dla naszych dzieci.

Źródła:

1. Wywiady z p. Szymonem Chrostowskim – bohaterem biogramu
2. Zasoby Internetu:
www.wygrajmyzdrowie.pl
www.pkpo.pl – strona Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
www.wygrajmyzbolem.plwww.pokolenie-jp2.pl
www.ekai.pl
www.porozumieniedlaonkologii.pl
www.gloswagrowiecki.pl
www.portalwrc.pl
3. Archiwum tygodnika „Głos Wągrowiecki”, oraz materiały prasowe redaktora naczelnego p. J. Mianowskiego
4. Wspomnienia nauczycieli uczących Szymona ChrostowskiegoKalendarium:

 • 1983 ― Narodziny bohatera
 • 1990 ― Szkoła Podstawowa
 • 1998 ― Szkoła średnia w ZSZ ...
 • 2001 ― Pierwszy artykuł i pr...
 • 2002 ― Redaktor „Głosu...
 • 2002 ― Ukończenie LO i otrzy...
 • 2003 ― Praca w TVP 1 w Warsz...
 • 2004 ― Walka z chorobą nowot...
 • 2004 ― Założenie Fundacji &#...
 • 2006 ― Założenie „Opus...
 • 2008 ― Założenie „Medi...
 • 2012 ― Koalicja na rzecz Wal...
 • 2014 ― Ekspert przy Parlamen...
 • 2014 ― Prezes Polskiej Koali...
 • 2015 ― Członek Krajowej Rady...

Cytaty:

 • „W życiu nie ma przypad...”

Źródła:

 • Echa dnia program TVP ...
 • Gala Głosu Wągrowiecki...
 • Honorowa nagroda Zaufa...
 • Informacje o TVP 1
 • O Gali Totus organizow...
 • Praca w TV Kablowa w W...
 • Strona „Głosu Wą...
 • Strona Dzieła Nowego T...
 • Strona Fundacji „...
 • Strona Fundacji z któr...
 • Strona Koalicji założo...
 • Strona Polskiej Koalic...
 • Strona internetowa Szk...
 • Strona prawna, informa...
 • Stronka Liceum do któr...
 • Szymon laureatem Nagro...
 • Wyjaśnienie słowa R...
 • Złoty Laur Super Bizne...

Zobacz też: