Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Radośnie czynić dobro drugiemu człowiekowi”

Tadeusz Błochowiak

ur. 21 października 1950
zm.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce

Zdjęć: 24
Filmów: 1
Nagrań: 1
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Tadeusz Błochowiak urodził się 21 października 1950 roku w Miejskiej Górce. Rodzice: Marta z domu Lokś, ojciec Bolesław. Oboje mieszkali w pobliskich wsiach (Roszkowo, Zakrzewo). Rodzeństwo: siostry Jolanta i Danuta. Pochodzenie chłopskie. Żonaty, dwoje dzieci.

Dzieciństwo

Dzieciństwo spędził z rodzicami i rodzeństwem. W wieku czterech lat rozpoczął edukację przedszkolną w Przedszkolu Cukrowniczym w Miejskiej Górce. Od dzieciństwa przejawiał zainteresowania różnymi dziedzinami sportu.

Edukacja

Z wykształcenia technik rolnik, z zamiłowania organizator sportu. Ukończył szkoły: Szkołę Podstawową w Miejskiej Górce (1957-1964), Technikum Rolnicze w Bojanowie (1964-1969), oraz liczne kursy i szkolenia, które wykorzystuje w swojej pracy zawodowej i społecznej. W szkołach przejawiał zdolności organizacyjne. W latach 1967-1969 ucząc się w Technikum Rolniczym grał w drużynie juniorów Ruchu Bojanowo.

Pierwsza praca

W 1971 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta i Gminy w Miejskiej Górce. Przepracował tu na różnych stanowiskach 38 lat. Obecnie pracuje w Ośrodku Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce jako starszy specjalista ds. organizacji imprez sportowych.

Działalność sportowa

W 1983 roku Tadeusz Błochowiak rozpoczął swoją działalność w Cukrowniczym Klubie Sportowym, gdzie postanowił pomóc prezesowi Janowi Grabowskiemu w jego prowadzeniu oraz reaktywowaniu drużyn sportowych. W 1993 r. został wiceprezesem klubu, a w 1995 r. jego prezesem. Funkcję tę pełni do dziś. Klub sportowy, noszący obecnie nazwę SPARTA, w 2013 roku obchodził jubileusz 90-lecia działalności, wpisany jest w historię jego życia. W swojej karierze pełnił różne funkcje w Wielkopolskim i Okręgowym Związku Piłki Nożnej. W obu był między innymi członkiem Zarządu. Obecnie jest wiceprezesem OZPN oraz członkiem Komisji Medycznej i Komisji ds. Współpracy z samorządami WZPN. Jest sędzią piłkarskim, posiada uprawnienia trenerskie B PZPN oraz certyfikat Niemieckiego Związku Piłki Nożnej w zakresie szkolenia młodzieży.

Znaczenie postaci

Jako działacz sportowy, Tadeusz Błochowiak stanowi nieodłączną część lokalnej, sportowej mozaiki. Jest człowiekiem pracującym społecznie. Na pytania dziennikarzy i redaktorów jak znajduje czas na wszystkie sprawy – odpowiada: „doba ma 24 godziny”. Motywował i motywuje zawodników i działaczy do dalszej pracy. Jako prezes, kształtuje wizerunek klubu, który doskonale promuje gminę. Współpracuje z mediami i utrzymuje kontakty zagraniczne. O Tadeuszu Błochowiaku można przeczytać wiele artykułów w prasie: „O tym co ukradł słońce”, „Stadion coraz piękniejszy i ładniejszy”, „Sparta wygrywa”, „Sparta w IV lidze”. Posiada duże doświadczenie i wiedzę z zakresu planowania i organizowania przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych. Jest osobą poważaną w środowisku piłkarskim, w powiecie, regionie wielkopolskim i kraju. Tadeusz Błochowiak, wspólnie ze swoimi współpracownikami, stworzył klub, który posiada jedną z najlepszych baz szkoleniowych w Wielkopolsce. Na stadionie w Miejskiej Górce, oprócz cyklicznych meczów ligowych ośmiu drużyn piłkarskich, odbywają się zgrupowania kadr OZPN i WZPN w piłce nożnej dziewcząt i chłopców, turnieje OZPN Leszno, LZS-ów, powiatowe i wojewódzkie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Na obiekcie organizowane są również inne imprezy, m. in. wystawy oraz premiowanie koni, zawody strażackie, festyny firm i zakładów pracy. W 2006 r. PZPN powierzyła mu stanowisko szefa (capo delegacjone) polskiej ekipy „U-19” na turnieju międzynarodowym we Włoszech, gdzie polska drużyna zajęła pierwsze miejsce. W swojej karierze pełni różne funkcje w Wielkopolskim i Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Klub „Sparta” posiada bazę szkoleniową: bardzo dobrej jakości boiska trawiaste, nowoczesne oświetlenie, pomieszczenia do odnowy biologicznej, salę wykładową ze sprzętem audiowizualnym. Tadeusz Błochowiak jako prezes osobiście kosi, deszczuje, sieje nawóz, przygotowuje boiska do meczów, a jak trzeba jest spikerem, kamerzystą. Pracuje przy rozbudowie i remontach obiektów. Nie rządzi zza biurka. Przez 29 lat prezesury Tadeusza Błochowiaka, klub nigdy nie był zadłużony. W Wielkopolsce zaliczany jest do posiadających najlepszą bazę. Jako prezes promuje i kształtuje wizerunek klubu, gminy i regionu. Tadeusz Błochowiak zajmuje się współpracą z mediami – gazetami, telewizją, radiem (był jednym z pierwszych współpracowników z lokalnym radiem ELKA), utrzymuje cały czas kontakty zagraniczne. Za swoją działalność społeczną Tadeusz Błochowiak otrzymał wiele dyplomów, podziękowań, wyróżnień i odznaczeń. Najważniejsze z nich to: Złote Odznaki: Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej oraz Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej – wręczona przez Michała Listkiewicza i PZPN, którą otrzymał z rąk Kazimierza Górskiego. Został również odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Wręczyła go na UAM w Poznaniu p. Krystyna Łybacka ówczesna Minister Oświaty. W 2010 roku został uhonorowany jako działacz społeczny powiatu rawickiego. W ostatnim czasie otrzymał wyróżnienie: „Zasłużony dla Gminy Miejska Górka”.

Prezentacja w prezi

Instrukcja uruchomienia prezentacji: otwórz prawym przyciskiem myszki

Spis źródeł :

Archiwum Rodzinne T.Błochowiaka

Archiwum Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce

Archiwum Klubu Sportowego „Sparta”

Urząd Stanu Cywilnego w Miejskiej Górce

http://www.spartamg.futbolowo.pl

Kalendarium:

  • 1971 ― Pierwsza praca
  • 1983 ― Klub Sportowy „...
  • 1995 ― Prezes Klubu Sportowe...

Źródła:

Cytaty:

  • „Radośnie czynić dobro ...”

Zobacz też:

  • >