Tadeusz Doruchowski

ur. 02 listopada 1888
zm. 17 września 1959
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Malanowie

Zdjęć: 11

Pochodzenie

Tadeusz Doruchowski urodził się 2 listopada 1888 roku, zmarł 17 września 1959 roku. Jego rodzicami byli Teodor Doruchowski i Zofia Górska, a dziadkami od strony matki: Józef Bartłomiej Górski, Adamina Golcz, od strony ojca: Feliks Doruchowski, Wanda Kokczyńska. Tadeusz Doruchowski był znany przed II wojną światową, jako organizator życia społecznego w Malanowie.

Dzieciństwo

Brak informacji na tamat dzieciństwa.

Etapy działalności

Tadeusz Doruchowski mieszkał w dworze, który był dziewiętnastowieczną budowlą z długim parterowym korpusem nakrytym wysokim dachem.

Tadeusz Doruchowski w dwudziestoleciu międzywojennym, aż do 1939 roku był właścicielem dóbr ziemskich w Malanowie, znany był również jako prezes i współtwórca lokalnego oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP w Malanowie zawiązała się już w 1921 roku, trzy lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Okres ten wyzwolił w narodzie szereg inicjatyw społecznych. Pęd ten nie ominął społeczeństwa Malanowa. Grupa założycieli miejscowej OSP liczyła 12 ludzi. Zwołano pierwsze zebranie, gdzie wybrano zarząd tzw. trzon prowadzenia organizacji. Oto nazwiska ludzi, organizatorów OSP już po pierwszym zebraniu statutowym z podziałem na funkcje:

Tadeusz Doruchowski – prezes; Stefan Banasiak – naczelnik; Stanisław Mirecki – skarbnik; Józef Nycek – gospodarz; Stefan Gryczyński – członek; Franciszek Gołdyka – członek; Antoni Trawczyński – członek; Walenty Musiałkiewicz – członek; Józef Harasny – członek; Jan Stefaniak – członek; Bronisław Knapkiewicz – członek; Stefan Zygmunt – członek.

Z braku pomieszczenia tj. sali zebrań, zbierano się w pałacu u dziedzica Tadeusza Doruchowskiego, który był gorącym zwolennikiem powstania jednostki OSP (myśląc o obronie między innymi własnego majątku przed klęską). Po pewnym czasie zapadła uchwała budowy remizy wyłącznie przy pomocy społeczeństwa Malanowa. I tak zaczęło się dzieło budowy.

Wybrany prezes – Tadeusz Doruchowski podarował 10-cio arową działkę pod budowę i mały plac ćwiczeń, społeczeństwo Malanowa zapewniło z kolei kamień polny, drewno budowlane i transport.

Znaczenie postaci

Tadeusz Doruchowski był znanym organizatorem życia społecznego w Malanowie. Dzięki jego inicjatywie powstał pierwszy budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Kalendarium:

  • 1888 ― Narodziny bohatera
  • 1959 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: