Tadeusz Kłos

ur. 27 października 1949
zm.
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach

Zdjęć: 6

Dzieciństwo

Tadeusz Kłos urodził się 27 października 1949 roku w Brzeźnie. Jako dziecko lubił czytać książki historyczne. Interesował się też sportem.

Młodość

Tadeusz Kłos ukończył Szkołę Podstawową w Łopuchowie ( 1956-1964). Od roku 1964 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Klasztornej w Wągrowcu. Po skończeniu szkoły średniej podjął pracę na kolei w Poznaniu. Pracował tam przez rok. Później zajmował się księgowością w PGR-ach w Wojnowie. Po roku pracy w biurze zaczął studiować ekonomię na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Tadeusza Kłosa nie ominął też obowiązek służby wojskowej, w szeregach armii spędził następny rok swojego życia. Po wyjściu z wojska pracował w Urzędzie Służby Rolnej oraz w SKR-ach. Do roku 1990 prowadził własne gospodarstwo rolne.

Jako młody człowiek nie myślał o polityce, chciał zostać księdzem. Życie okazało się jednak inne. Ożenił się, ma jednego syna.

Burmistrz Tadeusz Kłos

Skoki po raz pierwszy

W 1990 roku Tadeusz Kłos został wybrany po raz pierwszy na stanowisko burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Funkcję tą pełnił przez cztery lata (do 7 listopada 1994 roku). W tym czasie do najważniejszych inwestycji na terenie gminy Skoki należały: rozbudowa sieci wodociągowej na terenie całej gminy, zakończenie rozbudowy szkół podstawowych w Lechlinie i w Skokach, rozpoczęcie budowy wysypiska śmieci i oczyszczalni ścieków, ułożonie kilku kilometrów nawierzchni asfaltowej, wybudowanie parkingów.

Po rezygnacji ze stanowiska burmistrza Tadeusz Kłos prowadził swoje gospodarstwo rolne.

Poznańska Izba Rolnicza

W latach 1995-2000 Tadeusz Kłos był członkiem Zarządu Poznańskiej Izby Rolniczej. W tym czasie prężnie działał przy tworzeniu czasopisma „Siewca”. Był jego redaktorem naczelnym. Gazeta ta ukazuje się do tej pory.

Obrzycko

Tadeusz Kłos w latach 2000-2002 piastował stanowisko burmistrza miasta Obrzycko. Pełnił wówczas też funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego.

Zapytany o jakieś wydarzenie albo rzecz godną zanotowania z tego okresu powiedział o swoim spotkaniu z naczelnym rabinem Polski. Miało to miejsce podczas robienia planów związanych z budową kanalizacji miasta, która to miała być przeprowadzona przez cmentarz żydowski.

Skoki po raz drugi

Od 2002 roku do dziś Tadeusz Kłos pełni funkcję burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Mówi, że w miarę łatwo jest być burmistrzem, tylko zależy z kim się pracuje. Stara się wyczuć jakie są największe potrzeby i oczekiwania Skoczan. Twierdzi, że burmistrz powinien czuć oczekiwania mieszkańców.

Gmina Skoki słynie z dużej ilości jezior, pięknych krajobrazów, żyje tu spora ilości zwierząt pod ochroną. Lasy i zbiorniki wodne stwarzają niepowtarzalne warunki dla turystów. Żeby to wszystko mogło istnieć, potrzebne jest dbanie o środowisko. Dlatego więc Tadeusz Kłos kładzie spory nacisk na porządek w całej gminie.

Rozwój gminy Skoki przez ostatnie lata (znaczenie postaci).

W czasie, gdy burmistrzem Skoków jest Tadeusz Kłos, gmina zyskała na wyglądzie. Powstało tutaj wiele nowych dróg, chodników, a także sieć wodociągowa i kanalizacyja, która obejmuje już większość terenów gminy. Kłos dużą wagę przywiązuje też do rozwoju szkolnictwa. Za jego kadencji wyremontowano i rozbudowano szkoły w Rejowcu i w Skokach. Ta ostatnia należy do najnowocześniejszych szkół w Wielkopolsce. Ukończono też budowę hali widowiskowo-sportowej, która służy nie tylko jako miejsce, gdzie odbywają się lekcje wychowania fizycznego, ale organizowane są tam liczne imprezy gminne. W ostatnich latach powstały także: orlik, kilka nowych placów zabaw, strefa darmowego WIFI, nowa siedziba biblioteki publicznej. Są to tylko najważniejsze inwestycje, jakie miały miejsce w gminie Skoki w czasie, kiedy burmistrzem jest Tadeusz Kłos.

Tadeusz Kłos zapytany co chciałby zmienić w Skokach odpowiedział, że przede wszystkim mentalność Skoczan. Żeby poczuli sie gospodarzami we własnym mieście i docenili to, co zostało już zrobione.

Kalendarium:

  • 1990 ― Skoki po raz pierwszy
  • 1995 ― Izba Rolnicza
  • 2000 ― Obrzycko
  • 2002 ― Skoki po raz drugi
  • Od 1 ― Nauka w Szkole Podsta...
  • 1949 ― Narodziny bohatera
  • 1964 ― LO

Zobacz też: