Tadeusz Józef Szymanek

ur. 23 grudnia 1964
zm.
Zespół Szkół Publicznych w Żydowie

Zdjęć: 3

Pochodzenie i stan rodzinny

Tadeusz Szymanek urodził się 23 grudnia 1964 r. w Gnieźnie. Rodzice – ojciec Florian Szymanek pracował w FMiUP Spomasz, matka Kazimiera Szymanek (z domu Bisikiewicz) zajmowała się prowadzeniem domu. Dziadkowie od strony ojca, Teodozja i Stanisław Szymanek pochodzili z Gniezna, byli właścicielami restauracji. Dziadkowie od strony matki Helena i Antoni Bisikiewicz pochodzili z Trzemeszna, a w latach trzydziestych XX wieku przeprowadzili się do Gniezna. Dziadek Antoni był szewcem – zakład Bisikiewiczów powstał 1882 r. i istnieje do dziś w Trzemesznie. Żona Beata jest właścicielem sklepu w Żydowie. Tadeusz Szymanek ma dwójkę dzieci, syna Leszka zamieszkującego obecnie w Londynie, który jest menadżerem w restauracji i syna Macieja, który jest informatykiem pracującym w swoim zawodzie.

Tadeusz Szymanek od urodzenia mieszkał w Gnieźnie. W 1986r. przeniósł się do Żydowa (gmina Czerniejewo), gdzie mieszka do dziś.

Wykształcenie

Ukończył studia wyższe z tytułem magistra na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na kierunku politologia, specjalność samorządowa (1999 r.) oraz menadżerskie studia podyplomowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza – psychologia w zarządzaniu.

Praca zawodowa

W latach 1984-1986 pracował w FMiUP Spomasz Gniezno jako pracownik rozdzielni robót. Od roku 1986 do 2014 pracował w Obwodowym Urzędzie Miar w Gnieźnie. Awansował tam od stanowiska legalizatora do naczelnika urzędu (2003-2014). Wieloletnia aktywna działalność społeczna oraz samorządowa na rzecz gminy Czerniejewo, w tym pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, doprowadziła do wygranej Tadeusza Szymanka w wyborach samorządowych w 2014 r. i objęcia funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo.

Działalność poza zawodowa i społeczna

Tadeusz Szymanek od 1971 r. jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego (instruktor – stopień podharcmistrza), pełnił funkcje od zastępowego do z-cy Komendanta Szczepu. Pracował w III i XVII Szczepie Harcerskim. W 1981 r. założył XVII Szczep przy Szkole Podstawowej nr 7 (dziś Gimnazjum nr 3) w Gnieźnie.

W latach 1984-1986 w okresie służby wojskowej był działaczem ZSMP.

W latach 1994-1998 był członkiem Rady Sołeckiej w Żydowie. W latach 1998-2002 oraz 2006-2014 pełnił funkcję radnego Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Ponadto w latach 2006-2014 przewodniczył Radzie Miasta i Gminy Czerniejewo.

Od 1999 r. (czyli od momentu założenia) jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Żydowa. Od 2005 r. był jego przewodniczącym. W 2014 r. zrezygnował z tej funkcji w związku z objęciem funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo.

Od 2007r. (czyli od momentu założenia) jest członkiem Stowarzyszenia „Pelikan” w Żydowie.

Jest również członkiem Piastowskiego Towarzystwa Turystyczno-Historycznego w Gnieźnie.

Nagrody i wyróżnienia

Brązowy Krzyż Zasługi

Człowiek Roku w dziedzinie działalność społeczna w plebiscycie portalu Informacje Lokalne (2011 r.).
Nagroda Onuphriusa (2013 r.)

Znaczenie postaci

Tadeusz Szymanek jest samorządowcem z ponad dwudziestoletnim stażem w swojej działalności. Uczestniczył w działaniach Rady Sołeckiej, Towarzystwa Przyjaciół Żydowa, Stowarzyszenia Pelikan, Rady Miasta i Gminy Czerniejewo (również jako jej przewodniczący), a obecnie jako Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo.

W lokalnej społeczności jest jednak postrzegany przede wszystkim jako społecznik, osoba o olbrzymiej charyzmie i umiejętności zjednywania ludzi wokół wspólnej idei. Potrafi zgromadzić wokół siebie ludzi chętnych do pracy społecznej na rzecz gminy, a w szczególności na rzecz Żydowa. Zawsze zaangażowany w prospołeczne działania, podnoszące w różnych obszarach jakość życia mieszkańców gminy Czerniejewo. Wykazuje aktywność jako organizator i współorganizator życia społeczności lokalnej. Portal „Informacje lokalne” w dniu 26 września 2013r. napisał o Tadeuszu Szymanku „… człowiek czynu, który dąży do realizacji zadań budujących obywatelskie postawy mieszkańców gminy.”.

Radny Sławomir Zakrzewski uzasadniając wybór Tadeusza Szymanka do nagrody im. Ks Onufrego Kopczyńskiego mówił: „Pracowitość Tadeusza Szymanka w kształtowaniu teraźniejszości oraz przyszłości jest powszechnie znana i obejmuje: przygotowanie i prowadzenie szeregu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych; organizację wycieczek i wyjazdów krajoznawczych i integracyjnych; zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dla ich rozwoju społecznego; tworzenie organizacji kreujących obywatelskie postawy społeczne; inicjatywę w tworzeniu materialnej bazy rozwojowej mieszkańców; współpracę z instytucjami publicznymi, podmiotami gospodarczymi w celu realizacji potrzeb społeczeństwa; motywowanie i wspieranie młodzieży w jej aktywności wspólnotowej; budowanie demokracji lokalnej poprzez sprawowanie funkcji obywatelskich; działalność charytatywną i pomoc dla najbardziej potrzebujących; rozwijanie poczucia odpowiedzialności za los Gminy; kreowanie patriotyzmu i szacunku dla historii naszej Ojczyzny i Gminy; działania promujące naszą Wspólnotę lokalną; godne reprezentowanie naszej Gminy na zewnątrz”.

Chętny do bezinteresownej pomocy i wsłuchiwania się w drugiego człowieka. Kiedy objął stanowisko burmistrza zaczął odwiedzać najbiedniejsze rodziny w gminie. W rozmowie z Karoliną Berełkowską w wywiadzie dla portalu „Gniezno – nasze miasto” (z 22 stycznia 2015 r.) tak komentował te odwiedziny: „Odwiedzam te rodziny razem z pracownikami opieki społecznej. Są zdziwieni, że burmistrz do nich przyjechał, ale ja przyjąłem taką taktykę, żeby rozmawiać z ludźmi również poza gabinetem. Marzy mi się, żeby ludziom w naszej gminie żyło się naprawdę dobrze. Chcę być burmistrzem, który jest blisko swoich mieszkańców.”Zobacz też: