Tadeusz Dobrogost Franciszek ze Skrzypny Twardowski herbu Ogończyk

ur. 1886
zm. 15 października 1914
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Gaju Małym

Zdjęć: 1

Pochodzenie

Tadeusz Dobrogost Franciszek Twardowski ze Skrzypny był drugim ordynatem na ziemi kobylnickiej i szczuczyńskiej. Urodzony 20 maja 1854 roku w Szczuczynie. Był synem Teodora Pawła Twardowskiego pierwszego ordynata oraz Walentyny Franciszki Nepomuceny z Żychlińskich . Wczesna śmierć ojca 1869 roku spowodowała, że był wychowywany przez wuja. 28 kwietnia 1881 roku poślubił Ludwikę z Krasickich. Mieli pięcioro dzieci : Teodora (1882-1924) , który po jego śmierci objął ordynację, córkę Marię (1883-1934), Ludwika (1884-1905), Stefana (1888-1956), który uczestniczył w powstaniu wielkopolskim i Jana (1891-1916).

Edukacja (lub „młodość”)

Kształcił się w Niemczech. Skończył studia agronomiczne.

Znaczenie postaci

Tadeusz Twardowski drugi ordynat na Kobylnikach i Szczuczynie należał do czołówki ziemian w Wielkopolsce. Przyczynił się do rozwoju regionu Szamotulskiego. W gronie rolników i finansistów uchodził za cenionego rozmówcę , fachowca w sprawach majątkowych, natomiast w towarzystwie kobiet miał opinię „nudziarza”.

Dorobek Tadeusza Twardowskiego jest imponujący . Przyczynił się organizacyjnie i finansowo do powstania mleczarni i cukrowni w Szamotułach. W Szczuczynie założył gorzelnię i owczarnię. W Kobylnikach rozwinął hodowlę koni, rozbudował tartak i założył tor kolejki polnej, połączony z własną bocznicą kolei państwowej. Rozpoczął budowlę (dokończoną później przez syna) kompleksu budynków folwarcznych: stajni, źrebiarni, obór, murowanych stodół (wszystkie pokryte dachówkami) oraz domów mieszkalnych dla robotników. Postawił dwie nowe kaplice w Szczuczynie i Kobylnikach, które miały służyć m.in. przechowywaniu zwłok zmarłych mieszkańców wsi do chwili eksportacji.

Ordynat Twardowski do ostatnich chwil życia doglądał swego majątku. Zmarł nagle w czasie wizyty na swoim polu, gdzie poszedł zobaczyc, jak idą prace. Dziś w tym miejscu można odnaleźć niewielki kamień, jaki wkopali na pamiątkę pracownicy folwarku.

Kalendarium:

 • 20- ― Narodziny bohatera
 • 28-k ― Ślub bohatera
 • 1869 ― Śmierć bohatera
 • 1882 ― Narodziny bohatera
 • 1883 ― Narodziny bohatera
 • 1884 ― Narodziny bohatera
 • 1886
 • 1886
 • 1887
 • 1888
 • 1891
 • 1902
 • 1909 ― Śmierć bohatera
 • 1912
 • 1914 ― Śmierć bohatera
 • 1923 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

 • > Miejsce śmierci b...