Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Uprawa krajobrazu łącznie z planowaniem przestrzennym staje się jedną z najpo...”

Adam Wodziczko

ur. 08 sierpnia 1887
zm.
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Zdjęć: 4

Życie prywatne

Adam Wodziczko urodził się 8 sierpnia 1887 w Słotwinie – obecnie Brzesko – miasto w województwie małopolskim,a zmarł 1 sierpnia 1948 w Poznaniu. Jego tata miał na imię Feliks i był inżynierem ,a mama Ludmiła. W 1913 ożenił się z Janiną Tomkiewicz i urodziła mu się córka, a w 1922 przybył do Poznania, gdzie już został po za czasami wojny, gdzie został przeniesiony na teren Węgier

Edukacja

Mały Adam uczęszczał do gimnazjów w Sanoku i Krakowie, aby zdać maturę w Wyższym Gimnazjum w Jaśle w 1906 r. Dzięki temu między 1906-1910 rokiem studiował nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagielońskim, a w roku 1910 został demonstratorem, a w 1912 został asystentem na uniwersytecie. W roku 1925 został mianowanym profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W sierpniu 1936 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego anatomii i fizjologii roślin. Później został wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Poznańskiego,ale nie przyjął tej godności.


Zawód

Zawód wyuczony Adama Wodziczki to botanik, natomiast zawód wykonywany to profesor botaniki ogólnej, zazwyczaj jednak pracował jako bakteriolog wojskowy i nauczyciel akademicki i gimnazjalny.

Pasja

Z zamiłowania był ekologiem, pisarzem. Należał do grona najwybitniejszych polskich działaczy, od początku niepodległości zaangażowany był w powstanie ruchu ochroniarskiego. Bardzo spodobała mu się przyroda wielkopolska. Zachwyty nad ojczystą przyrodą naszej wielkopolski oraz terenu przynależącego do gminy Mosina, Puszczykowo, Dopiewo były motorem jego dalszej działalności aż do końca życia.


Ciekawostka

Adamowi Wodziczce zawsze towarzyszyło samodoskonalenie charakteru. to znaczy “Młody Wodziczko” należał do organizacji „Eleusis”( miało duży wpływ ideowy na powstałe później harcerstwo.), której celem było wychowanie moralno-etyczne oraz patriotyczne. Jako pierwsza osoba w kraju zwrócił uwagę na znaczenie ochrony przyrody. Adam Wodziczko był przekonany, że przyroda zawsze będzie źródłem wyżywienia ludzi. Warunkiem, oczywiście jest fakt, że nie naruszymy panującej w niej równowagi. Profesor Wodziczko twierdził, że nie wystarczy ochrona poszczególnych gatunków organizmów żywych.

Zasługi Adama Wodziczki

-Z jego inicjatywy utworzono Woliński i Słowiński Park Narodowy
-Stworzył naukę o ochronie przyrody.
– Opisał szatę roślinną Wielkopolski i Pomorza.
-Z jego inicjatywy powstała pierwsza w Polsce Katedra Ochrony Przyrody na UMK w Toruniu.
-Zabiegał o utworzenie Wielkopolskiego Parku Narodowego
-Odkrył rzadkie, zapomniane rośliny – cis, wierzbę borówkolistną, brzozę karłowatą, mikołajka nadmorskiego.
-Dokonał szczegółowej inwentaryzacji pomników i zabytków przyrody na terenie Pomorza i Wielkopolski.
-Zabiegał o ochronę zabytków przyrody, o tworzenie rezerwatów i parków.
-Wprowadził pojęcie fizjocenozy (ekologiczny kompleks krajobrazowy).
-Zwrócił uwagę na niekorzystne zjawisko – stepowienie

Adam Wodziczko patronuje dwóm obszarom ochrony ścisłej:

Obszar ochrony ścisłej Grabina im. prof. Adama Wodziczki na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego,
Obszar ochrony ścisłej im. prof. Adama Wodziczki na terenie Wolińskiego Parku Narodowego.

Znaczenie postaci


Adam Wodziczko jest ważną postacią, ponieważ jest założycielem Wielkopolskiego Parku Narodowego, który wchodzi w skład gminy Dopiewo. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem osiągnięć prof. Wodziczki. Wystarczy powiedzieć, że jest autorem ponad dwustu pracach naukowych z zakresu botaniki. Adam Wodziczko był prawdziwym pasjonatem przyrody uwielbiał dbać o ekologię oraz o piękno przyrody, a co za tym idzie inicjował powstanie Parków Narodów. Dla nas jest ważne, że jako pierwszy przyrodnik w kraju zwrócił uwagę na gospodarcze znaczenie ochrony przyrody.


Kalendarium:

  • 1887 ― Narodziny bohatera
  • 1913 ― ślub
  • 1922 ― przybycie do Poznania
  • 1925 ― A. Wodziczko zostaje ...
  • 1948 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Uprawa krajobrazu łącz...”

Zobacz też:

  • > Wielkopolski Park Naro...