ks. Józef Kurzawski

ur. 18 marca 1870
zm.
Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Biskupicach Zabarycznych

Zdjęć: 3

Józef Kurzawski – urodził się 18 marca 1870 r. w Kotłowie. Jego ojciec Maciej był organistą i nauczycielem w miejscowej szkole, a matka Michalina z Cichowiczów zajmowała się domem. Kurzawski początkowo nauki pobierał w kotłowskiej szkole. Następnie kontynuował naukę w gimnazjum w Ostrowie, skąd przeniósł się do Rogoźna. Maturę, jako ekstern zdawał w Poznaniu. Rozpoczęte studia górnicze we Freibergu, jednak szybko je przerwał, by podjąć studia teologiczne i filozoficzne w Poznaniu.

23 czerwca 1895 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa F. Stablewskiego w Gnieźnie. Pierwszą pracę duszpasterską pełnił w Sypniewie, później w Kościelcu i Inowrocławiu, gdzie był prefektem w miejscowym gimnazjum. Główną działalność religijno-społeczną rozwinął od 1902 r. na probostwie w Pakości. Występował otwarcie przeciwko akcji wynarodowienia prowadzonej przez władze pruskie, organizując m.in. wieczory oświatowe. Założył też Towarzystwo Robotników Katolickich. Gdy wybuchło powstanie wielkopolskie, stał się duchowym przywódcą pakoskich powstańców.
Był honorowym prezesem Towarzystwa Powstańców i Wojaków, przyjacielem harcerzy i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, prezesem Powiatowej Rady Ludowej w Mogilnie. Przyczynił się do zorganizowania Banku Ludowego i Spółdzielni “Rolnik” oraz “Bazaru” w Pakości. Oprócz działalności duszpasterskiej i społecznej ks. Kurzawski włączył się w nurt działalności politycznej. O jego wielkim autorytecie może świadczyć fakt wyboru na posła do Landtagu w Berlinie. Wybory te odbyły się 7 kwietnia 1911 r., a okręg wyborczy w którym startował, obejmował rozległy obszar powiatów: jarocińskiego, koźmińskiego, pleszewskiego i krotoszyńskiego. W okresie sprawowania mandatu poselskiego zaprzyjaźnił się z Wojciechem Korfantym. W 1912 roku w okręgu obejmującym powiat wyrzyski, szubiński i żniński został wybrany posłem do niemieckiego Reichstagu. Tam należał do Koła Polskiego aktywnie występując w obronie praw Polaków i sytuacji socjalnej robotników. Był to specyficzny okres, gdy oprócz urodzonego w Kotłowie ks. Kurzawskiego, jednocześnie posłem do Reichstagu był zamieszkujący na terenie parafii kotłowskiej – w Antoninie – książę Ferdynand Radziwiłł. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ks. Kurzawski w wyborach uzupełniających został wybrany posłem do Sejmu Ustawodawczego. Był członkiem Klubu Parlamentarnego Związku Sejmowego Ludowo – Narodowego. Pracował w sejmowych komisjach: ochrony pracy, rolnej i likwidacyjnej. Władze państwowe nadały ks. prałatowi Kurzawskiemu Krzyż Oficerski Orderu Polonia Restituta. Ks. Kurzawski w 1924 r. został przeniesiony na probostwo w Śremie lecz wkrótce zmarł, 7 lutego 1925 r., spoczywa na cmentarzu w Śremie.

Źródła:
Archiwa parafialne.
Przewodnik Katolicki Nr 49 z 4 grudnia 1921 r.
publikacje prasowe.
A. Hanyż, “Kościół w Kotłowie 1108-1959”, Kotłów 2009.

Kalendarium:

  • 1925 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Nie przypuszczałem, że...”

Źródła:

  • Stenogramy wystąpień p...
  • Stenogramy wystąpień p...

Zobacz też: