Krzysztof Pieśniak

ur. 23 kwietnia 1966
zm.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach

Wizyta w kuźni
Zdjęć: 4
Filmów: 1

POCHODZENIE


Krzysztof Pieśniak urodził się 23 IV 1966 r. w Kluczewie. Tata Eligiusz zajmował się kowalstwem , pochodził z Sączkowa , mama Teresa z Kluczewa. Dziadkowie Marianna i Jan Mayer pochodzili z Kluczewa. Jego przodkowie zajmowali się tym gospodarstwem od 1912 r.

EDUKACJA


Pan Krzysztof Pieśniak skończył Szkołę Zawodową w Kościanie w 1983 r. Zawodu kowala nauczył go ojciec.

ŻYCIE PRYWATNE


Żona Pan Krzysztofa Pieśniaka jest pielęgniarką, pracuje w Siekowie. Mają dwie córki : Joanna ( 23 lata), Michalina ( 20 lat), obydwie studiują w Poznaniu.

DZIAŁALNOŚĆ


Od najmłodszych lat pracował w rodzinnym gospodarstwie . Pierwsze zajęcia w zawodzie kowala rozpoczął już w wieku 5 lat. To wtedy jego ojciec kowal widząc kręcącego się Krzysia dał mu pierwsze zadanie. U niego pobierał też pierwsze praktyki. Dziś on prowadzi warsztat i całe gospodarstwo. Zajmuje się zarówno tradycyjnym kowalstwem- wykuwa podkowy , jak i artystycznym- tworzy elementy dekoracyjne. Jego dzieła możemy zobaczyć w pobliskim Kościele w Siekowie. Przyozdobił je finezyjnymi klamkami, kratami, ogrodzeniem i krzyżem na wieży.Od 1996r. utrzymuje się z agroturystki. Państwo Maria i Krzysztof Pieśniak przekształcili stary dom w którym mieszkali w „Starą Chatę” . Liczy ona ponad 150 lat i idealnie nadaje się na izbę pamięci. Wyposażyli ją w pamiątki rodzinne i tradycyjne sprzęty wiejskie. Wraz z czynną kuźnią oddają atmosferę minionych lat i tworzą staropolski klimat. Całe gospodarstwo nazywane zostało „ Starą Chatą u Kowala”.
Dbając o tradycje w kontaktach ze zwiedzającymi oprowadzający kowal używa gwary wielkopolskiej; opowiada historię wioski i regionu. Przedstawia atrakcje Przemęckiego Parku Krajobrazowego. W zależności od pory roku proponuje zajęcia tematyczne : powitanie wiosny, święta wielkanocne, majówki, „lato u kowola”, półkolonie, święto pieczonej pyry, wigilię oraz ferie zimowe.
Prowadzi też gospodarstwo rolne. Odwiedzające szkoły i turyści mogą poznać typowo wiejskie prace: przędzenie wełny, wyrabianie masła i sera, pracę pszczelarza, zapoznanie z pracą w gospodarskiej zagrodzie, karmienie i dojenie zwierząt. Największym zainteresowaniem cieszą się warsztaty w kuźni. Widok wykuwanej podkowy i praca kowala dla młodych ludzi stanowi ciekawą lekcją historii. Szkolne wycieczki przyjeżdżają tu na program : „ Jak wyglądało i wygląda życie na wsi”.

Inną docenianą i odważną inicjatywą pana Krzysztofa było zlikwidowanie przylegającego do wioski śmieciowiska. Rekultywacja tego miejsca zajęła sporo czasu, trzeba było na własny koszt wywieść nawiezione śmieci i wyrównać teren. Z szpecącego miejsca , które przyjezdni omijali szerokim łukiem powstało po rekultywacji „ Siedlisko”, miejsce, gdzie zatrzymując się dziś uczestnicy gminnych rajdów rowerowych. Szkoły mogą w tym miejscu miło , na świeżym powietrzu spędzić wolny czas. Ta inicjatywa została nagrodzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Środowiska.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA


Pan Krzysztof Pieśniak jest mocno związany z lokalną społecznością. Działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczewie. Wspiera finansowo i jest członkiem zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego ULKS Agro Kluczewo. Jest też organizatorem koncertów i wydarzeń kulturalnych, które odbywają się na „Siedlisku”. Państwo Krzysztof i Maria Pieśniakowie goszczą u siebie rajdy rowerowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie. Współpracuje z Szkołą Podstawową w Kluczewie, dofinansuje wycieczki mniej zamożnych uczniów.


NAGRODY , WYRÓŻNIENIAIII nagroda Ministra Rolnictwa i Środowiska w ogólnopolskim Konkursie Agroturystycznym „Zielone lato 2003”

Złote logo od Starosty Powiatu Wolsztyńskiego

I miejsca w konkursie na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, organizowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Medal Straży Pożarnej za działalność w OSP Kluczewo

ZNACZENIE POSTACI


Pan Krzysztof Pieśniak jest postacią rozpoznawalną w nie tylko w naszej gminie. Uczniowie znają go z wycieczek szkolnych. Młodzież i dorośli odwiedzają to miejsce przy okazji wypraw rowerowych. Dla turystów jest to miejsce postoju, wypoczynku baza do dalszego zwiedzania Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Dla społeczności lokalnej jest wzorem pracowitości i zaradności. Rekultywując dzikie wysypisko w miejsce wypoczynku i zabaw ” Siedlisko” pokazał, że można dokonać niemal niemożliwego. Tworząc z rodzinnych pamiątek „ Starą Chatę u Kowala” udowodnił , że tradycja, historia jest czymś, czym można i należy pochwalić się przed innymi. Pokazując pracę kowala i pracę w kuźni stał się też dla najmłodszych nauczycielem historii. Wykonywanie unikatowego już zawodu jest wykorzystywane przy promocji gminny. Pan Krzysztof bierze udział w targach turystycznych urozmaicając ofertę Gminy Przemęt.


ŹRÓDŁA:

Prasa lokalna ( Kurier Przemęcki)
Wywiad z Panem Krzysztofem Pieśniakiem
Przemęt.pl
Powiatwolsztyn.pl


Zobacz też: