Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Był skromnym człowiekiem, nie lubił się chwalić”

Łukasz Konieczny

ur. 10 października 1897
zm. 29 września 1996
Zespół Szkół w Grzebienisku

Wnuczki wspominają swojego dziadka
Wywiad z Wiktorem Koniecznym
Łukasz Konieczny – Powstaniec Wielkopolski i uczestnik wojny obronnej 1939 roku
Zdjęć: 12
Filmów: 1
Dokumentów: 2

Pochodzenie

Łukasz Konieczny urodził się 10.10.1897 w Gorgoszewie koło Bytynia, w gminie Kaźmierz (powiat szamotulski, województwo wielkopolskie). Jego rodzicami byli Anna Konieczna z domu Potkowiak i Antoni Konieczny. Miał dwóch braci i dwie siostry.

Dzieciństwo i młodość

W latach 1904-1912 uczęszczał do niemieckiej Szkoły Powszechnej w Roszczkach koło Bytynia, w gminie Kaźmierz. Miejscowość ta istniała do 1918 roku.

Uczył się bardzo pilnie. Ze wszystkich przedmiotów miał bardzo dobre oceny: z religii, języka niemieckiego, rachunków, historii, geografii, przyrody, śpiewu, a także ćwiczeń fizycznych. Biegła znajomość języka niemieckiego w pisaniu, czytaniu i rozumieniu bardzo mu pomogła podczas l i ll wojny światowej.

Należał do Towarzystwa Młodzieżowego w Bytyniu.

Jako osiemnastoletni młodzieniec został powołany do armii pruskiej, ponieważ mieszkał na terenie ówczesnego zaboru pruskiego. Walczył w I wojnie światowej w Europie Zachodniej. Wspominał pobyt w Niemczech (w Gardelegen i w Hanowerze) oraz we Francji. Podczas jednej z bitew rozpylono trujący gaz, który zniszczył mu połowę płuca. Został ranny. Przebywał w szpitalu we Francji, a po leczeniu powrócił do Wielkopolski. W nagrodę za waleczność otrzymał od władz pruskich Żelazny Krzyż, z którego nie był dumny. Rodzinna legenda głosi, że zawiesił go psu na szyi.

Udział w Powstaniu Wielkopolskim

Na przełomie 1918 -1919 roku, po powrocie, zgłosił się do udziału w Powstaniu Wielkopolskim. Miał doświadczenie żołnierskie, ponieważ walczył w I wojnie światowej. Brał udział w walkach o Ławicę. Po zwycięskim powstaniu Łukasz Konieczny kupił gospodarstwo rolne w Wilkowie (powiat Szamotuły). Mieszkał tam ze swoją rodziną do końca swojego życia.

Udział w II wojnie światowej

Po wybuchu ll wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Wraz z wojskiem polskim dostał się na wschodnie tereny kraju. Stąd w listopadzie 1939 roku został zabrany do niewoli rosyjskiej i wywieziony jako żołnierz armii polskiej do obozu w Związku Radzieckim.

Wspólnie z Łukaszem Koniecznym przebywało tam wielu Polaków. Aby wypełnić czas pobytu w obozie niektórzy zajmowali się pracami ręcznymi. Do dzisiaj w domu rodzinnym pamiątkami po czasach niewoli są obrazki wykonane przez jednego z kolegów.

Łukasz Konieczny prawie cudem wrócił z niewoli. Rosjanie przekazali Niemcom jesienią 1939 roku część jeńców wojennych, zamieszkałych na obszarach zajętych przez Niemców. W tej grupie znalazł się Łukasz Konieczny. Podczas ewakuacji spotkał Niemca, z którym poznał się w czasie I wojny światowej. Ten doradził mu, aby w oczekiwaniu na swoją kolejkę do pociągu prowadzącego do Polski ustawić się na jej końcu. Gdy wydali komendę: ” W tył zwrot” – znalazł się na początku kolejki. Takim szczęśliwym przypadkiem po czterech miesiącach wrócił do domu. W okresie okupacji jego rodzina została wysiedlona z gospodarstwa w Wilkowie do Brzozy (kilka kilometrów od miejsca zamieszkania). Tam spędzili całą wojnę.

Życie rodzinne

12 września 1922 roku ożenił się z Marianną Danielewską. Miał pięciu synów – Henryka, Wiktora, Zenona, Czesława, Mariana i córkę Longinę. Do dziś żyje jeden synWiktor Konieczny.
Łukasz Konieczny odziedziczył po swoich przodkach wielkie zamiłowanie do pracy na roli. Należał do Kółka Rolniczego. Poza pracą w gospodarstwie pomagał swojej żonie w pracach domowych i opiece nad dziećmi, ponieważ była ciężko chora. W czasie wojny nauczył się zawodu rymarza, wykonywał uprzęże dla koni. Robił też buty. Nie miał dużo czasu na własne pasje. Lubił motoryzację, a w późniejszym wieku lubił wnukom naprawiać rowery.
Zmarł 29.09.1996 w Wilkowie, gmina Duszniki Wlkp. Przeżył 99 lat.
W rodzinie pozostawił po sobie wiele ciepłych wspomnień jako dobry, pracowity i skromny człowiek.

Odznaczenia i nagrody

Za swoje zasługi dla ojczyzny Łukasz Konieczny otrzymał wiele odznaczeń. Są to:
Polonia Restituta – Order Odrodzenia Polski,
Krzyż Powstańczy,
– Medal za udział w Wojnie Obronnej 1939 roku,
– Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 roku,
24. 02.1972 roku otrzymał stopień podporucznika – za udział w Powstaniu Wielkopolskim. Należał do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

Znaczenie postaci

Łukasz Konieczny to wielki patriota – jest dla nas wzorem postawy prawdziwego Polaka. Ryzykując własne życie i zdrowie przeszedł całą Europę z zachodu na wschód. Brał udział w wielu wydarzeniach, które przyczyniły się do wolności naszej ojczyzny.

Otrzymywał życzenia i podziękowania od Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i od Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Władze gminy Duszniki Wlkp odwiedzały go przy okazji urodzin lub rocznicy Powstania Wielkopolskiego z życzeniami i gratulacjami. W regionalnej gazecie ukazał się artykuł o Łukaszu Koniecznym z okazji 95 rocznicy jego urodzin.

W naszym środowisku trwa pamięć o takich ludziach. Są oni przykładem patriotyzmu dla dzieci i młodzieży. W rocznicę wybuchu i zakończenia Powstania Wielkopolskiego przygotowujemy gazetki szkolne, wystawy i akademie.

Uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają do Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Lusowie. Biorą udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

Przy okazji świąt narodowych składamy kwiaty i zapalamy znicze na grobach poległych w walkach o niepodległość oraz przy Pomniku Ofiar w Dusznikach.

Źródła:

Pamiątki rodzinne

Pamiątki szkolne – Zespół Szkół Grzebienisko

Informacje z Urzędu Gminy Duszniki Wlkp

Informacje z Urzędu Gminy Kaźmierz

Wywiady

Wywiad z dnia 4 lutego 2015 ze Stanisławą Strzykałą i Lucyną Konieczną

Wywiad z dnia 28 marca 2015 z Wiktorem Koniecznym

Kalendarium:

  • 1897 ― Narodziny bohatera
  • 1918 ― Powstanie Wielkopolskie
  • 1922 ― Zawarcie związku małż...
  • 1939 ― Udział w wojnie obron...
  • 1996 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Przemierzył całą Europ...”
  • „Był skromnym człowieki...”

Źródła:

  • Miasto i gmina Szamotu...
  • Strona internetowa gmi...
  • Strona internetowa gmi...

Zobacz też: