Błażej Kręc

ur. 01 lutego 1936
zm.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach

Fragment wywiadu z panem Błażejem Kręcem z dnia 5 marca 2015 roku
Zdjęć: 8
Filmów: 1

Pochodzenie

Błażej Kręc urodził się 1 lutego 1936 roku w Kaszczorze, syn Klary i Czesława Kręców. Matka z domu Ślebioda pochodziła z Osłonina, ojciec z Brenna.

Dzieciństwo

Wychowywał się razem z siostrą Elżbietą. Wczesne lata dzieciństwa były bardzo trudne, przypadały bowiem na czas okupacji i okres powojenny. Ojciec powołany do wojska, ranny w czasie II wojny światowej zmarł w 1946 roku, cały trud wychowania Błażeja Kręca i jego siostry spoczął na matce Klarze.

Edukacja

– 1950 r. ukończenie Szkoły Podstawowej w Kaszczorze
– 1952 r. ukończenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej we Wschowie – klasa o profilu elektrycznym
– 1956- 1957 służba wojskowa
– 1963 r. uzyskanie Dyplomu Mistrzowskiego
– 1968 r. uzyskanie uprawnień budowlanych
– 1969 r. ukończenie Studium Pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych

Praca zawodowa

Pan Błażej Kręc z zawodu jest elektrykiem, wykonuje swój zawód z wielką pasją do dnia dzisiejszego.
Etapy pracy zawodowej:
– 01.07.1952-31.05.1954 roku praca w Zakładzie Zjednoczonych Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych Budownictwa Miejskiego w Poznaniu- oddział Zielona Góra
– 01.06.1954 – 31.07.1954 roku Firma Metzler w Kaszczorze
– 02.08.1954 – 31.03.1964 roku Zakład Energetyczny Wolsztyn rejon Gorzów Wielkopolski
-23.03.1964 – otworzył własny Zakład Instalacyjno-Montażowy Urządzeń Elektrycznych instEL.K.B., który prowadzi do chwili obecnej.

Rodzina

Razem z żoną Teresą z domu Jaroszewską, córką Powstańca Warszawskiego wychował troje dzieci: syna Macieja, córki Małgorzatę i Karolinę. Doczekał się sześciorga wnucząt.

Działalność społeczna

Współzałożyciel Stowarzyszenia ,, Razem” w lutym 2009 roku działającego na rzecz rozwoju kulturalnego i historycznego miejscowości Kaszczor-Wieleń-Osłonin. Wraz ze Stowarzyszeniem zapoczątkował remont obiektu po Kościele Ewangelickim w Kaszczorze, później pomysł ten podchwyciły władze gminy,które dzięki środkom unijnym odnowiły gruntownie zbór.

W dniu 12 grudnia 2010 z inicjatywy pana Błażeja uformował się ,,Społeczny Komitet Restytucji Pomnika Wolności z 1931 roku” w Kaszczorze. Celem Komitetu było odbudowanie przedwojennego, zniszczonego przez Niemców po agresji III Rzeszy na Polskę pomnika upamiętniającego marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności w Kaszczorze. Po akceptacji przez władze gminy i mieszkańców wsi Kaszczor projektu pomnika, Komitet przystąpił do zbierania funduszy i realizacji zadania. W sumie dzięki wielkiemu zaangażowaniu i datkom tylko prywatnych osób udało uzbierać się kwotę potrzebną na odbudowę pomnika. Do uroczystego odsłonięcia doszło 6 listopada 2011 roku. Na nowym pomniku ,,Wolności” znalazł się napis ,,Tym dla których Polska była najważniejsza”. Oprócz pierwotnego wizerunku marszałka Józefa Piłsudskiego, na odbudowanym są również podobizny dwóch prezydentów Ryszarda Kaczorowskiego i Lecha Kaczyńskiego oraz krzyże z ważnymi dla historii Polski datami: 1920, 1939, 1956, 1970, 1976, 1980, 1981, 1989.

Od 2011 roku jest przewodniczącym ,,Lider Grupy Odnowy Wsi”- grupa zajmuje się pisaniem projektów unijnych i pozyskiwaniem funduszy na działalność sportową i historyczną.

Działacz sportowy Klubu ,,Sokół” w Kaszczorze, były sędzia piłkarski. Wraz z żoną społecznie pracują w Klubie i Stowarzyszeniu ,,Razem”.

Nagrody i odznaczenia

-21.10.2013 r. Srebrny Medal za zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP
-Srebrna Odznaka Honorowa Zrzeszenia LZS za wybitne zasługi położone dla rozwoju kultury fizycznej i sportu na wsi .
-Brązowa Odznaka Honorowa Zrzeszenia LZS za wybitne zasługi położone dla rozwoju kultury fizycznej i sportu na wsi .
-2012 r. Odznaka Viribus Unitis w uznaniu zasług w krzewieniu postaw patriotycznych związanych z propagowaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości ze szczególnym uwzględnieniem osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Znaczenie postaci

Pan Błażej Kręc działacz społeczny i sportowy, inicjator i wielcy oddany sprawie odbudowy Pomnika Wolności z 1931 roku. Kultywuje tradycje patriotyczno-niepodległościowe w swojej miejscowości.Dzięki niemu powstało miejsce pamięci, gdzie odbywają się obchody historycznych rocznic. Wzorowy przykład dojrzałego patriotyzmu, godny do naśladowania przez młodsze pokolenia.

Źródła

Księga pamiątkowa Restytucji Pomnika Wolności w Kaszczorze 6.11.2011.
Kurier Przemęcki nr 6-7 VIII 2011.
Głos Wolsztyński nr 12/452/26VII-2VII 2011.
Dzień Wolsztyński 15 listopada 2011 nr wyd.265.
Panorama Leszczyńska 17 XI 2011.
Wywiad z panem Błażejem Kręcem przeprowadzony 5 marca 2015 roku.
Zdjęcia z domowego archiwum pana Błażeja Kręca.

Kalendarium:

  • 1936 ― Narodziny bohatera
  • 1963 ― Uzyskanie Dyplomu Mis...
  • 1964 ― Założenie własnego Za...
  • 2010 ― Powstanie Społecznego...
  • 2011 ― Odsłonięcie Pomnika W...

Źródła:

  • Klub sportowy Sokół
  • Kościół Ewangelicki w ...

Zobacz też:

  • > Kaszczor