Ksawery Działyński

ur. 24 października 1756
zm. 13 marca 1819
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Zdjęć: 3

Państwo Radomiccy byli właścicielami Konarzewa do 1808, kiedy to majątek przeszedł drogą dziedziczenia na Ksawerego Działyńskiego, i tak zaczyna się historia naszego bohatera w Konarzewie.


Życie prywatne

Ksawery urodził się w Konarzewie 24.10.1756, a zmarł 13.03.1819 w tej samej miejscowości i żył ponad 60 lat. Co ciekawe miał 13 rodzeństwa. Jego ojcem był Augustyn Kaliski a matką Anna Radomicka. Ojca stracił jeszcze w dzieciństwie, wtedy jego matka ponownie wyszła za mąż. Jego ojczymem był Władysław Gurowski. Ojczym nie był dla pasierbów najlepszym przykładem, bo był typem karierowicza. Ksawery Działyński ożenił się z Justyną Dzieduszycką, z która miał czwórkę dzieci: Tytusa, Paulinę, Gabrielę oraz Klaudynę. Oczywiście mieszkali w zamku w Konarzewie, potem w Kórniku i Konarzewie… W połowie osiemnastego wieku Ksawery Działyński podarował pałac swemu synowi Tytusowi. Syn jego ( Tytus) gromadził w Konarzewie zbiory książkowe i pamiątki rodzinne, które później przeniósł do zamku w Kórniku.


Ciekawostki

– W listopadzie 1806 w pałacu Konarzewskim zatrzymał się sam Napoleon Bonaparte! Chciał on zobaczyć polski dwór, dlatego Działyński zaprosił go do Konarzewa, którego był właścicielem. Pięć lat później Ksawery Działyński był na ślubie Napoleona z Marią Ludwiką.

– Jako pierwszy zarządził szczepienie przeciw ospie w Konarzewie.

– Przypałacowy park wzbogacił o rzadką roślinność z różnych sfer klimatycznych co czyniło Konarzewo jedynym takim miejscem w kraju. (!)


Edukacja

W młodości uczył się od Jezuitów, a dla dokończenia edukacji odbył w 1778 roczną podróż po Europie, która nauczyła go nowego spojrzenia na sprawy polskie.


Życie polityczne

W 1778 roku był posłem sejmu czteroletniego. Podczas okresu powstania kościuszkowskiego wszedł w grupę Rady Zastępczej Tymczasowej. Zajmował się tam problematyką regulacji monety.Brał również udział w pracach nad Konstytucją III maja jako jedna z 60 osób w Polsce. Od 1807 zasiadał w Komisji Rządowej Księstwa Warszawskiego gdzie zajmował się sprawami ekonomicznymi. Po upadku Napoleona wycofał się z życia politycznego i skupił się na sprawach Konarzewa rozpowszechniając edukację rolniczą oraz sprawami związanymi z uwłaszczeniem chłopów, to znaczy oddaniu im ziem, na których pracowali.

Znaczenie postaci

Ksawery Działyński jest ważny dla nas, ponieważ dostał wiele orderów oraz brał udział w tworzeniu Konstytucji 3 maja! Uczestniczył w powstaniu kościuszkowskim i zarządził powszechne szczepienie przeciw ospie w Konarzewie. Jako jeden z pierwszych ludzi propagował edukację rolniczą w naszej okolicy, gminy Dopiewo. Ksawery Działyński chciał stopniowego uwłaszczania chłopów. Dzięki nadawaniu chłopom ziemi etapowo, mieli nauczyć się “przedsiębiorczości” na własnym polu w ten sposób mogli by się utrzymać – to bardzo ważne w typowo rolniczym Konarzewie.Kalendarium:

  • 1756 ― Narodziny bohatera
  • 1782 ― Przyznano order święt...
  • 1786 ― Otrzymał Order Święte...
  • 1791 ― Przyznano order Orła ...
  • 1797 ― Pojechał do Królewca
  • 1807 ― Otrzymał Narodowy Or...
  • 1816 ― Otrzymał Order Czerw...
  • 1819 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > Konarzewo