Tomasz Malepszy

ur.
zm.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie

Wypowiedz brata…
Wywiad z bratankiem Pana Prezydenta
Zdjęć: 22
Filmów: 2

Przedstawiamy życiorys przekazany nam przez samego autora

Urodziłem się w podleszczyńskim Gronowie, w rodzinie z silnymi tradycjami rolniczymi. Dziadek Tomasz był rolnikiem, ale także posłem do Sejmiku Wielkopolskiego, współzałożycielem Banku Rolnego w Osiecznej i mleczarni w Lesznie. Na leszczyńskiej ziemi urodzili się moi pradziadowie, dziadowie i rodzice. Tradycje wielkopolskiego pozytywizmu – pracowitość, uczciwość, odpowiedzialność – wyniosłem więc z rodzinnego domu. Po dziadku 30 hektarowe gospodarstwo prowadził ojciec, a teraz rolniczą pasję kontynuuje brat. Jestem najstarszym z pięciorga dzieci Rufina Malepszego i Agnieszki Lorek. Rodzice dbali o nasze wykształcenie, każde z nas skończyło szkołę średnią, a dwoje studia wyższe. Ojciec często powtarzał, że tego co mamy w głowie nikt nam nie zabierze. Byliśmy i jesteśmy rodziną mocno ze sobą związaną. Od zawsze czuliśmy się leszczynianami. Dziadkowie i rodzice wpoili nam przywiązanie do miasta i do naszej małej ojczyzny. O rodzicach mógłbym mówić godzinami. Bardzo ich kochałem. Tato był tytanem pracy, a mama, choć przez czterdzieści lat częściowo sparaliżowana, miała ogromną siłę charakteru. Dzięki nim nauczyliśmy się wszystkiego – szanować ludzi, być uczciwymi, ale i gotować sprzątać, prasować. Dali nam taki posag, że żaden majątek nie może się z tym równać. Studia ukończyłem na Politechnice Poznańskiej i potem krótko pracowałem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Wróciłem do Leszna w 1981 roku i odtąd już zawsze działałem dla miasta. Pełniłem funkcję sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR. Byłem dyrektorem w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Wojewódzkim. Na krótko objąłem stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa Transmar, a potem Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Agropolisa. Radnym zostałem w 1994 roku, a cztery lata później wybrano mnie na prezydenta miasta. Tę funkcję pełnię już trzecią kadencję. Jestem szczęśliwy, że przez całe moje zawodowe życie towarzyszyłem zmianom w Lesznie. To w trakcie mojej zawodowej i społecznej aktywności budowano szkoły przy ulicy Prusa i Rumuńskiej, powstawały osiedla Ogrody i Wieniawa, rozpoczęto wielkie inwestycje ekologiczne, wymieniano sieć gazową i nawierzchnie ulic, powstawały nowe zakłady pracy. Tamte lata, które dziś tak często uznaje się za zmarnowane, były czasem, gdy miasto rozwijało się naprawdę dynamicznie. Ani ja, ani mieszkańcy Leszna nie muszą się wstydzić, że tutaj żyliśmy, pracowaliśmy. A przecież od kiedy jestem prezydentem zapisujemy na nasze konto kolejne sukcesy. Zakończyliśmy budowę części biologicznej oczyszczalni ścieków, oddaliśmy do użytku pływalnię, powstały Aleje Jana Pawła II, rozpoczęliśmy i z powodzeniem kontynuowaliśmy budowę kolektora K7 i sieci kanalizacji deszczowej, zakończyliśmy budowę zakładu utylizacji odpadów z nowym wysypiskiem w Trzebanii, utwardziliśmy kolejne 20km dróg, postawiliśmy cztery boiska Orlik oraz kompleks sportowy na Zatorzu. Na inwestycje komunalne miasto wydało ponad 100 milionów złotych, a prawie 150 milionów pozostawili u nas inwestorzy. Zawsze Leszno znajduje się też na wysokich pozycjach w liczących się rankingach gospodarności. Rozwój miasta jest oczywiście sukcesem setek ludzi. Bez nich nie byłoby tych zmian i osiągnięć. Mnie cieszy fakt, że potrafiliśmy wspólnie rozwiązywać nawet trudne sprawy, że znajdowaliśmy kompromisy i wybieraliśmy najlepsze rozwiązanie. Bo raz jeszcze wracam do tego, czego uczyli mnie rodzice – w życiu liczy się profesjonalizm, ale także zaufanie do drugiego człowieka, do jego fachowości i kompetencji. I nieistotne, jaką on nosi legitymację czy jakie ma przekonania polityczne, zawsze najważniejsza jest uczciwość i dobra praca. Tej zasadzie jestem wierny do dziś. Przedstawiając się Państwu nie mogę nie powiedzieć o najtrudniejszej dla mnie sprawie. Sześć lat temu odeszła na zawsze moja żona. Zostałem sam, bez największej miłości mego życia. Halina była piękną dobrą i mądrą żoną. Doradzała mi w podejmowaniu wielu ważnych decyzji, byliśmy szczęśliwym małżeństwem. Planowaliśmy, że wspólnie przeżyjemy jesień życia. Niestety okrutna choroba, z którą Halinka tak dzielnie walczyła zabrała mi ją bezpowrotnie. Kiedy teraz wracam do pustego domu, zawsze myślę, że to pożegnanie musiało mieć jakiś głębszy sens. Może los chciał, bym lepiej rozumiał kłopoty i zmartwienia innych i potrafił otworzyć się na czyjeś nieszczęścia? Chcę wierzyć, że właśnie dlatego odeszła. Od kilku lat jestem członkiem Rady Trzydziestu powołanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz członkiem komitetu monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. Nie ukrywam, że jestem członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Kandydując z listy tej partii zostałem prezydentem Leszna. Ale wychowałem się w rodzinie katolickiej i z tymi wartościami zawsze się identyfikowałem. Dla mnie te dwa katalogi wartości nie są oddzielnymi światami. Sposób, w jaki potrafi się je łączyć, zależy przecież od człowieka.

Tomasz Malepszy

Edukacja

Droga ucznia Tomasza Malepszego:

1) Szkoła Podstawowa (jeszcze wtedy bez numeru, obecnie nr 5) w Gronowie: klasa 1-5.

2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Lesznie: klasa 6-7.

3) Szkoła Średnia: Technikum Rolniczo-Telewizyjne i Łączności w Łodzi.

4) Studia: Politechnika Łódzka – studia inżynierskie; Politechnika Poznańska – studia magisterskie.

Praca zawodowa

Jako młodzieniec p.Malepszy pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym.

1) Pracownik naukowy na Uniwersytecie Adama mickiewicza w Poznaniu.

2) Urząd Wojewódzki w Lesznie – Komisja Planowania.

3) Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Lesznie.

4) Przedsiębiorstwo Prywatne TRANSMAR.

5) Urząd Miasta Leszna – Prezydent Miasta Leszna.

Wypowiedzi na temat p.Malepszego:

Wypowiedź brata – zobacz…

Wypowiedź bratanka – zobacz…

13.06.2014 – ważne wydarzenie dla naszego bohatera

13 czerwca 2014 roku Pan Prezydent zawarł związek małżeński – zobacz fotorelację…

Hobby

1) Praca, praca i jeszcze raz praca…

2) Gra na gitarze.

3) Odsłuchiwanie utworów ROLLING STONES, BEATLES, ELVIS PRESLEY, CZESŁAW NIEMEN…

4) Jazda na rowerze.

5) Własny ogródek i praca w nim, przebywanie na łonie przyrody, podglądanie ptactwa i ich odgłosów.

Sport

Ulubione dyscypliny sportowe p.Malepszego

piłka nożna,

– żużel,

– piłka ręczna,

– narciarstwo zjazdowe,

– królowa sportu

– lekkoatletyka,

– hippika

– konie, skoki przez przeszkody.

Ulubione sporty rekreacyjne uprawiane przez p.Malepszego

– jazda na rowerze,

– spacery z kijkami po lesie,

narciarstwo zjazdowe (niestety tylko zimą),

turystyka górska,

pływanie.

Sporty uprawiane w młodości przez p.Malepszego

piłka nożna

– koszykówka,

– siatkówka,

– hokey.

Znaczenie postaci w naszym regionie:

Pan Tomasz Malepszy jako działacz samorządowy a obecnie jako prezydent miasta Leszna przyczynił się do powstania wielu inwestycji w naszym regionie.

I. Inwestycje oświatowe:

1) Wybudowano od podstaw Szkołę Podstawową i Gimnazjum nr 5 w Gronowie wraz z halą sportową i boiskami.

2) Wybudowano od podstaw Szkołę Podstawową nr 13 z boiskami i halą sportową.

3) Wybudowanie nowej hali sportowej w Zaborowie a w przyszłości powstaną nowe obiekty, czyli szkoła podstawowa i przedszkole.

4) Wybudowanie nowego gimnazjum i hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie.

5) Wybudowanie nowych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 i liceum nr 3 w Lesznie.

6) Zmodernizowanie obiektów Szkoły Muzycznej w Lesznie.

II. Obiekty sportowe i rekreacyjne:

1) Zmodernizowano Stadion Żużlowy wraz z nowym boiskiem piłkarskim, nowoczesną bieżnią i zapleczem technicznym.

2) Wybudowano całkowicie nowy kompleks sportowy w Zaborowie.

3) Wybudowano Miejską Pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 7.

4) Wybudowano jeden z największych w Europie park SKAYPLAZA. Filmik nagrany przez uczniów z grupy projektowej – zobacz…

5) W mieście powstało pięć „Orlików”.

6) Wkrótce będzie oddane do użytku nowe kryte lodowisko (jesień 2014).

III. Kilka ważnych inwestycji służących poprawie życia mieszkańców miasta Leszna zrealizowanych przez Pana Prezydenta:

1) Strefa IDEA tereny z pełnym uzbrojeniem pod budowy nowych zakładów pracy a tym samym nowych miejsc pracy, wtaz z Inkubatorami Przedsiębiorczości.

2) Wiele kilometrów nowych dróg osiedlowych z nowym ich uzbrojeniem a także nowe ulice: ks.J.Popiełuszki, Geodetów, Okrężna, Energetyków…

3) Modernizacja i remont wiaduktu im.Grota Roweckiego.

4) Wybudowanie nowej dwujezdniowej alei Św.Jana Pawła II od wiaduktu do ronda Gronowo.

5) Nowe utwardzenie ścieżek rowerowych.

6) Przebudowa trasy drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna.

7) Wybudowanie 5 nowych rond drogowych, które w znakomity sposób usprawniają komunikację w mieście.

8) Wybudowano bardzo nowoczesny zakład utylizacji i segregacji śmieci socjalno-bytowych w Trzebani, co znakomicie poprawiło gospodarkę śmieciową i dbałość o środowisko w mieście Lesznie a także w 17-tu gminach sąsiadujących.

Zobacz też: