Walenty Kwik

ur. 23 stycznia 1900
zm. 26 października 1987
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kotlinie

Materiały z Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewicach
Materiały ze Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych
Zdjęć: 7
Filmów: 5
Nagrań: 5
Dokumentów: 7

Pochodzenie

Syn Jana i Marianny z domu Marcinkowskiej.

Dzieciństwo

Urodził się 23 stycznia 1900 r. w Magnuszewicach w rodzinie robotniczej.

Edukacja

Ukończył szkołę powszechną w Magnuszewicach.

Służba wojskowa

Powstanie wielkopolskie

W czerwcu 1918 r. został zmobilizowany do armii niemieckiej. W listopadzie 1918 r., gdy nastąpił koniec wojny, Walenty Kwik zdezerterował z wojska niemieckiego i wrócił do domu. W grudniu 1918 r. wstąpił jako ochotnik do 3 Kompanii Powstańców w Jarocinie pod dowództwem Stanisława Krysztofiaka. W styczniu 1919 r. walczył na froncie północnym pod Szubinem i Rynarzewem, a w lutym brał udział w walkach na froncie południowym pod Miejską Górką i Sarnową.

Po powstaniu wielkopolskim

Po zakończeniu powstania wielkopolskiego pozostał w wojsku strzegąc granic na odcinku Ostrów – Ostrzeszów. W styczniu 1920 r. został skierowany na front wschodni pod Mołodeczno. 4 lipca tego samego roku, podczas potyczki z bolszewikami, został ranny w lewe udo. Ranny trafił do szpitala w Wolsztynie, gdzie przeszedł operacje. Po opuszczeniu szpitala został skierowany do zapasowego batalionu 69 pułku w Śremie. Ze względu na zły stań zdrowia w styczniu 1922 r. opuścił wojsko w stopniu starszego szeregowca.

Życie prywatne

Po powrocie do domu rozpoczął prace w Cukrowni Witaszyce jako elektryk.

4 września 1926 r.zawarł związek małżeński z Rozalią Szybą. Doczekał się czterech synów i czterech córek o imionach: Ignacy, Zofia, Tadeusz, Sylwester, Władysława, Maryla, Czesława, Henryk.

W 1951 r. poddał się operacji podczas, której usunięto mu odłamek granatu z lewego uda.

1 kwietnia 1965 r. przeszedł na emeryturę.

Naczelnik OSP w Magnuszewicach

W marcu 1931 r. został jednym z założycieli Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewicach i mianowany jej naczelnikiem. Funkcję tą pełnił do 1948 r.

Członek ZBoWiD w Kotlinie

Od 1968 r. należał do Związku Bojowników o Wolność i Demokracje w Kotlinie. W 1969 r. został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mimo starszego wieku chętnie spotykał się z młodzieżą szkolną.

Śmierć

Zmarł 26 października 1987 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Magnuszewicach.

Znaczenie postaci

Walenty Kwik jest dla nas wzorem patrioty i działacza społecznego. Walczył o naszą wolność i niepodległość. Był jednym z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewicach. Chętnie spotykał się z młodzieżą szkolną, aby opowiadać o swoich przeżyciach wojennych.

Kalendarium:

  • 4 wr ― Ślub bohatera
  • 23 s ― Narodziny bohatera
  • 26 p ― Śmierć bohatera
  • 1918 ― data wstąpienia do 3 ...
  • 1931 ― data założenia OSP w ...

Źródła:

Zobacz też:

  • >
  • >
  • >
  • >
  • >