Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.”

Wiesław Majtas

ur. 19 września 1963
zm.
Zespół Szkół w Stawiszynie - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola

Drewpal wycieczka – cz.I
Drewpal wycieczka – cz.III
Wycieczka
Wywiad – pan Majtas
Zdjęć: 18
Filmów: 15
Nagrań: 11
Dokumentów: 11

Pochodzenie

Wiesław Krzysztof Majtas urodził się 19 września 1963 r. w małej wsi Szadykierz. Jego ojciec Kazimierz zajmował się rolnictwem, a matka Marianna była gospodynią domową. Dziadek ze strony ojca Ignacy przez 15 lat służył w wojsku, był osadnikiem wojskowym na Wołyniu, a następnie rolnikiem. Jego żona – Salomea – wychowywała dzieci i zajmowała się gospodarstwem domowym.

Edukacja

W 1970 roku Pan Majtas rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Kosmowie. W czasach szkolnych nosił pseudonim „Prezes”. Kontynuował naukę w Zbiorczej Szkole Gminnej w Cekowie. Od 1979 roku uczęszczał do Technikum Budowlanego w Liskowie, które ukończył w 1984 roku.

Działalność

W roku 1987 rozpoczął pracę w Stacji Ochrony Roślin w Petrykach na stanowisku zastępcy kierownika grupy remontowo-budowlanej.

W 1991 roku założył ze wspólnikami firmę „Drewpal”. Firma zatrudnia 200 pracowników mieszkających na terenie gminy Stawiszyn i gmin sąsiednich. Zakład zajmuje się wyrobem palet drewnianych i koszy metalowych. Firma jest liderem w produkcji palet drewnianych w Wielkopolsce. Zajmuje trzecie miejsce w kraju.

Kolejne etapy

Na terenie gminy Pan Majtas wspierał finansowo działalność organizacji kościelnych, społecznych (takich jak Ochotnicza Staż Pożarna), oraz lokalnych klubów sportowych i osób niepełnosprawnych. Współzałożona przez Pana Majtasa firma zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m.in. Nagrodę Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych – „Lasom Przyjaźni” .

Rodzina

Żona Dorota przez lata była księgową, obecnie zajmuje się domem. Córka Zofia Smolińska uczy języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. W. Pola w Stawiszynie. Starszy syn, Bartłomiej, jest studentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ma już uprawnienia trenera tenisa ziemnego. Najmłodszy syn, Szymon – licealista – gra w koszykówkę.

Znaczenie postaci

Wiesław Majtas to miejscowy przedsiębiorca, organizator stanowisk pracy dla lokalnej społeczności. Prowadzi działalność charytatywną.

Źrodła informacji

Archiwum rodzinne

Wywiad przeprowadzony z Panem Wiesławem Majtasem w dniu 14 marca 2014 r.

www.parafiastawiszyn.pl

Background

Wiesław Krzysztof Majtas was born on 19 September 1963, in a small village called Szadykierz. His father is a farmer and his mother is a housewife. Grandfather on his father’s side, Ignacy, had been a soldier for 15 years, an army settler in Volhynia and finally he became a farmer. Wiesław’s grandmother was a housewife and took care of children.

Education

In 1970 Wiesław Majtas started to attend Primary School in Kosmów. During this period he had a nickname “Prezes” (Eng. Chairman). He continued his education in Municipal Primary School in Ceków. Since 1979 he learned in Technical College in Lisków. He graduated in 1984.

Activity

Stage I

In 1987 he started working as a deputy manager of Plant Preservation Station in Petryki.

Stage II

He founded “Drewpal” in 1991 with his partners. The company employs 200 workers from Stawiszyn and surrounding areas. The company manufactures wooden pallets and Gitterboxes. “Drewpal” is the first pallets manufacturer in Wielkopolska and ranks on the third place in Poland.In Stawiszyn, Wiesław Majtas supports church, social organizations such as Voluntary Fire Brigade or local sport clubs as well as disabled people. The company co-founded by Wiesław Majtas has won many awards, e.g. “Forest-Friendly” – a prize funded by Regional Management of State Forests.

Family

His wife Dorota used to be an accountant and nowadays, she is a housewife. His daughter Zofia is an English teacher in Primary School in Stawiszyn.Older son Bartłomiej is a student of the Academy of Sport in Poznań and the youngest son, Szymon, is a highschool student and a basketball player.

Significance of the figure

Wiesław Majtas is a local entrepreneur, employer and charitable activities supporter.

Source: an interview with Wiesław Majtas, a family archive

Kalendarium:

 • 1970 ― Primary school educat...
 • 1970 ― nauka w szkole podsta...
 • 1979 ― Technical college in ...
 • 1979 ― nauka w Technikum Bud...
 • 1963 ― Narodziny bohatera
 • 1987 ― praca w Stacji Ochron...
 • 1987 ― started to work in Pl...
 • 1992 ― The foundation of “Dr...
 • 1992 ― założenie firmy ,,Dre...

Cytaty:

 • „Musisz żyć dla innych,...”

Źródła:

Zobacz też:

 • > Miejsce narodzin ...
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >