Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Piękna nasza ziemia jutrosińska, wielu synów nam wydała i nasz patron jest wś...”

Władysław Bartkowiak

ur. 26 marca 1906
zm. 17 kwietnia 1945
Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie

Zdjęć: 11
Filmów: 6
Nagrań: 6
Dokumentów: 6

Pochodzenie

Urodził się 26 marca 1906 r. w Śląskowie w powiecie rawickim. Pochodził z biednej rodziny chłopskiej.

Edukacja (lub „młodość”)

W latach 1920-1929 uczęszczał do gimnazjum w Rawiczu. W 1922 r. zaangażował się w pracy harcerskiej, pełniąc funkcję drużynowego. Po ukończeniu gimnazjum – w 1929 roku – odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Piechoty w Gródku Jagiellońskim pod Lwowem. W tymże też roku rozpoczął studia z zakresu matematyki na Uniwersytecie Poznańskim. Studia matematyczne kończył bez szans zdobycia pracy, dlatego zapisał się na studia prawnicze. Jednak po zaliczeniu 2 lat przerwał je ze względu na procesy i wyroki. W tamtym czasie należał do niewielu wykształconych synów chłopskich.

Etapy działalności

Etap pierwszy

Na Uniwersytecie w Poznaniu zetknął się ze Polskim Stronnictwem Ludowym. Wstąpił do Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej. Równocześnie podjął pracę w Wielkopolskim Związku Młodzieży Wiejskiej na terenie powiatu Rawicz.

Etap drugi

Działalność w ruchu ludowym rozpoczynał w trudnych czasach. W Polsce i świecie panował głęboki kryzys ekonomiczny. Nasilały się konflikty społeczne i polityczne. Władysław Bartkowiak należał do gorących zwolenników połączenia Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Jego poglądy znacznie różniły się od idei związku. Walkę z rządami sanacyjnymi i z polityką krzywdzącą chłopów szerzył na zebraniach i kursach oświatowych organizowanych w pobliskich wsiach. Wytykał grupie rządzącej: dbanie o sprawy prywatne, tchórzostwo, brak patriotyzmu, ucisk chłopów.

Etap trzeci

Za swoje poglądy 19. 05. 1936 r. stanął przed Sądem Grodzkim w Jutrosinie. Został uniewinniony. Doszło jednak do kolejnej rozprawy, w wyniku której skazano go na 6 miesięcy aresztu i koszty procesowe. Później procesy i prześladowania powtarzały się. Wpłynęło to niekorzystnie na jego sytuację rodzinną. Na jego utrzymaniu pozostała bezrobotna żona i małe dziecko.

W latach 1933-1939 pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa PAML-u (Polska Akademicka Młodzież Ludowa). W tym samym czasie pomagał rozprowadzać wśród młodzieży czasopismo „Chłopskie Życie Gospodarcze”. Wyrobił sobie opinię buntownika i burzyciela ludu.

Brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli niemieckiej i przez 5 lat przebywał w obozie jenieckim w Dobiegniewie.

Po wyzwoleniu z obozu – 28. 02. 1945 roku- powrócił do domu, do Sielca Nowego. Wówczas jego stan się bardzo pogorszył. Zmarł w wieku 39 lat. Pochowany został na cmentarzu w Jutrosinie.

Znaczenie postaci

Władysław Bartkowiak jest Patronem Szkoły Podstawowej w Jutrosinie. Przez swą nieugiętą postawę stał się wzorem dla młodzieży i nowych pokoleń. Każdego roku w szkole odbywa się Dzień Patrona. W tym dniu podczas akademii uczniowie przypominają Jego życiorys. Czczą pamięć poprzez złożenie kwiatów i zniczy na Jego grobie. O znaczeniu tej postaci mówi również napis na tabliczce przy wejściu do szkoły „Szkoła Podstawowa w Jutrosinie im. Władysława Bartkowiaka zasłużonego działacza Ruchu Ludowego”. Jego zdjęcie profilowe jest nieodłącznym elementem dekoracji uroczystości szkolnej „Pasowania pierwszoklasistów na ucznia”.

Kalendarium:

 • 1933 ― Pełnienie funkcji wic...
 • 1920 ― Nauka w Gimnazjum w ...
 • 1940 ― Niewola niemiecka w o...
 • 1906 ― Narodziny bohatera
 • 1929 ― Studia matematyczne n...
 • 1929 ― Służba wojskowa w Szk...
 • 1936 ― Pierwsza rozprawa w S...
 • 1945 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

 • „Piękna nasza ziemia ju...”

Źródła:

Zobacz też:

 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >