Władysław Hoffmann

ur. 11 sierpnia 1884
zm. 14 grudnia 1939
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Chynowej im. Kardynała Karola Wojtyły

Zdjęć: 3
Filmów: 3
Nagrań: 3
Dokumentów: 3

Władysław Maria Hoffmann

Urodził się 11sierpnia 1884 roku w Kórniku. Syn Andrzeja i Pelagii (z domu Janeckiej) Hoffmannów. Ukończył seminarium nauczycielskie w Kcyni, był wolnym słuchaczem psychologii na uniwersytecie. Pracował jako nauczyciel.

3 sierpnia 1914 roku zmobilizowany został do armii niemieckiej, służbę pełnił do listopada 1918 roku.

Kierownik Szkoły w Jankowie Przygodzkim

W roku 1928 doszło do połączenia szkół w Jankowie Przygodzkim i Topoli Wielkiej. Ówczesnym kierownikiem szkoły w Topoli Wielkiej był Władysław Hoffmann. Wraz z żoną Władysławą z Najgrakowskich, również nauczycielką, rozpoczęli pracę w nowej placówce w Jankowie Przygodzkim.

W służbie Ojczyźnie

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, pełniąc funkcję komendanta dworca PKP w Ostrowie Wlkp. Uczestniczył w wojnie polsko- bolszewickiej w 1920 roku. Dwukrotnie ranny został w powstaniach śląskich.

Od 1921 roku zamieszkał w Grudziądzu, gdzie był członkiem Rady Miejskiej.

W Wielkopolsce

Do Wielkopolski powrócił 15 maja 1923r. Od początku lat dwudziestych XX stulecia działał w Narodowej Partii Robotniczej, z ramienia której został posłem na Sejm RP II kadencji od 4 marca 1928 roku do sierpnia 1930 roku i III kadencji Sejmu RP od 16 listopada 1930 roku do 10 lipca 1935 roku. W lutym 1930 roku był członkiem specjalnie wybranej komisji sejmowej do zbadania zajść w Sejmie 30.10.1029 roku. W 1930 roku ze względu na sympatie prosanacyjne został wykluczony z Narodowej Partii Robotniczej, przeszedł na krótko do frakcji BBWR, by do końca kadencji zostać posłem niezależnym.

W Ostrowie Wielkopolskim pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej III i IV kadencji w latach 1929-1930 i 1933-1938.Po raz drugi wybrany w 1933 roku w skład Rady Miejskiej, powrócił do Ostrowa Wielkopolskiego, a po upływie kadencji rady w 1938 roku przeszedł na emeryturę.

Był współzałożycielem ostrowskiego oddziału Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, kierownikiem kursów oświatowych organizowanych przez PPS ( z którą najprawdopodobniej przez pewien okres był związany).

Jego działalność polityczna była powodem przeniesienia przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do pracy w szkole jednoklasowej w Żurawicach w powiecie wołożyńskim w województwie nowogrodzkim.

Tragiczna śmierć

Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany i rozstrzelany przez niemieckiego okupanta, dnia 14.12.1939 roku w Winiarach (Lesie Winiarskim) koło Kalisza wraz z innymi zasłużonymi mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza. Tego dnia zginęło tam 27 osób. Spoczywa na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Bibliografia:

Janków Przygodzki i okolice. Edukacja i rozwój. Historia znad Trzcielin i Barycz, Publikacja zbiorowa pod red. Krystiana Piaseckiego, Janków Przygodzki, grudzień 2010

http://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000000556&find_code=SYS&local_base=ARS10

http://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/3226

Kalendarium:

  • 1884 ― Narodziny bohatera
  • 1939 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Charakter człowieka de...”

Źródła:

Zobacz też:

  • > powstania wielkop...
  • > Miejsce śmierci b...
  • >
  • >
  • >