Władysław Misterski

ur. 28 maja 1898
zm. 09 lutego 1979
Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Wspomnienia wnuczki Pani Kazimiery Kryger o dziadku Władysławie Misterskim
historia powstania pomnika Serca Pana Jezusa
Zdjęć: 27
Filmów: 13
Nagrań: 11
Dokumentów: 11

http://www.europeana.eu/portal/record/09404/id_oai_www_wbc_poznan_pl_95676.html

Pochodzenie

Urodził się w Uściskowie koło Obornik Wielkopolskich.

Rodzice – Józef i Wiktoria. W domu rodzinnym wychowywany był w duchu miłości do Boga, ojczyzny i ludzi. Ojciec Józef Misterski brał udział w I wojnie światowej, a potem w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920r.

Dzieciństwo

Dzieciństwo spędzone w domu rodzinnym w Prośnie. W latach 1906-1907 r., jak podaje we wspomnieniach, brał udział w strajku szkolnym.

Edukacja (lub „młodość”)

Od młodych lat prowadził działalność społeczną. W 1915 r. odpowiadając na apel „Przewodnika Katolickiego” zorganizował zbiórkę wśród mieszkańców Prosny na rzecz „braci naszych dotknietych klęską wojny”, jak podaje „Przewodnik Katolicki” z 1915 r. nr 16, na str. 193.

W wieku 18 lat został wciągnięty do Armii Pruskiej. Służbę wojskową odbywał w Hanowerze jako poborowy. W październiku 1918 r. otrzynał urlop i przyjechał do rodzinnego domu w Prośnie.

Etapy działalności

Udział w Powstaniu Wielkopolskim.

Uratowanie naczyń liturgicznych i figur przed okupantem w czasie II wojny światowej.

Wysiedlenie w czasie II wojny światowej.

Remont kościoła parafialnego w Wyszynach.

Objęcie funkcji komendanta Milicji Obywatelskiej w Wyszynach.

Działalność społeczna na rzecz kościoła parafialnego w Wyszynach.

Działalność społeczna na rzecz mieszkańców Wyszyn i okolic.

Etap pierwszy

Wybuch rewolucji w Niemczech uniemożliwił powrót z urlopu do macierzystej jednostki i został skierowany do dalszej służby wojskowej w Poznaniu, w koszarach przy ulicy Solnej. Wielkopolska wtedy jeszcze należała do Wielkiego Księstwa Poznańskiego podległego Niemcom. W Poznaniu powstała tajna organizacja przygotowująca się do zbrojnego wystąpienia przeciwko zaborcy. Władysław Misterski (podobnie jak inni Polacy służacy w wojsku niemieckim) osobiście wyniósł kilkanaście karabinów i kilkaset sztuk amunicji, przekazując je Organizacji. W okresie Bożego Narodzenia zbiegł z Armii Pruskiej i przyłączył się do oddziału powstańczego w Chodzieży. Do munduru pruskiego przyczepiono Mu biało – czerwoną kokardę i orzełka do czapki. Werbował ochotników do powstania wśród okolicznych wiosek. W czasie oswobodzenia Chodzieży z rąk pruskich został aresztowany i osadzony w areszcie na dworcu kolejowym w Chodzieży. W czasie walk wyzwoleńczych o Chodzież 8 lutego 1919 r. Władysław Misterski wraz z innymi aresztantami rozbroił straż pruską i będąc wolny brał nadal udział w walkach wyzwoleńczych w Chodzieży, w kampanii budzyńskiej pod dowództwem porucznika Wegnera. Brał też udział w walkach koło Szubina i Rynarzewa. Dnia 19 czerwca 1919 r. pod Szubinem został raniony odłamkiem granatu w lewą nogę i w twarz. Po wyleczeniu został zwolniony ze służby w grudniu 1920 roku.

Etap drugi

W okresie międzywojennym ożenił się z Leokadią Polową. Potem gospodarzył we własnym gospodarstwie rolnym w Wyszynach. W 1938 roku, jako człowiek bardzo wierzący, postawił wraz ze swym ojcem – Józefem (weteranem I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej) figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wotum za ocalenia z wojny. Figura ta stoi do dziś przy drodze, między Wyszynami a Bukowcem, niedaleko domu Władysława Misterskiego (obecnie jego potomków).

Kolejne etapy…

We wrześniu 1939 r. najpierw ukrywał się u sąsiadów, potem był zakładnikiem gestapo Wyszyny, aż do 1941 r.

W 1941 r. po aresztowaniu przez władze hitlerowskie ks.Ludwika Leśniewicza, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia, Władysław Misterski wywozi w konspiracji, w nocy, sprzęty, naczynia kościelne oraz figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa do piwnicy kościoła polskiego w Budzyniu. Niemcy następnego dnia przyjechali rabować kościół, ale drogocennych przedmiotów już nie było.

Potem został wysiedlony przez władze hitlerowskie, wraz z rodzicami i rodziną do Gościejewa k/Rogoźna do gospodarstwa niemieckiego, na przymusowe prace rolne.

Wrócił zaraz po wyzwoleniu naszych terenów z okupacji hitlerowskiej i powierzona została Mu funkcja Komendanta Milicji Rejonowej w Wyszynach. Brał udział w rozbrajaniu niedobitków Wermachtu i uciekinierów niemieckich.

Następną zasługą Władysława Misterskiego było przywrócenie kościoła parafialnego w Wyszynach do sprawowania funkcji sakralnej.

Pod koniec 1944 r. Niemcy, przy użyciu obcych pracowników (jeńców wojennych) przywiezionych z Reszy zaczęli przebudowywać budynek kościoła na więzienie. Pobudowano z drewna trzy kondygnacje i prycze dla więźniów. Nie zdążono jednak zrealizować planów, tzn. otworzyć więzienia, gdyż Armia Radziecka weszła na nasze tereny w lutym 1945 r. Zaraz po przejściu wojsk Władysław Misterski zorganizował parafian oraz fachowców z okolicy i w ciągu sześciu tygodni kościół został oczyszczony, odremontowany i wymalowany. Pod koniec kwietnia 1945 r., tydzień przed Wielkanocą i przed zakończeniem II wojny światowej odprawiono w nim pierwszą Mszę św.

W 1946 r. z ocalałych elementów stawia na nowo figurę Serca Jezusowego.

Kolejną zasługą Władysława Misterskiego było pobudowanie domu parafialnego w Wyszynach.

W 1948 r. w czasie tzw. walki państwa z kościołem, ówczesny proboszcz ks. Roman Michałek wraz z Radą Parafialną, postanowili wybudować budynek domu parafialnego. W tych czasach nie udzielano pozwoleń na tego typu budowle, a wszelkie inicjatywy i ludzie za tym stojący byli represjonowani, czyli prześladowani. Przewodniczący Rady – pan Władysław Misterski wpadł na pomysł, aby powiększyć w znaczny sposób liczbę członków Rady Parafialnej i w ten sposób rozłożyć odpowiedzialność na wielu gospodarzy przed władzą PRL. W 1954 r. zorganizował grupę mieszkańców i pojechali na tereny poniemieckie, do Gorzowa Wielkopolskiego. Tam rozebrali zbombardowane budynki i pociągiem przetransportowali cegły do Budzynia, potem wozami do Wyszyn. Kiedy postawiono budynek w stanie surowym Urząd Bezpieczeństwa chciał aresztować księdza, ale odpowiedzialność padła na Radę Parafialną. W 1956 r. zabrakło pieniędzy na wykończenie budowy. Władysław Misterski postanowił zorganizować dożynki parafialne, a nie wiejskie. Zjechało się na nie około tysiąca osób i w ten sposób zebrano potrzebne fundusze. Kiedy Urząd Bezpieczeństwa chciał aresztować sołtysa i przewodniczącego Rady Parafialnej, nastąpiły tzw. wypadki poznańskie w czerwcu 1956r. i odstąpiono od wymierzenia im kary.

Znaczenie postaci

Pan Władysław Misterski był wielkim społecznikiem i równocześnie pracował na swoim gospodarstwie rolnym. Był oddany zarówno swojej ojczyźnie, swojej rodzinie, jak i mieszkańcom swojej wsi i okolic. Jako człowiek wierzący udzielał się szczególnie w swojej parafii. Jak trzeba działał jawnie i w konspiracji. Dla mieszkańców i rodziny był wielkim autorytetem, na którym zawsze można było polegać. Jednocześnie był człowiekiem skromnym, wymagającym przede wszystkim od siebie. Przemieszczał się wszędzie rowerem, czy w czasie powstania, czy później załatwiając sprawy parafialne.

Jest dla nas wzorem obywatela, patrioty i dobrego człowieka. Potwierdzeniem Jego zasług dla ojczyzny są odznaczenia i ordery: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Zwycięstwa i Wolności, Wielkopolski Krzyż Powstańczy oraz nominacja na podporucznika rezerwy LWP. Za swoje zasługi w powstaniu wielkopolskim został odzanczony również pośmiertnie. Dnia 11 maja 2014 r. pomnikowi śp. Władysława Misterskiego nadano Medal „Powstaniec Wielkopolski”.

Ponadto ukazuje nam na czym polega patriotyzm lokalny. Jako pracę na rzecz swojej wsi, parafii i sąsiadów. Nie lęka się odpowiedzalności. Zawsze postępuje w sposób prawy, zachowując wierność swojej wierze i ideałom.

Kalendarium:

 • 5.01 ― Udział w Powstaniu Wi...
 • 1898 ― Narodziny bohatera
 • 1916 ― Wcielenie do Armii Pr...
 • 1918 ― Dezercja z Armii Prus...
 • 1919 ― Bitwa o Chodzież
 • 1919 ― Schwytał 2-óch Niemcó...
 • 1925 ― Ślub bohatera
 • 1938 ― Ufundowanie pomnika N...
 • 1945 ― Remont kościoła w Wys...
 • 1945 ― Komendant Milicji Oby...
 • 1958 ― Odznaczony „Wie...
 • 1968 ― Odznaczony orderem Kr...
 • 1971 ― Nominowany na podporu...
 • 1976 ― Odznaczony Medalem Zw...
 • 1979 ― Śmierć bohatera
 • 2014 ― nadanie medalu „...

Źródła:

Zobacz też:

 • > powstania wielkop...
 • > Miejsce śmierci b...
 • > Miejsce zamieszka...
 • > Dzieciństwo
 • > Areszt na PKP
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >