Włodzimierz Paweł Lehmann

ur. 26 marca 1948
zm. 09 września 2012
Zespół Szkół w Białobłotach - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Zdjęć: 31
Filmów: 2
Nagrań: 2
Dokumentów: 2

Pochodzenie

Włodzimierz Paweł Lehmann ur. 26.03.1948 roku w Kwilczu, w powiecie międzychockim w rodzinie Elżbiety (z domu Klemt) i Jana Lehmannów. Zmarł 09.09.2012 roku. Pan Włodzimierz miał dwoje rodzeństwa: Andrzeja (ur. 1946r. – zm. 2014r.) i Annę (ur. 1955r.).

Dzieciństwo i najbliższa rodzina

W dzieciństwie pan Włodzimierz lubił łowić ryby. Pasję tę rozpoczął w wieku pięciu lat, łowiąc ryby w jeziorze kwileckim. Związek małżeński zawarł w 1971 roku z Marią Tomkowiak, która przyjęła nazwisko Lehmann. Państwo Lehmanowie mają dwójkę dzieci: syna Pawła (ur. 1972r. zm.1973r.) oraz córkę Karolinę (ur. 1975r.).

Edukacja

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Kwilczu. Następnie ukończył Szkołę Rybacką w Sierakowie. Później kontynuował naukę w Technikum Rolniczym w Międzychodzie, które ukończył w 1968r. W 2008 roku został absolwentem Uniwerytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł magistra na Wydziale Administracji.

Etapy działalności – praca zawodowa

Etap pierwszy – pracownik i Prezes RSP

W latach 1968-1970 pracował jako agronom gromacki w Nojowie, a od 1971 r. w Rolniczej Spółdzielni produkcyjnej Granowo.

W 1974 r. został wysłany przez wojewódzki związek RSP w Poznaniu do ratowania kondycji upadającej RSP w Nowej Wsi, gdzie objął stanowisko prezesa komisarycznego. Dzieki jego staraniom RSP Nowa Wieś stała się jedną z najprężniej działających spółdzielni rolniczych w Wielkopolsce, była przykładem dla innych tego typu jednostek. Wieś wyglądała pięknie, w RSP pracowało wielu, dobrze zrabiających pracowników.

Po sześciu latach odszedł ze stanowiska prezesa RSP i przez osiem lat prowadził własne gospodarstwo rolne.

Etap drugi – Naczelnik i Wójt Gminy Gizałki

W 1989 roku na prośbę radnych gminy Gizałki podejmuje pracę w Urzędzie Gminy najpierw jako naczelnik, a po reorganizacji jako wójt gminy. Na tym stanowisku pracował nieprzerwanie przez 17 lat aż do 2006.

W czerwcu 1989r. uzyskał mandat zaufania jako naczelnik gminy Gizałki. Po reformie samorządowej w 1990 roku jako wójt gminy działał na rzecz jej rozwoju. Nie było dla Włodzimarza Lehmanna rzeczy niemożliwych. Zainicjowane pomysły szybko wdrażał w czyn. Gmina Gizałki zozwijała się, rozkwitała, a jej mieszkańcom żyło sie łatwiej, lepiej i wygodniej. Ogrom wszelkich przedsięwzięć i dokonań był odbierany z podziwem, chociaż z zazdrośćią przez inne samorządy . Gmina Gizałki stała się znana w różnych częściach kraju oraz Europy. Dokonania wójta gminy Gizałki Włodzimierza Lehmanna sięgały swoim zasięgiem nie tylko gminy, ale i regionu. Stał się znanym działaczem samorządowym . Współtworzył struktury powiatowe w okresie wprowadzenia trójszczeblowego podziału administracyjnego. Był radnym I Kadencji powiatu pleszewskiego w latach 1999-2002 i pierwszym przewodniczącym Rady Powiatu Pleszewskiego. Z dużym wyprzedzeniem, jako wójt gminy, myślał o integracji europejskiej. W dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej w wyniku działań swojego wójta gmina miała już podpisanych 15 umów partnerskich z gminami i przedstawicielami partnerów z 12 krajów Europy (między innymi z polskimi gminami: Tymbark, Stawiguda, Postomino i Wierzchosławice; natomiast z Europy z gminami: Momignies w Belgii, Apeni i Morl w Niemczech, Szkło i Starosilja na Ukrainie, Kukljica w Chorwacji, Spišské Vlachy ze Słowacji, Schönau w Austrii, Zujuny na Litwie, Bácsalmás z Węgier, a także ze Zrzeszeniem Prywatnych Osób Niosących Pomoc dla Polski z Danii. Tak dynamiczna współpraca z samorządami europejskimi była potrzebna gminie między innymi do pozyskiwania dofinansowań inwestycji. Te działania doceniła Komisja Europejska, przyznając w roku 2002 gminie Gizałki „Dyplom Europy”. Gizałki jako jedyna gmina w kraju otrzymała też szczególne wyróżnienie, a mianowicie „Flagę Honorową Rady Europy”, przyznaną w roku 2004 przez Zgromadzenie Parlamentalne w Sztrasburgu

Gmina Gizałki

Etap Trzeci – Przedsiębiorca

W 2008 roku zainteresował się energią odnawialną zakładając firmę „Wiatrowiec”. Prowadził ją do końca swoich dni, zatrudniając pięciu pracowników.

Funkcje społeczne

Włodzimierz Lehmann pełnił również funkcje społeczne, miedzy innymi był wwiceprezesem Zarządu Gminnego OSP, delegatem do Sejmiku, w II kadencji członkiem Prezydium Sejmiku. Był także członkiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, prezesem Zarządu Gminnego PSL w Gizałkach, przewodniczącym Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej.

Znaczenie postaci – nagrody i wyróżnienia

Dbając o wizerunek gminy Włodzimierz Lehmann nigdy nie zapomniał o jej mieszkańcach. Działał i tworzył dla dobra wspólnoty lokalnej, dla ludzi z którymi był na co dzień. Nigdy nie odmówił pomocy i uważał swoją działalność jako misję posługi społecznej.

Jego zasługi jako urzędnika były często doceniane przez inne organy i instytucje. Był odznaczony w 1997r. „Złotym krzyżem zasługi”, otrzymał odznakę ” Za zasługi dla województwa” oraz „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Został również uhonorowany odznaką „Za zasługi dla OSP”.

Jako wójt gminy był trzykrotnie finalistą konkursu ,, Wielkopolski Wójt / Burmistrz Roku (1998, 2000, 2001), nominowany w konkursie ,, Nasz Człowiek na urzędzie” w 2001 r. oraz jako „Najlepszy Samorządowiec 2005 roku”. Działania wójta Włodzimierza Lehmanna dotyczące inwestycji w rozwój lokalny gminy spotkały się trzykrotnie z uznaniem, bowiem gmina znalazła się w „Złotej Setce Samorzadów w Polsce” (w roku 2002, 2003 i 2004).

Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, które pozwoliły gminie występować o różne środki finansowe, jak chociażby: dwukrotnie nagrodę NFOŚiGW w „Konkursie na najlepsze zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich” (1997 i 2002), nagrodę wojewody i marszałka za „Działania proekologiczne i prokulturowe”, wyróżnienia w konkursie „Przyjaźni środowisku” (2005 i 2006) oraz „Lider Polskiej Ekologii” w 2006 roku.

Wywiady

Wywiad z panem Robertem Łozą Wójtem Gminy Gizałki.

Rozmowa z panią Marią Lehmann żoną Włodzimierza Lehmanna

Zainteresowania

Od połowy lat 80-tych należał do najaktywniejszych członków Koła Łowieckiego Nr 25 „Ryś” w Poznaniu. W późniejszych latach swoją pasję do łowiectwa rozwijał podczas wyjazdów zagranicznych do krajów skandynawskich, Węgier i Francji. Oprócz myśliwstwa wójta interesowało wędkarstwo, turystyka, motoryzacja oraz sporty wodne.

Kalendarium:

  • 1948 ― Narodziny bohatera
  • 2012 ― Śmierć bohatera

Źródła:

Zobacz też:

  • >
  • >