Włodzimierz Wieczorek

ur. 16 czerwca 1947
zm. 19 września 2003
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie - Szkoła Podstawowa

Wywiad z synem Włodzimierza Wieczorka – Hubertem
Zdjęć: 17
Filmów: 2
Nagrań: 1
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Włodzimierz Wieczorek urodził się 16 czerwca 1947 roku w Kopankach, gmina Opalenica, w rodzinie Franciszka – ślusarza, pracownika PKP i Marii Charabaruk. (Włodzimierz Wieczorek-wczesne lata szkolne)

Edukacja

Szkoła Podstawowa w Kopankach 1954 – 1961

Państwowe Technikum Rolnicze w Trzciance k/Opalenicy 1961-1966 (zdjęcie z tego okresu)

Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu 1.10.1966r.-30.05.1971r. – uzyskanie tytułu magister inżynier rolnictwa.

Rodzina

W 1969 roku zawarł związek małżeński z Barbarą Olejniczak. W 1973 urodził się starszy z synów Włodzimierza Wieczorka – Hubert, a w 1976 roku młodszy syn – Bartosz.

Krótki wywiad z synem Włodzimierza Wieczorka – Hubertem.

Cały wywiad można zobaczyć TUTAJ

Praca zawodowa

Po ukończeniu studiów – 1.06.1971r. podejmuje pracę w Powiatowym Inspektoracie Wodnych Melioracji w Nowym Tomyślu na stanowisku inżyniera, gdzie pracuje do 30.09.1972r.

Od 1.10.1972r. do 31.12.1973r. jest zatrudniony w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Tomyślu na stanowisku Pełnomocnika Prez.PRN na przyszłą gminą Granowo.

Od 1 stycznia 1973r. pracuje w Urzędzie Gminy Granowo, przez 17 lat jako Naczelnik Gminy, a od 1 lipca 1990 po przemianach społeczno-ustrojowych, powierzono mu stanowisko Wójta Gminy Granowo. Pełnił ją przez 13 lat, do śmierci, wybierany przez mieszkańców i radnych w kolejnych kadencjach odrodzonego samorządu. (zdjęcia z tego okresu: 1, 2, 3, 4, 5)

Odznaczenia za pracę i działalność społeczną

Brązowy Krzyż Zasługi (1978)

Srebrny Krzyż Zasługi (1984)

Złoty Krzyż Zasługi (1989)

Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2000, 2002)

Przez Związek Rzemiosła Polskiego wyróżniony Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego (2003)

Przez Wojewódzką Radę Narodową w Poznaniu odznaką honorową Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego (1978)

Przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyróżniony odznaką honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego (2003)

Przez Powiatową Radę Narodową w Nowym Tomyślu uhonorowany odznaką Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego (1975)

W uznaniu zasług w pracy zawodowej Prezes Rady Ministrów nadał Włodzimierzowi Wieczorkowi odznakę honorową Zasłużony Pracownik Państwowy (1988)

W 1992 roku Rada Gminy Granowo nadała swojemu wójtowi tytuł Honorowy Obywatel Gminy Granowo.

Zainteresowania

Pasją Włodzimierza Wieczorka było łowiectwo. Każdą wolną chwilę poświęcał na obcowanie z przyrodą, co dawało mu relaks i odpoczynek.

Od 1966 roku był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Aktywnie działał na rzecz Koła nr 42 „Daniel” w Bukowcu Starym i Koła nr 18 „Drop” w Poznaniu.

Należał do władz wojewódzkich Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu. Był cenionym i etycznym myśliwym, zasze gotowy do pracy na rzecz kół łowiecich.

Za długoletnią pracę w kołach, organach i władzach PZŁ został uhonorowany Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej (1984 i 1994), odznaczeniem reionalnym – Medalem Za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa (1998)

Zdjęcia: Włodzimierz Wieczorek jako myśliwy (1, 2, 3, 4)

Znaczenie postaci

Włodzimierz Wieczorek, w swojej pracy kierował się dążeniemm do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Granowo.

Dużą wagę przywiązywał do rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej. Był inicjatorem i realizatorem szeregu inwestycji takich jak: budowy dróg, wodociągów, gazyfikacje wsi, telefonizację, budowę oczyszczalni ścieków, budowę sali gimnastycznej.

Wszystkie decyzje podejmował ponad podziałami politycznymi.

Utworzył Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju Ziemi Granowskiej. Jako prezes tego stowarzyszenia w latach 1997-2003 nadzorował remont drewnianego kościoła p.w. Św.Marcina w Granowie.

Zawsze realizował zadania wynikające z potrzeb i woli środowiska. Przez 30 lat wójtowi udało się całkowicie zmienić oblicze gminy. Optymista, który przez całe swoje życie zawodowe związany był z Granowem i jego mieszkańcami.

W trzecią rocznicę śmierci wójta Wieczorka uchwałą Rady Gminy (19 września 2006) parkowi położonemu w Granowie nadano nazwę: Park im. Włodzimierza Wieczorka. W parku ufundowano głaz z inskrypcją: Włodzimierz Wieczorek Naczelnik i Wójt Granowa 1973-2003. Uroczysta sesja Rady Gminy, odsłonięcie i poświęcenie tablicy zgromadziły rodzinę, władze samorządowe gminy i powiatu, liczne delegacje.

Na pierwszym miejscu stawiał dobro drugiego człowieka. Umiał słuchać ludzi i ich słuchał.

Źródła

Źródła drukowane:

„Opalenicki Słownik Biograficzny” pod redakcją Bogumiła Wojcieszaka

Relacje:

Rozmowa z synem Włodzimierza Wieczorka – Hubertem Wieczorkiem

Rozmowa z współpracownikami Włodzimierza Wieczorka – Haliną Kalisz, Marią Nowakowską, Barbarą Konieczną, Hanną Kaczmarek

Inne:

Dokumenty i pamiątki rodzinne udostępnione przez p.Huberta Wieczorka

Kalendarium:

 • 1947 ― Narodziny bohatera
 • 1954 ― Rozpoczęcie nauki w s...
 • 1961 ― Rozpoczęcia nauki w P...
 • 1966 ― Wstąpienie w szeregi ...
 • 1966 ― Studia – Wyższa...
 • 1969 ― Ślub bohatera
 • 1971 ― Uzyskanie tytułu magi...
 • 1971 ― Rozpoczęcie pracy w P...
 • 1972 ― Zatrudniony w Prezydi...
 • 1973 ― narodziny syna Huberta
 • 1973 ― Urząd Gminy Granowo &...
 • 1976 ― Narodziny syna Bartosza
 • 1990 ― Urząd Gminy Granowo &...
 • 1992 ― Honorowy Obywatel Gmi...
 • 2003 ― Śmierć bohatera

Źródła:

Zobacz też:

 • >