Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.”

Zbigniew Kaczmarek

ur. 16 czerwca 1961
zm.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie - Szkoła Podstawowa

Wywiad z wójtem Zbigniewem Kaczmarkiem
Zdjęć: 26
Filmów: 1

POCHODZENIE

Zbigniew Kaczmarek urodził się 16 czerwca 1961 roku w Grodzisku Wlkp. W rodzinie chłopskiej. Rodzice Jan i Zofia z domu Janiszewska prowadzili gospodarstwo rolne w Granowie.

DZIECIŃSTWO I RODZINA

Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym w Granowie. Wychowywał się razem z siostrą Danutą.

Ożenił się z Ireną Roszyk. Ślub odbył się 11.06.1983 r. w Luboniu (k. Poznania). Z tego związku urodziło się troje dzieci: Jakub, Mikołaj i Klaudia.

EDUKACJA

Naukę rozpoczął w 1968 roku w ośmioklasowej Szkole Podstawowej im. Kpt. Lucyny Hertz w Granowie. W roku 1976 rozpoczął naukę w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Poznaniu. Maturę zdał w 1981 roku (fot.1, fot.2, fot.3, fot.4).
W latach 1982-1984 odbył służbę wojskową w Wojskach Chemicznych (fot.1, fot.2, fot.3). W 1999 roku ukończył Studium Prawno-Samorządowe Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie, a 12 lipca 2008r. uzyskał tytuł inżyniera na kierunku Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

ETAPY DZIAŁALNOŚCI

ETAP I

Zaczął procować w 1884 roku w Urzędzie Gminy w Granowie na stanowisku Inspektora ds. Łąkarstwa i Melioracji. Cztery lata później zmienił pracę i pełnił funkcję kierownika magazynu w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Granowie. W 1990 r. został prezesem tej spółdzielni i pełnił tę funkcję do 2003r. (Spółdzielnia Kółek Rolniczych zmieniła swoją nazwę na Spółdzielnię Usługowa „Rolnik”).

ETAP II

W 2003 roku w Granowie zmarł nagle urzędujący wójt Włodzimierz Wieczorek. W związku z zaistniałą sytuacją 16 listopada 2003r. odbyły się przedterminowe wybory w wyniku których nowym wójtem został Zbigniew Kaczmarek. 28 listopada złożył uroczyste ślubowanie przed Radą Gminy i z dniem 1 grudnia objął swe stanowisko pracy. Nieprzerwanie do dziś jest Wójtem Gminy Granowo i działa dla dobra całej społeczności gminnej.

Efekty pracy w gminie

LATA 2003 -2006

– dokończenie inwestycji związanych z budową wodociągów i kanalizacją sanitarną na terenie gminy Granowo

– rozbudowa i remonty budynków szkolnych w Granowie

– remonty świetlic wiejskich i strażnicy OSP w Granówku

– powstaje nowy park im. Włodzimierza Wieczorka

– budowa wielu parkingów w Granowie

LATA 2007- 2010

– budowa przedszkola w Granowie

– rozpoczęcie kapitalnego remontu pałacu w Granowie

– budowa kompleksu boisk „Orlik 2012” wraz z odnową płyty zielonego boiska

– powstają pierwsze ścieżki pieszo – rowerowe na terenie gminy

– remonty kolejnych świetlic wiejskich i budowa kolejnych parkingów

LATA 2011 – 2014

– budowa gazociągu w Separowie

– rozbudowa strażnicy OSP w Granowie i świetlicy szkolnej

– termomodernizacja budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego „Almus” i OPS

– budowa placów zabaw dla dzieci w Niemierzycach, Drużyniu, Kąkolewie, Kotowie, Granowie, Strzępiniu

– budowa siłowni powietrznej w Granowie

– budowa kolejnych ścieżek rowerowych i budowa strzelnicy wraz z ostoją rowerową pod Niemierzycami

– budowa placu tanecznego i budowa trybun przy kompleksie boisk sportowych w Granowie

Większość inwestycji w Gminie Granowo realizowano z udziałem środków unijnych. Pan Zbigniew Kaczmarek skutecznie ubiega się o te środki o czym świadczy zajęcie III miejsca wśród gmin wiejskich województwa wielkopolskiego (rok 2008) i II miejsca (2009) w zakresie wielkości pozyskania środków z UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Działalność Wójta Zbigniewa Kaczmarka to nie tylko inwestycje, ale również imprezy kulturalno–rozrywkowe. Był inicjatorem powstania święta gminy „Granowskie Marcinki”, które łączy się z obchodami Święta Niepodległości 11 listopada. Ponadto w gminie odbywają imprezy: „Majówka”, „Dożynki”, „Noc Świętojańska”, rajdy rowerowe w ramach akcji „ Polska na rowery”, biegi w ramach akcji „Polska Biega”, Nordic Walking, wakacyjne turnieje piłki nożnej. Oczkiem w głowie Pana Zbigniewa Kaczmarka jest Pracownia Gobelinów prowadzona przez Panią Barbarę Włodarczyk.

Skrót wywiadu z wójtem Zbigniewem Kaczmarkiem

Cały wywiad można zobaczyć TUTAJ

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego ( wstąpił do partii w latach 90 -tych)
Radny Powiatu Grodziskiego – członek Zarządu Powiatu Grodziskiego (1998 – 2003)
Prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej (od 2003 roku)
Członek Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej „Leader”NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego (25.05.2010) – fot.1, fot.2
Krzyż Zasługi Semper Fidelis Kapituły Wielkopolskiego Związku Solidarności Polskich Kombatantów (5.05.2011) – fot.1,
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (6.03.2014 ) fot.1, fot.2
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
Zasłużony dla Rolnictwa

PUBLIKACJE

Andrzej Chróst, Zbigniew Kaczmarek „Kółko Rolnicze w Granowie 1875 – 2005” (fot.1, fot.2 )

ZNACZENIE POSTACI

Wójt Zbigniew Kaczmarek w swoim życiu zawodowym zawsze znajdował czas na działania zmierzające do polepszenia bytu społeczności lokalnej. Jest człowiekiem przyjaznym, życzliwym, uznającym i rozumiejącym cudze racje. W czasie jego trzech kadencji na stanowisku wójta zrobiono w Gminie Granowo wiele dobrego. Zmiany na lepsze zarówno w zakresie inwestycji (drogi, chodniki, oświetlenie uliczne, kanalizacja, wodociągi, szkoła i przedszkole, boiska sportowe, ścieżki pieszo – rowerowe, place zabaw) jak i promocji (parki, miejsca rekreacyjne, bogaty kalendarz imprez kulturalno – sportowych) widoczne są gołym okiem i wprowadzają w zdumienie odwiedzających naszą gminę.

ŹRÓDŁA

Wywiad z wójtem Zbigniewem Kaczmarkiem przeprowadzony przez uczniów Szkoły Podstawowej w Granowie
Pamiątki, zdjęcia i dokumenty z archiwum rodziny Kaczmarków

STRONY INTERNETOWE

– Telewizja Informacyjna TV Wielkopolska http://tvwielkopolska.pl/index.php/wywiady/124-forum-samorzdowe?start=21 [dostęp 1.03.2015]
– Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej http://swig-granowo.pl/wladze,6.html [dostęp 20.02.2015]
– Leader Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej http://szgleader.pl/ [dostęp 1.03.2015]
– Granowo Gminny Serwis Internetowy http://granowo.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=237&strona=1 [dostęp 26.01.2015]
– Nasze Miasto Grodzisk Wielkopolski http://grodzisk.naszemiasto.pl/artykul/granowo-unia-daje-ale-trzeba-miec-swoje,2329186,art,t,id,tm.html [dostęp 26.03.2015]
– Nasze Miasto Grodzisk Wielkopolski http://grodzisk.naszemiasto.pl/artykul/gmina-granowo-wazne-inwestycje,1481063,art,t,id,tm.html [dostęp 20.03.2015]
Kalendarium:

 • 1961 ― Narodziny bohatera
 • 1976 ― Szkoła Podstawowa
 • 1981 ― Matura
 • 1982 ― Służba wojskowa
 • 1984 ― Praca w Urzędzie Gmin...
 • 1988 ― Praca w Spółdzielni K...
 • 1990 ― Członek Polskiego Str...
 • 1990 ― Praca w Spółdzielni U...
 • 1999 ― Ukończenie Studium Pr...
 • 2003 ― Wójt Gminy Granowo
 • 2008 ― Ukończenie studiów na...

Cytaty:

 • „Tylko życie poświęcone...”

Źródła:

 • Artykuł o osiągnięciac...
 • Forum Samorządowe Wiel...
 • Stowarzyszenie Wspiera...
 • Stowarzyszenie Ziemi G...
 • Strona Urzędu Gminy w ...
 • Wywiad z Wójtem Gminy ...

Zobacz też: