Zbigniew Salwa

ur. 25 maja 1953
zm.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stróżewie

Wręczenie certyfikatu „Gmina Fair Play”
Wywiad w szkole część I
Wywiad w szkole część II
Wywiad z Wójtem Gminy Chodzież, Zbigniewem Salwą
Zdjęć: 15
Filmów: 7
Nagrań: 3
Dokumentów: 3

Pochodzenie

Zbigniew Salwa urodził się 25 maja 1953 roku w Mrozowie, w ówczesnym województwie wrocławskim, jako najstarsze dziecko spośród sześciorga rodzeństwa. Początkowo, razem z rodzicami mieszkał, w Wilkszynie a pod koniec roku 1956 w Skórce- gmina Krajenka. Jego matka Leokadia, z domu Wysz zajmowała się gospodarstwem a ojciec Bolesław pracował jako drwal.

Dzieciństwo

Od najmłodszych lat wraz z rodzeństwem pomagał rodzicom w gospodarstwie i wychowywaniu młodszego rodzeństwa.

Edukacja

W roku 1960 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej, w Skórce. Po ukończeniu szkoły podstawowej w roku 1968 zdał egzamin wstępny i został przyjęty do Liceum Ekonomicznego w Pile. Liceum ukończył zdając maturę w 1972roku.

Praca Zawodowa

Zaraz też po ukończeniu szkoły średniej od czerwca do października 1972 roku pracował jako stażysta, magazynier w PGR –ach Bartoszkowo. Od listopada 1972 roku do końca lutego 1973 pracował jako referent księgowości analitycznej w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, w Krajence. Od marca 1973 do końca października 1975 roku pracował w PZU Inspektorat w Złotowie jako likwidator szkód budynków rolnych i zwierzęcych. Następnie zaczął pracować w Fabryce Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast”, w Złotowie jako specjalista do spraw zaopatrzenia. Pracował tam od listopada 1975 do końca marca 1976 roku. Od kwietnia 1974 roku do listopada 1978 roku pracował w Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w Pile na stanowisku administrator i kierownik działu administracyjno-gospodarczego. Od listopada 1978 do marca 1979 roku pracował w Ośrodku Remontowo-Budowlanym Lasów Państwowych w Pile, na stanowisku kierownik działu ekonomicznego. Od kwietnia 1979 do października 1985 roku pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Turystycznym „Noteć”, w Pile kolejno na stanowisku kierownik sekcji BHP i PPoż, rewident zakładowy, kierownik sekcji administracyjno-gospodarczej. Równocześnie pełnił społecznie, funkcję społecznego inspektora pracy. Od października 1985 do marca 1990 roku pracował jako inspektor kontroli państwowej w Delegaturze NIK, w Poznaniu, oddział w Pile. W tym czasie rozpoczął także zaoczne studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu. Studia ukończył w czerwcu 1989roku uzyskując tytuł magistra ekonomii.

Związek z Gminą Chodzież

Od września 1990 roku podjął się wyzwania i został sekretarzem Gminy Chodzież przy ówczesnym Wójcie- Władysławie Krawcu. Na tym stanowisku przepracował do listopada 1998 roku poznając w ten sposób „od podszewki” gminę, jej potrzeby i możliwości. Tak przygotowany postanowił zgłosić swoją kandydaturę w wyborach na stanowisko wójta. Wybory wygrał i w roku 1998 został Wójtem Gminy Chodzież. Była to wówczas gmina głównie o charakterze rolniczym, której mieszkańcy oczekiwali zmian. Postawił więc sobie cel, którym był rozwój gminy i poprawa warunków życia jej mieszkańców. Wspólnie z Radą Gminy corocznie znaczną część budżetu przeznaczał na inwestycje służące poprawie warunków bytowych, z troską o środowisko naturalne człowieka. Dzięki temu modernizowano drogi, chodniki, oświetlenia uliczne, zakładano wodociągi, kanalizację. Gmina się rozwijała a zadowoleni mieszkańcy większością głosów wybierali Go kolejno w latach 2002, 2006 i 2010 na wójta Gminy.

Rozwój Gminy

W tym czasie postawiono na rozwój infrastruktury i zbudowano: oczyszczalnię ścieków w Oleśnicy i Studzieńcu, automatyczną przepompownie ścieków w Podaninie i Strzelcach, zwodociągowano prawie 100 % gospodarstw, założono sieć gazową w Podaninie, podłączono nowoczesną centrale telefoniczną, założonosieć kanalizacyjną w Podaninie, Ratajach, Strzelcach, Pietronkach, Oleśnicy, Nietuszkowie, Kierzkowicach, Kamionce, Milczu i Nietuszkowie Dolnym i Zacharzynie. Wybudowano budynek, w którym się mieści Gimnazjum Gminne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ratajach. Wyremontowano i zmodernizowano Gminny Ośrodek Kultury w Ratajach, wykonano ścieżkę rowerową Pietronki-Adolfowo, wykonano płytę boiska sportowego w Stróżewie, przebudowano i zmodernizowano Szkołę Podstawową w Stróżewie, otwarto świetlice w: Strzelcach, Zacharzynie i Stróżewicach; wybudowano Place zabaw w: Milczu, Kamionce, Ratajach, Stróżewicach, Zacharzynie i Strzelcach; wybudowano Wiejski Klub Kultury z remizą OSP w Stróżewie, wykonano centralę grzewczą pompy ciepła z sondami ziemnymi w Stróżewie, wybudowano mieszkania socjalne, wybudowano boisko w Zacharzynie; wybudowano Wiejski Klub Kultury w Milczu. Gmina zrekultywowała wysypisko śmieci w Kamionce, realizuje program budowy oczyszczalni przydomowych poprzez dofinansowanie z budżetu Gminy ich budowy. Na terenie gminy działają zakłady rzemieślnicze, przemysłowe dające zatrudnienie jej mieszkańcom.

Nagrody i wyróżnienia

Dobre, przemyślane zarządzanie gminą, zaowocowało wyróżnieniami i nagrodami. W 2005 roku gmina otrzymała „Złotą Odznakę Honorową” w dowód uznania za wieloletnią działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w środowisku wiejskim. W maju 2006 roku Urząd Gminy w Chodzieży został nagrodzony znakiem i certyfikatem „Wielkopolska Jakość” za skuteczność i profesjonalizm w realizacji zadań administracji publicznej oraz za dbałość o rozwój gminy i podnoszenie standardu jakości życia mieszkańców. W maju 2008 przeprowadzono w Urzędzie audit recertyfikacyjny. Na jego podstawie potwierdzono spełnianie kryteriów konkursu jakości oraz wdrażanie elementów Europejskiego Modelu Doskonałości. Tym samym Urząd Gminy w Chodzieży zachował tytuł lidera programu oraz możliwość posługiwania się znakiem towarowym „Wielkopolska Jakość” na okres kolejnych 2 lat. W 2008roku Krajowa Izba Gospodarcza oraz fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przyznały Gminie godło promocyjne i certyfikat „Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”,za stwarzanie możliwie najlepszych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Wcześniej w 1987roku pracując w NIK-u otrzymał złotą odznakę honorową „Za zasługi w rozwoju województwa pilskiego.”Na pytanie, jakie wyróżnienie i nagroda była największa, wójt odpowiedział, że największą nagrodą jest zaufanie jakim Go obdarzali mieszkańcy gminy ,wybierając przez kolejne kadencje w wyborach samorządowych.

Prywatnie

W życiu prywatnym jest rozwiedziony, ma jedno dziecko i wnuczkę. W czasie wolnym uwielbia odpoczynek na łonie natury: podróże, spacery w lesie, w górach i nad wodą. Lubi słuchać muzyki w wykonianiu zespołu ,,Czerwone Gitary”.

http://www.gminachodziez.pl/pl,1,Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.html

https://picasaweb.google.com/104554630590633119365/OficjalneOtwarcieSwietlicyWiejskiej?authuser=0&feat=embedwebsite

Kalendarium:

  • 1953 ― Narodziny bohatera
  • 1960 ― Rozpoczęcie nauki w s...
  • 1985 ― Rozpoczęcie studiów n...
  • 1998 ― Objecie funkcji wójta...

Źródła:

Zobacz też:

  • >
  • >
  • >