Zbigniew Serbiak

ur. 17 września 1964
zm.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Czerminie

Zdjęć: 6

Pochodzenie

Urodził się 17 września 1964 roku w Pleszewie. Rodzice Leon oraz Teresa byli rolnikami, pochodzili z miejscowości Żegocin, skąd przeprowadzili się do Żbik. To właśnie Oni wskazali mu ścieżkę zawodową i wpoili patriotyzm i przywiązanie do Ojczyzny. Dziadek Franciszek Serbiak (ur. 30 września 1895 roku) walczył w Powstaniu Wielkopolskim, gdzie został sześciokrotnie ranny, później za zasługi odznaczony Krzyżem Powstańczym. Brat Henryk jest sołtysem Żbik, a brat Maciej nie żyje. Mieszkał w Żbikach do roku 1989. Ukończył Szkołę Podstawową w Żegocinie.

Dzieciństwo, młodość, rodzina

W okresie dzieciństwa mieszkał w miejscowości Żbiki (Gmina Czermin). W wieku 15 lat został członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Żbiki. Ukończył Szkołę Samochodową w Pleszewie, a także Liceum Medyczne w Ostrowie Wielkopolskim. Jego szkolny pseudonim to „SZYBKI”, ponieważ wszystko robił szybko. Był podoficerem w Jednostce Obrony Powietrznej Warszawy. Ożenił się 10.01.1987 roku z Krystyną. Jego żona skończyła Liceum Medyczne w Kaliszu, jest pielęgniarką. Od 25 lat pracuje w Ośrodku Zdrowia w Czerminie. Mają dwoje dzieci: córkę Natalię, która jest sekretarzem w OSP Czermin oraz syna, który jest żołnierzem w Dywizji Obrony Polskiego Wybrzeża w Trzebiatowie.

Etapy działalności

Etap pierwszy – praca

Etap drugi – OSP

Etap trzeci – odznaczenia

Etap pierwszy – praca

Pracę rozpoczął jako mechanik samochodowy w Państwowej Komunikacji Samochodowej, pracował do końca lipca 1987 roku, jednak to nie było jego powołaniem. Po skończeniu studiów medycznych od 3 sierpnia 1987 roku został kierowcą karetki pogotowia, a w późniejszym czasie ratownikiem medycznym, co stało się dla niego spełnieniem marzeń. Gdyby nie został ratownikiem, byłby pilotem wycieczek turystycznych, gdyż zwiedził prawie całą Polskę i kawałek Europy.

Etap drugi – OSP

Działalność w OSP rozpoczął w wieku 15 lat jako członek MDP w Żbikach. Kolejno awansował stając się gospodarzem, sekretarzem i naczelnikiem. W roku 1989 przeniósł się do OSP Czermin, gdzie 27 lutego 2000 roku został Prezesem. Przez okres 10 lat był Prezesem Gminnym, a obecnie pełni funkcję komendanta. Od 23 września 2006 roku wybrany na II Zjedzie Prezesem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie, 22 października 2011 roku wybrany na kolejną kadencję. Od 14 kwietnia 2007 roku członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego. 18 stycznia 2008 roku powołany z ramienia Prezesa Waldemara Pawlaka do komisji spraw młodzieży przy Zarządzie Głównym ZOSP RP w Warszawie. 18 stycznia 2008 roku powołany z ramienia Prezesa Waldemara Pawlaka do komisji organizacyjno-prawnej przy Zarządzie Głównym ZOSP RP w Warszawie. Od 15 września 2012 roku członek Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie – powołany na XIII Zjedzie Związku. 20 lutego 2013 roku powołany w skład zespołu do podziału środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 14 marca 2013 roku powołany w Zarządzie Głównym ZOSP RP do komisji finansowo-gospodarczej i komisji młodzieży.

Etap trzeci – odznaczenia

*Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” Nr Leg 555-B/13/90 – 2 listopada 1990 r. Nadało Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP

*Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” Nr Leg 491-S/13/97 – 8 grudnia 1997 r. Nadało Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP

*Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” Nr Leg 365-Z/15/1/2001 – 18 października 2001 r. Nadało Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP

*Srebrny Medal „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” Nr Leg 17076 – 24 maja 2006 r. Nadało Prezydium Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju

*Odznaka Za Zasługi dla Okręgowego Związku Straży Pożarnych Brandenburgi /Odznaka Niemiecka/ – 10 maja 2008 r. – Nadał Związek Straży Brandenburgi – Nr Leg Ort/Datum 10.05.2008

*Medal Honorowy Imienia Bolesława Chomicza Nr Leg Ch/5530 – 9 maja 2010 r. Nadało Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP

*Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowe” 8 września 2011 r. – Nr Leg S/206/2011 nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji / Odznaka wręczona na uroczystych obchodach 90-lecia ZOSP RP Zamek Królewski w Warszawie /

*Złota Odznaka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 4 maja 2005 r. Prezydium Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Nr Leg 16/05

*Odznaka Za Wysługę 20 lat – Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Czerminie – 2 lutego 2000 r. Nr Leg 1/00

*Odznaka Za Wysługę 30 lat – Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie – 29 kwietnia 2010 r. Nr Leg 11/10

*Wyróżnienie Dyplomem Honorowym Wielkopolski Działacz Związku OSP RP Roku 2006 – 4 maja 2007 r. Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego

*Wyróżnienie Dyplomem Honorowym Za Szczególne Zasługi w Umacnianiu Czasopisma Związku OSP RP „Strażak” w 125 – lecie jego powstania – 27 października 2007 r. Redaktor Naczelny i Redakcja Czasopisma „Strażak”

*Wyróżnienie Kryształowym Serduszkiem Nr 34, za szczególne zaangażowanie i propagowanie Honorowego Krwiodawstwa w Południowej Wielkopolsce, przyznane 2 września 2012 przez Stowarzyszenie Dobrowolnych Honorowych Dawców Krwi Południowej Wielkopolski

*Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego 7 marca 2013 r. wręczony przez Wojewodę Wielkopolskiego Pana Piotra Florka 3 lipca 2013 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu nr legitymacji 84-2013-61

Znaczenie postaci

Zbigniew Serbiak – Prezes ZP OSP w Pleszewie, ale przede wszystkim animator OSP Czermin, która aktywnie uczestniczy w zawodach strażackich oraz ratownictwa medycznego na różnych szczeblach. Organizator rajdów rowerowych, turniejów, wycieczek, wieczorków. Człowiek, który w pracy, jako ratownik medyczny i w wolnym czasie, jako strażak pomaga ludziom, ratuje ich dobytek. Całe swoje życie po studiach poświęcił pięknej idei – ratowania ludzkiego życia. Jest osobą bardzo rozpoznawalną w Gminie Czermin i Powiecie Pleszewskim, pomaga mniejszym OSP wyposażyć je w sprzęt potrzebny do akcji. Współpracuje z innymi stowarzyszeniami w naszym kraju i poza granicami. Bardzo angażuje się w sprawy młodzieży, co widać w wynikach na zawodach MDP, gdzie Czermin jest zawsze w gronie faworytów.

Kalendarium:

  • 1964 ― Narodziny bohatera
  • 1987 ― Ślub bohatera
  • 2000 ― Wybór na Prezesa OSP ...
  • 2012 ― Wybór na członka Zarz...
  • 2013 ― Otrzymał Srebrny Krzy...

Cytaty:

  • „Zawsze, wszystko robił...”
  • „Zawsze chciałem pomaga...”

Zobacz też: