Zenon Karolewski

ur. 22 sierpnia 1947
zm. 28 stycznia 2013
Zespół Szkół w Zdunach

Rozmowa z Marią Karolewską – żoną Zenona Karolewskiego
Zdjęć: 5
Filmów: 4
Nagrań: 5
Dokumentów: 4

Pochodzenie

Zenon Karolewski urodził się 22.08.1947 r. w Zdunach. Jego rodzice – Wiktor i Helena – prowadzili gospodarstwo rolne w Zdunach przy ul. Kopernika 5. Miał trzech braci: starszych Idziego (zmarł w dzieciństwie) i Kazimierza oraz młodszego Jana.

Edukacja

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Zdunach, a następnie do Szkoły Zawodowej w Krotoszynie w zawodzie fryzjer, praktykę odbywał w zakładzie fryzierskim pana Wikarego. 25.04.1967 r. został powołany do służby wojskowej w Biedrusku pod Poznaniem. Pełnił funkcję radiotelegrafisty. Po powrocie zdał egzamnin mistrzowski w zawodzie fryzjer męski.

Praca

W 1969 r. rozpoczął pracę ze Zbigniewem Połczyńskim w zakładzie fryzjerskim w Zdunach przy Rynku nr 12. W 1974 r. wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdunach. Pasję tę odziedziczył po ojcu Wiktorze, który służył w OSP Zduny przed II wojną światową oraz w czasie okupacji, a w latach 1958-1966 był jej naczelnikiem. Również dwaj jego bracia Jan i Kazimierz wstąpili do straży. Interesował się także fotografią i podróżami. W domu zorganizował ciemnię fotograficzną, w której sam wywoływał i powiększał zdjęcia. Dużo podróżował po Polsce, urlopy najchętniej spędzał na Mazurach, gdzie wraz z kolegami żeglował po jeziorach.

Działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej

6 grudnia 1980 roku został wybrany do nowego zarządu OSP na funkcję gospodarza. Pełnił ją do roku 1985. W 1992 r. został wybrany zastępcą naczelnika. W tym roku prowadzona przez niego drużyna młodzieżowa zajęła I miejsce w zawodach gminnych i powiatowych, a w 1994 r. II miejsce w zawodach wojewódzkich. W 1996 r. na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany na funkcje naczelnika straży i wiceprezesa. W tym samym roku przewodniczył uroczystościom z okazji stulecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdunach. W czasie uroczystości został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, nadanym przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśnieskiego. W 2005 r. napisał ”Kronikę Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdunach”. Następnie zaangażował się w budowę pomnika św. Floriana przed strażnicą OSP. Po wycofaniu się z czynnej służby w OSP w 2005 roku przystąpił do realizacji następnego zamierzenia – utworzenia Klubu Honorowego Strażaka. Wraz z grupą druhów w 2005 roku utworzył pierwszy w Polsce tego typu klub, którego prezesem byłnieprzerwanie do chwili swojej śmierci. Zmarł 28 stycznia 2013 roku po ciężkiej chorobie.

Znaczenie postaci

Zenon Karolewski był osobą niezwykle aktywną społecznie. Za swą działalność był wielokrotnie odznaczany m.in.: medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – brązowym, srebnym i złotym, „Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP” oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Kalendarium:

  • 2013 ― Śmierć bohatera

Źródła:

Zobacz też:

  • >
  • >
  • >
  • >