Zofia Zawada

ur. 08 maja 1964
zm.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Czerminie

Zdjęć: 5

Pochodzenie

Zofia Zawada (zd. Królak) urodziła się 08.05.1964 roku w miejscowości Węgorzyno. Wywodzi się z domu naznaczonego piętnem społecznej aktywności. Ojciec Marian Królak – sołtys i radny Żegocina, oraz mama Daniela Królak – oddana działaczka KGW, od najmłodszych lat byli dla niej inspiracją i przykładem.

Dzieciństwo, edukacja i młodość

Już jako kilkuletnia dziewczynka, tańcząc w prowadzonym przez mamę zespole ludowym, włączała się w życie kulturalne lokalnej społeczności. Ukończyła w 1984 roku Technikum Drzewne w Jarocinie, a 06.06.1987 roku Policealne Studium Zawodowe w Kaliszu: instruktor kulturalno – wychowawczy o specjalności organizacja pracy kulturalno – oświatowej. Ukończyła również kurs instruktażowy dla nauczycieli – Kierownik Wycieczek Szkolnych w 2007 roku. Pracę rozpoczęła jako referent do spraw norm czasowych i materiałowych w Kaliskim Przedsiębiorstwie Produkcji Leśnej „Las” w Pleszewie, później została Kierownikiem Ośrodka Kultury w Żegocinie. Mąż – Krzysztof Zawada (sołtys, radny, członek chóru, kapeli, kabaretu Klapa). Dzieci: syn Adam – pracuje w firmie Spomasz Pleszew SA, córka Katarzyna – studiuje w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, dyrygent chóru Cantare, kierownik Kapeli Ludowej oraz Zespołu Salonowego, członek kabaretu Klapa.

Etapy działalności

1. Zespoły

2. Imprezy

3. Wydane płyty, broszury, książka

4. Zrealizowane projekty

5. Platan

6. Nagrody

Zespoły

Efektem podjętych działań przez Panią Zofię, są przede wszystkim niezliczone sukcesy znajdujących się pod jej opieką zespołów:

*Chór „Cantare”

*Zespół Ludowy „Żegocinianie” ( grupa dziecięca oraz młodzieżowa)

*Kapela Ludowa

*Kabaret KLAPA

*Zespół Salonowy

*Zespół Tańca Nowoczesnego „JACK”

*Obrzędowy Zespół Teatralny

*Zespół wokalny „Wiolinki”

*Klub Edukacyjny 4H Platan

Imprezy

Imprezy okolicznościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Dożynki. Ponadto tradycją Ośrodka Kultury są cyklicznie organizowane festiwale, konkursy i turnieje. Do cyklicznych renomowanych imprez zaliczyć należy:

*Festiwal Kolęd i Pastorałek

*Konkurs Piosenki Biesiadnej i Popularnej

*Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne

*Widowiska plenerowe – „Modrzejewska w Żegocinie”

*Wieczory artystyczne w rocznicę urodzin Heleny Modrzejewskiej

*Koncert Maryjny

*Spotkania opłatkowe

*Bal Samorządu Gminy Czermin

*Dożynki

*Konkursy: kulinarne – „Kulinarna podróż po powiecie pleszewskim”, „Najlepsze ciasto domowego wypieku”; kulturalne: recytatorski – „Poezji złociste chryzantemy na urodziny Heleny”, plastyczny- „Helena Modrzejewska – gwiazda swojej epoki na wielkopolskiej ziemi”; rękodzielniczy – „Najładniejszy wieniec dożynkowy”.

Na deskach Ośrodka Kultury wystąpili wielcy artyści m. in. Jarema Stempowski, Jerzy Ofierski, kabaret „Kociuba” z Sycowa, Tadeusz Ross, Michał Kaczmarek.

Wydane Płyty, Broszury, Książka

Płyty:

*”Festiwal Kolęd i Pastorałek” 2003 rok

*”Kolędy śpiewane przez laureatów Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Żegocinie”. Płyta wydana w roku 2005

*”Koncert Galowy X Jubileuszowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Żegocinie”. Płyta wydana w roku 2009

*Kapela Ludowa z Żegocina „To i owo na ludowo”. Rok wydania 2010

*”Żegocińskiej Pani Chór Cantare”. Płyta wydana w 2011 rok

*”Biesiada na ludowo” – 2012 rok

*”Bóg jest miłością” – 2012 rok, chór Cantare

*”Kolędy i Pastorałk” – 2012 rok, chór Cantare oraz Kapela Ludowa

Książka:

W roku 2010, z okazji 600–lecia Żegocina, wydana została blisko 300 – stronicowa książka „Żegocin. W tyglu historii i codzienności”, która trafiła do rąk każdego mieszkańca wsi, co przyczyniło się do poszerzenia świadomości historyczno – kulturowej lokalnej społeczności.

Publikacje:

*Broszura: „Reportaż obchodów 600-lecia Żegocina” – 2010 rok

*Broszura „Helena Modrzejewska” wydana została w 2011 roku zawierająca najważniejsze wydarzenia z życia wielkiej aktorki oraz jej powiązaniach z Żegocinem

Zrealizowane projekty

*Nagroda z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za projekt pn „Sztuka ludowa – tradycją wielu pokoleń”

*Nagroda z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za projekt: „Dbajmy o folklor i tradycje”

*Nagroda z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za projekt pn.: „Folklor sztuka ludowa w Żegocinie”

*Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwoju infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego do złożonego projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania Ośrodka Kultury w Żegocinie poprzez zakup wyposażenia i nagłośnieni”

*Nagroda w konkursie – Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich za projekt: Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne”

*Dofinansowanie ze Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości za projekt pn.: „Obchody 600-lecia Żegocina”

*Nagroda w konkursie – Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich za projekt: „Modrzejewska w Żegocinie”

Platan

Platan odznacza się dużą aktywnością w strukturach ogólnopolskiego ruchu Klubów 4H. Corocznie uczestniczy w konkursach organizowanych przez Fundację Edukacyjną 4H w Polsce realizując następujące przedsięwzięcia projektowe:

*”Historia platana – historia naszego parku” – Radom

*”Park – miejscem edukacji i wypoczynku” – Pleszew

*”Młodzi ludzie sukces” – Kraków

*”Kultura regionalna pasją i sukcesem wielkopolskiej przedsiębiorczości” – Kraków

*”Addio pomidory… od Żegocina do Kotlin” – Końskowola

*”Miodowy skarb żegocińskiej tradycji” – Malbork

*”Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej – kapliczki przydrożne” – Warszawa

*”Wsi bezpieczna, wsi wesoła” – Radom

*”Szukamy pomników przyrody” – Pleszew

*”Wiem co jem” – Bratoszewice – „Wielkopolska wieś lubi zdrowo jeść” – Poznań

Nagrody

*Laureat plebiscytu o tytuł Człowieka Roku 2005 Ziemi Pleszewskiej

*Jest również laureatką VII Edycji (2007 r.) Konkursu Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka, Donalda Evansa. To prestiżowe wyróżnienie otrzymała za swoje wieloletnie wybitne osiągnięcia społeczne i zawodowe, które przyznaje Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce. Nagrodę wręczył Prymas Polski – Kardynał Józef Glemp

*Nagroda okolicznościowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla animatorów kultury z okazji 25-lecia pracy w dziedzinie upowszechniania kultury

*Wybrana w plebiscycie „25 osobistości na 25-lecie wolnej Polski”

Znaczenie postaci

Współpracuje ze wszystkimi organizacjami i instytucjami, przedsiębiorstwami działającymi na terenie wsi, gminy i powiatu: Kółkiem Włościanek (pierwsze w Wielkopolsce założone przez Teofilę Chłapowską), Kółkiem Rolniczym, Ochotniczą Strażą Pożarną, Szkołą Podstawową, Radą Sołecką, Starostwem Powiatowym, Urzędem Gminy, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Bankiem Spółdzielczym, Zarządem Gminnym Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Parafią pw. NMP w Żegocinie, Miejską Biblioteką Publiczną im. A. Asnyka w Kaliszu, Stowarzyszeniem Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy, Stowarzyszeniem Rozwoju Młodych „Odyseja”. Inicjator utworzenia Grupy Odnowy Wsi oraz członek Lokalnej Grupy Działania – „LEADER +”.

Dzięki efektywnej współpracy, udało się zrealizować wiele ważnych przedsięwzięć, na rzecz wiejskiej społeczności:

*Promowanie twórców ludowych na terenie gminy i powiatu

*Organizowanie warsztatów małej przedsiębiorczości dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy

*Organizowanie kursu tańca nowoczesnego i ludowego dla zainteresowanych mieszkańców Żegocina i okolicznych wsi

*Organizowanie wycieczek turystycznych, obozów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz osób dorosłych wspierających działalność Ośrodka Kultury

*Organizowanie prac porządkowych w parku żegocińskim z udziałem mieszkańców wsi i młodzieży zrzeszonej w Klubie Edukacyjnym 4-H „Platan”

*Pielęgnowanie gwary wielkopolskiej

*Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi dla dzieci, młodzieży, mieszkańców wsi na terenie gminy

*Przygotowywanie wystaw, pokazów dla mieszkańców wsi z udziałem dzieci i młodzieży z terenów gminy

*Realizowanie projektów środowiskowych z udziałem dzieci, młodzieży, mieszkańców wsi Żegocin i okolic.

Kalendarium:

  • 1964 ― Narodziny bohatera
  • 1987 ― Ukończenie Studiów

Zobacz też: