Bożena Wojciechowska

16 lutego 1944 r.ur.
zm.
 
Imię i nazwisko bohatera/bohaterki:

Bożena Wojciechowska

Lata życia:
data narodzin:
16 – 02 – 1944 roku
Słowa kluczowe:
  • Nauczycielka,
  • Zawiszacy,
  • Harcmistrz, zastępca komendanta, skarbnik,
  • Działaczka społeczna,
  • Harcerstwo.
Zdjęcie (cover) bohatera/bohaterki:
obraz1.png
(!) zmień zdjęcie podmieniając widniejącą powyżej zaślepkę
Życiorys:

Bożena Wojciechowska, z domu Jelonek, urodziła się 16 lutego 1944 roku w Jaksicach (obecnie województwo kujawsko – pomorskie). W 1945 roku zamieszkała z rodzicami w Pile. Miała  trzech braci: Adama, Władysława, Zbigniewa i siostrę Barbarę. Bracia pani Bożeny już nie żyją. Brat Zbigniew i siostra Barbara byli instruktorami IV Szczepu oraz aktywnie uczestniczyli w Harcerskich Akcjach Obozowych Szczepu. Bożena Wojciechowska pochodzi z rodziny robotniczej. Mama, Pelagia nie pracowała zawodowo – zajmowała się domem  i dziećmi, natomiast ojciec, Wacław pracował w ZNTK w Pile. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile, przy ulicy Bydgoskiej, w której w 1956 r. rozpoczęła działalność w harcerstwie jako uczennica, stając się członkinią Związku Harcerstwa Polskiego. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej uczęszczała do 43 Liceum przy ulicy Wincentego Pola. Jako uczennica Liceum Ogólnokształcącego prowadziła 5 Drużynę Harcerską przy Szkole Podstawowej nr 5 w Pile.  Po ukończeniu szkoły średniej w 1963 roku, rozpoczęła studia w Gorzowie Wielkopolskim w Studium Nauczycielskim na wydziale Wychowania Fizycznego  z Biologią.

studia.jpg178372475_808245773418687_8335896166327200353_n.jpg178188665_2959135731041964_3490744442180759970_n.jpg

p1000749.jpgW 1965 roku rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 4 w Pile jako nauczyciel wychowania fizycznego. Warunki do prowadzenia zajęć były bardzo trudne. Nie było sali gimnastycznej, zajęcia odbywały się na korytarzu lub boisku szkolnym. W tym samym roku założyła IV Szczep Harcerski ,,Zawiszacy” im. Szarych Szeregów przy SP 4 w Pile, którego jest Komendantką do chwili obecnej. Przeszła wszystkie funkcje w harcerstwie, począwszy od Zastępowej, Przybocznej, Drużynowej Drużyny Harcerskiej, Komendantki Szczepu, Zastępcy Komendanta Hufca, Komendantki Hufca, Przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskiej przy Komendzie Hufca ZHP Piła. Posiada stopień harcmistrzyni. Przez wiele lat była wychowawcą klas IV-VIII.  W 1968 r. wyszła za mąż za Wiesława Wojciechowskiego.

 

177540091_462056568393754_4729224498403557132_n.jpgMąż Pani Bożeny był instruktorem ZHP oraz drużynowym 4 Gromady Zuchowej ,,Leśna Brać”, która działa do dnia dzisiejszego.  Od 1968 r. zaczęła organizować z mężem obozy, biwaki i rajdy. Mąż Pani Bożeny był także Komendantem Hufca w Pile oraz Kierownikiem Wydziału Zuchowego Chorągwi Pilskiej. Nasza Bohaterka była komendantką ponad 100 obozów harcerskich i zimowisk organizowanych przez IV Szczep ZHP i Hufiec Piła. Były to wyjazdy między innymi do: Strączna, Złotowa, Jastrowia, Bochni, , Międzygórza, Głuszycy, Kołobrzegu, Stryszowa, Czaplinka, Rabki, Szklarskiej Poręby, Złotego Potoku, Gąsek. W 1971 r. urodziła się córka Katarzyna, która jest absolwentką Szkoły Podstawowej numer 4 w Pile oraz wychowanką IV Szczepu. Jest również aktywnym instruktorem Szczepu oraz Hufca. Posiada stopień Harcmistrzyni.

microsoftteams_image_29.png178784977_211778870392028_4489834138051835416_n.jpgmicrosoftteams_image_28.png

  176271763_1269245040138576_7449580423475349296_n.jpg    178023007_1284063845384513_2549667531826065820_n.jpg pochod_1_majowy_1973_r.jpg

 
 

W 1982 r., pani Wojciechowska uzyskała kwalifikacje równoważne wyższym studiom zawodowym przy Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie – Oddział w Łodzi. W 1983 r. urodziła się córka Karolina, która także jest wychowanką Szkoły Podstawowej nr 4 w Pile oraz Szczepu ZHP ,,Zawiszacy”. Pełniła ona również funkcje Drużynowej w Szczepie. Posiada stopień podharcmistrzyni. Pani Bożena, po dwudziestu latach nauczania wychowania fizycznego w SP4, objęła stanowisko kierownika świetlicy szkolnej.  Organizowała spotkania   z rodzicami dzieci, które uczęszczały do świetlicy szkolnej i pomagała rozwiązywać problemy wychowawcze. Jako kierowniczka jedynej świetlicy szkolnej, przystąpiła z powodzeniem z uczniami do konkursu na gazetkę szkolną dotyczącą ,,Ruchu Drogowego”. Była założycielką także świetlicy socjoterapeutycznej, w której pracuje do chwili obecnej.

Bożena Wojciechowska znana jest w pilskim środowisku z aktywnej działalności społecznej. Przez dwie kadencje pod koniec lat 70-tych i początku lat 80-tych była radną Miejskiej Rady Narodowej w Pile oraz ,,Człowiekiem Czynu województwa pilskiego’’. Pełniła także przez dwie kadencje  funkcję Komendantki Hufca ZHP Piła. Została na nią wybrana przez instruktorów Hufca podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego. Jako Komendantka Hufca postawiła sobie za główny cel powołanie gromad i drużyn na terenie powiatu. W swojej pracy osiągnęła zamierzone  efekty. To z jej inicjatywy powstały gromady i drużyny w: Łobżenicy, Wyrzysku, Gleśnie, Białośliwiu i w Falmierowie. IV Szczep ZHP ,,Zawiszacy’’ im. Szarych Szeregów przez wiele lat był Szczepem Sztandarowym Hufca. Tytuł ten został zdobyty 7-krotnie. ,,Zawiszacy” opiekowali się sztandarem Hufca, reprezentowali Hufiec ze sztandarem podczas uroczystości państwowych i miejskich. Było to najwyższe wyróżnienie w Hufcu. Szczep istnieje już 56 lat. Przez ten czas wychowała wielu młodych instruktorów ZHP, którzy pełnią funkcję drużynowych.

571e18745d123_o_size_933x0_q_70_h_ae6913.jpgp1000645.jpg

Bożena Wojciechowska od wielu lat współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pile, organizując dla dzieci z rodzin najuboższych obozy letnie, podczas których dzieci wypoczywają, poznają piękno kraju, a także uczą się współżycia w grupie.  Działa także wspólnie z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. Prowadzi zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej, do której uczęszczają dzieci z rodzin potrzebujących pomocy. Oprócz odrabiania lekcji, dzieci biorą  udział  w wycieczkach i licznych zajęciach sportowych.

Od 40 lat zajmuje się problemem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest współorganizatorem konkursu   o ruchu drogowym na szczeblu miasta i powiatu. Uważa, że w dobie rozwoju motoryzacji niezwykle ważne jest zaszczepienie dzieciom zasad bezpieczeństwa poruszania się na drogach. Wspólnie z Komendantem Hufca organizują także kilkudniowe wyprawy historyczne dla harcerzy starszych i seniorów ich Hufca.

Obecnie, jako nauczycielka dyplomowana na emeryturze pełni funkcję zastępcy Komendanta Hufca ZHP  w Pile, jest też skarbnikiem, zastępcą Przewodniczącej Komisji Instruktorskiej w Hufcu oraz w dalszym ciągu Komendantką IV Szczepu ,,Zawiszacy’’ im. Szarych Szeregów przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile.

  Za swoją długoletnią pracę pedagogiczną, działalność harcerską i społeczną otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień: – Liczne nagrody Dyrektora Szkoły, Kuratora Oświaty oraz Ministra Oświaty, – Krzyż za zasługi dla ZHP – nadany przez Główną Kwaterę ZHP, – Złoty Krzyż za zasługi dla ZHP, – Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, – Odznakę za zasługi dla Wielkopolskiej Organizacji ZHP, – Honorową Odznakę za zasługi w rozwoju Piły, – Honorową Odznakę za zasługi w rozwoju pilskiej chorągwi ZHP, – Honorową Odznakę za zasługi w rozwoju województwa pilskiego, – Medal Komisji Edukacji Narodowe nadany  przez Ministra Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i  wychowania, – Medal za wybitne osiągnięcia w zakresie postępu pedagogicznego, – Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego, – Medal Stanisława Staszica  – ,,Zasłużony dla miasta Piły’’, – Odznakę ,,Przyjaciela Dziecka”, – Honorową Odznakę za zasługi dla województwa wielkopolskiego, nadaną podczas obchodów 50-lecia IV Szczepu ZHP, – Honorową Odznakę ,,COVID-19-OFIARNI W SŁUŻBIE’’ – na wniosek Komendanta Chorągwi WLKP ZHP decyzją Naczelnika ZHP w 2021 roku, –  Tytuł Seniora Roku 2018 miasta Piły -nadany przez Kapitułę Stowarzyszenia ,,Pro-Senior’’ za działalność na rzecz społeczeństwa miasta, – Dyplom uznania z tytułu wyróżnienia w Konkursie Kobieta Roku Północnej Wielkopolski – za działalność na rzecz lokalnej społeczności jako Komendantka Hufca.  
Jak mówi bohaterka Wielkopolanka: Praca w zawodzie nauczycielskim, bycie instruktorem ZHP i Komendantką Hufca oraz działalność społeczna, pomoc potrzebującym ludziom zawsze dawała i daje mi do dziś pełną satysfakcję, mimo że jestem już na emeryturze i jestem babcią czwórki wnucząt.
Bibliografia i Netografia (odnośniki):
Podprojekt:

III EDYCJA CYFROWEJ DZIECIĘCEJ ENCYKLOPEDII WIELKOPOLSKI „Dzieje Wielkopolanek”.

Szkoła:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile, ul. Grabowa 18, 64-920 Piła.
Autorzy:
Grupa projektowa Zawiszacy – „Wszyscy harcerze to jedna rodzina”. Julia Grabska, Agata Gofron, Adam Obiegała, Natalia Górzna, Zuzanna Cochór, Kornelia Tomaszewska, Julia Szymowska, Maksymilian Solis, Zuzanna Świrkula, Julia Gniot, Kinga Poznaniak, Maja Wygrzywalska. Opiekun: mgr Mateusz Błażejewski. AUTOPREZENTACJA GRUPY PROJEKTOWEJ
grupa.jpg
(!) kliknij dwukrotnie by zmienić nazwę grupy projektowej.