Cyfrowa rewolucja zawodowa – czy mój z@wód przetrwa?

Założenia projektu

——————————————-

Głównymi celami projektu było zapoznanie się poznanie przez uczniów ze strukturą szkolnictwa zawodowego z uwzględnienim szkoły branżowej I stopnia. Ocena zagrożeń i szans na rynku pracy wybranych przez nich zawodów oraz poszukiwanie rozwiązań na „przetrwanie” wybranego zawodu w przyszłości.

Realizacja

—————————————-

Projekt zakładał realizację pracy w trzech głównych obszarach tematycznych:

1. Zawody ginące i zawody przyszłości.

2. Mój wybór zawodowy – trudności i możliwości.

3. Warunki mojego istnienia zawodowego.

Dorobek projektu umożliwłi ocenę, wybranego przez młodych ludzi, zawodu na obecnym rynku pracy, zarówno pod względem przydatności, jak i ryzyka. Uświadomił uczniom potrzebę ciągłego uczenia się i rozwijania nie tylko swoich kompetencji zawodowych, ale także kompetencji niezbędnych w cyfrowej rzeczywistości. Jeszcze bardziej rozbudził ich kreatywność, aby jako pracownicy Pokolenia Z znaleźli drogę do klienta.

Broszura opracowana przez uczniów – kliknij tutaj

Multimedia

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Agnieszka Markowska-Bobelak
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 1. Jakub Ratajczak
 2. Adrian Kruszewski
 3. Paulina Grzechuła
 4. Jakub Wereszko
 5. Konrad Opoka
 6. Filip Kuczer
 7. Łukasz Domagała
 8. Alicja Chmielewska
 9. Eliza Krzyżostoniak
 10. Maciej Nowak
 11. Karol Plich
 12. Dawid Dolny
 13. Marika Piecyk
 14. Róża Samulak
 15. Weronika Wesołowska
 16. Dominika Grzechuła
 17. Sebastian Lemisz