Przekazanie sprzętu w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórnym

Od połowy października 2018 roku rozpoczęły się uroczystości przekazania sprzętu TIK w postaci tabletów i laptopów oraz zestawu wideokonferencyjnego szkołom biorącym udział w Projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. Każda szkoła otrzymała 2 laptopy i 25 tabletów. Do szkół średnich trafiły również zestawy wideokonferencyjne, które będą umożliwiały uczestniczenie w wykładach akademickich transmitowanych online.

Pierwsze uroczyste przekazanie sprzętu miało miejsce 16 października 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym. Tablety i laptopy zostały przekazane na ręce Pani Dyrektor Mirosławy Przyłudzkiej-Moryl przez Panią Dorotę Kinal – Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki UMWW oraz Pana Piotra Waśko – Wicedyrektora ODN w Poznaniu i Dyrektora Projektu.