Cyfrowo o powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

Założenia projektu

——————————————-

Projekt zakładał realizację tematyki, zagadnień i założeń ULI dla szkół ponadgimnazjalnych. Tematykąa zajęć była poświęcona powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu. (np. kampanie społeczne, reklama w okolicy, cyberprzemoc i odpowiedzialność za łamanie prawa – przykłady z powiatu, programowanie, algorytmika gra miejska powiązane z projektem uczniowskim,).

Realizacja

—————————————-

Etapy realizacji:

Listopad

Przedstawienie uczniom tematyki zajęć, wstępne przygotowanie sprzętu. Pierwsze spotkanie projektowe polegało na zapoznaniu uczniów z regulaminem pracy wokół projektu, tematyką zajęć oraz celami, jakie przyświecać miały projektowi. Uczniowie dowiedzieli się, jakie zdobędą umiejętności po ukończeniu projektu: tworzenie stron WWW w php i html z elementami JavaScript, budowanie i programowanie robotów Lego wg instrukcji i wg własnych pomysłów, dokumentowanie zajęć, ciekawych zdjęć i filmów z projektu na szkolnym Facebooku, poznawanie nowych narzędzi, kompilatorów, aplikacji do programowania, poznawanie praw autorskich i licencji w sieci. Członkowie zespołu zapoznani zostali również z korzyściami, jakie projekt miał przynieść im, jako uczestnikom i szkole, jako placówce wzbogaconej o nowoczesny sprzęt.

Grudzień

Uczniowie zostali zapoznani z prawami autorskimi w sieci i licencjami. Nauczyciel podał przykłady łamania praw autorskich i pokazał, kiedy można bezpłatnie korzystać z zasobów sieci. Uczniowie zostali wstępnie wdrożeni w tworzenie dokumentów HTML i PHP, które też później zostały opublikowane zgodnie z prawami autorskimi. Powstały grupy zadaniowe, które stworzyły podprojekty głównej strony WWW. Następne zajęcia dotyczyły tematyki „Media nami kręcą: reklama, propaganda i kampania społeczna w Internecie. Platformy Google i Facebook. Blogi edukacyjne.” W ramach tej tematyki przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy internetową kampanię społeczną dotyczącą tematyki projektu. Uczniowie stworzyli projekt strony internetowej dla celów kampanii „Cyfrowo o powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”.

Styczeń

Kolejne zajęcia oparte zostały na bardzo ważnej tematyce dotyczącej bezpieczeństwa cyfrowego ucznia w szkole. Członkowie zespołu zostali zapoznani z zagadnieniem odpowiedzialności i kar za złamanie prawa.

Przyswoili wiedzę na temat tego, jak zachować się w przypadku zagrożenia. W ramach tych zagadnień stworzyli projekt strony, respektując prawa sieci. Dowiedzieli się, jak ważna jest wiarygodność w świecie cyfrowym. Na własnych stronach internetowych umieścili zweryfikowane przez różne źródła informacje.

Luty

W miesiącu lutym skupiliśmy się głównie na zajęciach praktycznych przy wykorzystaniu dostarczonych przez projekt materiałów. Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy. Każda z nich zajęła się składaniem robotów Lego Education. Istotnym askpektem było ukazanie ruchu robota i wykorzystanie sensorów.

Publikacja wyników programowania opublikowana została na własnych stronach WWW – strony w PHP, skrypty w JavaScript, tworzenie galerii. Uczniowie zdobyli umiejętność przeglądania i wykorzystania aplikacji wspierających zdobywanie umiejętności i zrozumienia współczesnego świata. Szczególna uwaga została zwrócona na narzędzia do projektowania i programowania.

Jeden z naszych zaprogramowanych robotów:

Kwiecień

W związku ze szczególną sytuacją i przestrzeganiem przepisów BHP, mówiących o czasie pracy młodzieży przy komputerze, w miarę możliwości przeprowadzone zostały zajęcia online za pomocą platformy Teams. Uczniowie zapoznali się z filmem instruktażowym. Instalowali środowisko programistyczne (CodeBlocks) i razem z nauczycielem stworzyli proste programy. Uczniowie poznali instrukcję przypisania, wprowadzania i wyprowadzania danych w konsoli. Członkowie zespołu za pomocą filmu instruktażowego zapoznali się z instrukcją if() oraz zwrotnicą switch – case. Następnie wykonali szereg programów wykorzystujących powyższe instrukcje. Nauczyciel pokazywał na udostępnionym ekranie jak użyć powtarzania instrukcji (iteracji) i bloku instrukcji. Następnie uczniowie (w konsultacji z prowadzącym) tworzyli programy wykorzystujące pętle. Na kolejnym spotkaniu uczniowie zapoznali się z instrukcją odczytu i zapisu do pliku tekstowego. Poznali polecenia otwierania pliku w odpowiednim trybie, a następnie wykorzystali te umiejętności do tworzenia programów wykorzystujących operacje wejścia/wyjścia.

Maj

W maju uczniowie pisali pierwsze programy w Pythonie. Instalowali środowisko programistyczne (CodeBlocks) i razem z nauczycielem stworzyli proste programy. Podsumowaliśmy również naszą wspólną działalność.

Multimedia

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Trzciance
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Adam Sroka
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 1. Małgorzata Baum
 2. Marcel Dzimira
 3. Franciszek Frycz
 4. Jakub Kluska
 5. Krzysztof Maksim
 6. Piotr Matus
 7. Szymon Olszewski
 8. Marta Piekarska
 9. Jan Pietras
 10. Wiktoria Popławska
 11. Patryk Szmajda
 12. Bartłomiej Szymczak
 13. Krzysztof Weimann
 14. Mateusz Wieczorek
 15. Jan Wiela
 16. Arkadiusz Zawalniak