Cyfryzacja – kreatywnie w przyszłość

Założenia projektu

——————————————-

Przygodę szkoły ZSCKR Powiercie z programem Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 zapoczątkowała pani Marianna Milewska koordynator projektu w naszej szkole. Działania, które podjęła doprowadziły do przyjęcia naszej szkoły do projektu i podprojektu ULI. 

Realizacja

—————————————-.

Gdy zaproponowano mi prowadzenie podprojektu Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI) długo się zastanawiałem widząc szanse dla rozwoju młodzieży i szkoły. Pracownia informatyczna dzięki projektowi wzbogaciła się o laptopa, tablety, kamerę, głośnik, zestawy Lego mindstorms EV3, gry edukacyjne oraz materiały biurowe. Sprzęt ten znacznie zwiększył jakość mojej pracy a także posłużył do prowadzenia innych niż wcześniej, bardziej atrakcyjnych lekcji. Przystąpienie szkoły do projektu uświadomiło potrzebę modernizacji struktury informatycznejw szkole. Prędkość Internetu przed projektem wynosiła 1-10 Mb/s obecnie 250 Mb/s. Pracownia informatyczna która znajduje się na terenie internatu szkolnego została wzbogacona o nowy sprzęt. Przeskok z systemu XP na WIN 10 to milowy krok do przodu. Dzięki temu mogłem bez problemu korzystać ze sprzętu, który otrzymałem z projektu i realizować tematy zawarte w poradniku. Jednak największym beneficjentem projektu została młodzież, głównie internacka która może cieszyć się nowym sprzętem na co dzień. Uczniowie uczęszczający do naszej szkoły ZSCKR Powiercie to w większości młodzież z terenów wiejskich, często z problemami z dostępem do Internetu i brakiem lub przestarzałym sprzętem komputerowym. W okresie nauki zdalnej sprzęt z pracowni szkolnej został w części udostępniony młodzieży w celu realizacji nauki zdalnej. Życie szybko zweryfikowało przydatność zdobytej wiedzy. Założyłem z kolegą, którego jestem opiekunem stażu, platformę w chmurze Google na czas nauki zdalnej. Nauczyciele umieszczają tam materiały, które uczniowie mająw sposób przejrzysty i łatwy udostępniane. W podobny sposób realizowałem dalszą część projektu. Opis realizacji projektu ULI oraz wykorzystanie w praktyce informacji ze szkoleń i sprzętu załączam jako filmik w Mediotece

Udział szkoły w projekcie spotkał się wśród uczniów i nauczycieli z dużym zainteresowaniem i wniósł wiele pozytywnych zmian w funkcjonowaniu szkoły. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach ULI jednak najwięcej frajdy sprawiła oczywiście zabawa z Lego Mindstroms EV3 (najbardziej przyciągający element projektu).  Uczniowie mieszkający w internacie a nie uczestniczący w projekcie już dopytywali się, kiedy będzie można składać i programować roboty z lego. Pełne szczęście uczestników projektu pokrzyżowała pandemia. Nic jednak straconego mieszkańcy internatu po powrocie będą mogli dalej cieszyć się ze składania i programowania robotów. Gry edukacyjne zaproponowane przez twórców projektu zapewne jeszcze nie raz sprawią wiele uciechy młodzieży w szkole i internacie.

Dla mnie udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020 był bardzo ważny, wzbogacił mój warsztat pracy unowocześniając go nowymi trendami w nauczaniu szczególnie tymi od strony informatycznej. Jako informatyk i wychowawca w internacie staram się pobudzać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, zarówno tych tradycyjnych, jak czasopismo, książka, ale również w dobie wysokiego postępu techniki komputerowej, właściwego posługiwania się Internetem i umiejętnego korzystania z jego zasobów.

Sądzę, iż w czasie trwania projektu udało mi się zrealizować założone w planie, harmonogramie cele. Dołożyli państwo wszelkich starań, aby wzbogacić i ulepszyć warsztat dydaktyczny i metodyczny pracy w szkołach i myślę, że skrzętnie z niego skorzystałem i dalej będę korzystał w mojej pracy z młodzieżą. Przyczyniło to się także do podniesienia jakości pracy szkoły i zwiększenia jej atrakcyjności.  Zdobyta wiedza, którą przekazuje z przyjemnością, zdecydowanie służy dalszemu rozwojowi wychowanków. Zainteresowanie nowinkami technicznymi i nowymi metodami dydaktycznymi, pozwala przyciągnąć uwagę uczniów i osiągnąć lepsze rezultaty pracy.

Podsumowując okres trwania projektu myślę, iż mogę go zaliczyć do bardzo udanych. Doświadczenia zdobyte w tym czasie uświadomiły mi potrzebę ustawicznego doskonalenia własnych umiejętności i kompetencji, co zamierzam czynić w kolejnych latach swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Multimedia

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Zespoł Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kole
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Krzysztof Białkowski
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 1. Mateusz Janczak
 2. Radosław Skrzypczak
 3. Filip Florczyk
 4. Adam Majchrzak
 5. Kacper Pasiński
 6. Kamil Szafrański
 7. Konrad Kaźmierczak
 8. Jakub Jędro
 9. Marcin Bartniak
 10. Adrian Orlik
 11. Mateusz Wojcieszak
 12. Natalia Siwińska
 13. Weronika Bierut
 14. Bartłomiej Pawlak
 15. Mateusz Stęplewski
 16. Michał Stasiak