Dostępny świat programowania dla osób z dysfunkcją wzroku

Założenia projektu

——————————————-

Uczniowie z niepełnosprawnością wzrokową od lat borykają się z trudnościami związanymi z nauką programowania. Projekt „Dostępny świat programowania dla osób z dysfunkcją wzroku” zakłada poznawanie przez uczniów środowiska programistycznego z zastosowaniem technologii asystujących i wykonanie audytu dostępności dla osób niepełnosprawnych. W trakcie zajęć uczniowie nabędą podstawową wiedzę z zakresu programowania robotów Lego, wykonają test dostępności oprogramowania producenta, a następnie wyszukają środowisko programistyczne, które pozwala przygotowywać oprogramowanie robotów z zastosowaniem technologii asystujących. Uczniowie rozwiną wiedzę i umiejętności w praktycznym zastosowaniu standardu dostępności WCAG na poziomie 2.1. Efektem realizacji projektu będzie przedstawienie wyników diagnozy dostępności w atrakcyjnej multimedialnej formie.

Realizacja

—————————————-

W ramach projektu  uczniowie wykonali prezentację z przeprowadzonych audytów, przygotowali opis badania, jego źródła oraz opisali wnioski podsumowali całość swojej pracy. Wykonane zostały adaptacje środowiska leHos i udźwiękowiono klocek konstrukcyjny, by osoba niewidoma mogła obsługiwać go samodzielnie. Na potrzeby zajęć wykonano obrajlowienie gry ScottieGo! i za pomocą oprogramowania mówiącego udostępniono osobom niewidomym.

Nie udało się zrealizować wszystkich zamierzeń. Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna znacząco utrudniła realizację zajęć (nawet w formie zdalnj). Do oceny przesyłamy, to co udało się zrobić.

 

Multimedia

Link do prezenyacji – kliknij tutaj

 

Zdjęcia i filmy obrazujące przebieg i efekty pracy w projekcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci Niewidomych w Owińskach
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Łukasz Mroziński
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

  1. Damian Chmielewski
  2. Aleksandra Kostecka
  3. Julia Kożuszek
  4. Szymon Stańczyk
  5. Wiktor Szala
  6. Alicja Szuszczewicz
  7. Zuzanna Zielińska