Helena Juskowiak

22 maja 1950 r.ur.
zm.
 
Imię i nazwisko bohatera/bohaterki:

Helena Juskowiak

(!) Np.: „Stefan Banach”
Lata życia:
data narodzin:
22 maja 1950 r.
Słowa kluczowe:
  • nauczyciel
  • przedsiębiorca
  • społecznik
(!) Wpisz słowa kluczowe np. Powstaniec wielkopolski, organicznik, nauczyciel, minister, społecznik
Zdjęcie (cover) bohatera/bohaterki:
helena_juskowiak_2005r_portret.jpg
(!) zmień zdjęcie podmieniając widniejącą powyżej zaślepkę
Życiorys:

Helena Juskowiak (z domu Duczmal), urodziła się 22 maja 1950 roku we Wrocławiu. Rodzice to :Franciszka i Władysław Duczmalowie. Krótko po urodzeniu rodzice przeprowadzają się do Nowej Wsi k. Krotoszyna (rodzeństwo to:siostry Irena, Bożena i Urszula i brat Zenon).

W Nowej Wsi Helena uczęszcza do istniejącej tu siedmioletniej wtedy, szkoły podstawowej (1957-64), po jej skończeniu jest uczennicą krotoszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja (1964-68) gdzie zdaje maturę kończąc klasę XI d (wtedy klasy numerowano od 1 szkoły podstawowej). Od września 1968 uczy się w Liceum Pedagogicznym we Świdnicy, gzie uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne i… zdaje drugą maturę.

Po powrocie do Nowej Wsi, pracuje w Urzędzie Powiatowym w Krotoszynie a od września 1969 roku zostaje wychowawcą w internacie w Zakładzie Wychowawczym w Krotoszynie. Jest to pierwsza praca w wyuczonym zawodzie. Od września 1972 roku podejmuje pracę nauczycielki w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, gdzie uczy większości przedmiotów. Często jest wychowawcą klas VII i VIII, gdzie wykorzystuje swoje doświadczenia z poprzedniej pracy.

W polskiej oświacie jest to czas próby wprowadzenia tzw. dziesięciolatki (szkoła podstawowa miała trwać 10 lat). Pani Helena podejmuje więc studia na Uniwersytecie Radiowo-Telewizyjnym, aby być przygotowanym do zbliżających się zmian (5 lat przygotowania ogólnego i 3 lata do nauczania matematyki). Niestety „dziesięciolatka” nie wchodzi w życie a na podstawie zakończonego szkolenia nasza bohaterka otrzymuje kwalifikacje do nauczania początkowego.

W życiu rodzinnym to czas zawarcia małżeństwa z Henrykiem Juskowiakiem (1970), który od 1976 roku prowadzi własną firmę oferującą usługi ślusarsko-hydrauliczne. Na świecie pojawiają się dzieci: syn Maciej (1972) i córka Barbara (1974).

Helena Juskowiak angażuje się w życie szkoły w Nowej Wsi. Prowadzi konferencje metodyczne i szkoleniowe oraz lekcje pokazowe w powiecie krotoszyńskim. Kończy wiele kursów i szkoleń, pracuje jako metodyk. W szkole daje się poznać jako wymagający ale sprawiedliwy nauczyciel. Jest lubiana przez uczniów i współpracowników. Wyniki Jej pracy zostają wielokrotnie nagradzane przez władze oświatowe (nagrody dyrektora i kuratora). Ale szkoła to nie tylko lekcje… Pani Helena często wyjeżdża ze swoimi uczniami na wycieczki, przygotowuje do różnych konkursów i występów. Przez długi czas jest opiekunem Szkolnej Kasy Oszczędnościowej, dzieląc się z wychowankami wiedzą ekonomiczną, którzy dzięki temu często zdobywają nagrody na konkursach wiedzy ekonomicznej.

Na początku lat 80-tych rusza rozbudowa szkoły w Nowej Wsi. Mąż Pani Heleny Henryk działa w społecznym komitecie rozbudowy szkoły. Dzięki ogromnej pomocy społeczności lokalnej, nowa i dobrze wyposażona szkoła zostaje oddana do użytku w 1987 roku. Podczas uroczystego otwarcia nowego budynku szkoły, uczniowie pokazują figury akrobatyczne (piramidy), przygotowane pod opieką Pani Heleny, co wzbudza aplauz zaproszonych gości.

Lata 90-te to dalsze kształcenie (Studium Metodyczne i stopień specjalizacji z nauczania początkowego) i ciągła praca z dziećmi klas I-III oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

W grudniu 2003 roku po 34 latach wytężonej pracy w trudnym zawodzie nauczyciela, Helena Juskowiak przechodzi na zasłużoną emeryturę. Pomaga mężowi w prowadzeniu dużej firmy zajmującej się wykonywaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

20 stycznia 2013 roku nagle umiera mąż Pani Heleny, nieodżałowany Pan Henryk Juskowiak. Żona przejmuje kierowanie firmą i prowadzi ją do dnia dzisiejszego. Firma zajmuje się dziś budową sieci kanalizacyjnych i działa na terenie wielu powiatów Wielkopolski i Dolnego Śląska, ciesząc się uznaniem. Pani Helena Juskowiak jest kompetentnym i lubianym przez pracowników szefem. Choć na co dzień zabiegana ale jak zawsze bardzo miła i elegancka. Relaksuje się kierując autem i pracując w ogrodzie. Kocha podróże (góry i ciepłe morza). Dla wszystkich, którzy Ja znają jest przykładem pracowitości, odwagi i elegancji.

(!) Sugerowany porządek życiorysu: Pochodzenie / Rodzina / Edukacja / Kariera / Działalność polityczna / Działalność społeczna / Działalność ekonomiczna / Rzecz lokalnej społeczności
Bibliografia i Netografia (odnośniki):
  • wywiad z p. Heleną Juskowiak, kwiecień 2021 r.
  • Kronika Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
(!) skopiuj i wklej elementy powyżej by dodać więcej odnośników
Podprojekt:

III EDYCJA CYFROWEJ DZIECIĘCEJ ENCYKLOPEDII WIELKOPOLSKI „Dzieje Wielkopolanek”

Szkoła:
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,  Nowa Wieś 36, 63-708, Rozdrażew.
(!) kliknij dwukrotnie w element by zmienić dane kontaktowe.
Autorzy:
Bartosz Bała, Agata Droszcz, Bartłomiej Głód, Julia Kolenda, Dominika Konrady, Klaudia Poterek, Klaudia Rataj, Marek Reszel, Krzysztof Rutkowski, Kinga Wielebska, Anna Wojtkowiak, opiekun grupy Sebastian Hadryan
(!) kliknij dwukrotnie by zmienić nazwę grupy projektowej.