Irena Byszewska

4 listopada 1924ur.
11 grudnia 2017zm.
 
Imię i nazwisko bohatera/bohaterki:

Irena Byszewska

(!) Np.: „Stefan Banach”
Lata życia:
data narodzin:

4 listopada 1924

data śmierci:

11 grudnia 2017

Słowa kluczowe:
 • aktorka
 • artystka
 • teatr
(!) Wpisz słowa kluczowe np. Powstaniec wielkopolski, organicznik, nauczyciel, minister, społecznik
Zdjęcie (cover) bohatera/bohaterki:
img_7861.jpg
(!) zmień zdjęcie podmieniając widniejącą powyżej zaślepkę
Życiorys:

10338471_668377269882323_5935977367246135741_o.jpgIrena Maria Byszewska zd. Żółtowska – urodziła się 4 listopada 1924 roku w miejscowości Kadzewo, niedaleko Śremu. Była córką Stanisława hr. Żółtowskiego h. Ogończyk (1882-1996) oraz Cecylii hr. Ronikier h. Gryf (1898-1973). Miała trójkę rodzeństwa – siostrę Annę (1927-) oraz braci – Edmunda (1921-1939) i Kazimierza (1923-1935). Swoje dzieciństwo spędziła wraz z najbliższymi w rodzinnym majątku we wspomnianym Kadzewie. Pierwsze lata życia upłynęły jej beztrosko na zabawie i podziwianiu uroków wielkopolskiej wsi. Z czasem oprócz zabawy pojawiła się staranna edukacja, bardzo istotna dla ziemiańskiego rodu. Irena Byszewska nie uczęszczała jednak do zwyczajnej 6-letniej szkoły powszechnej, lecz pobierała nauki w rodzinnym pałacu. Nauczania młodej hrabiny podjęły się najpierw – Pani Maria Sobkowiak, następnie Barbara Kubacka, która wykładała głównie język francuski i uczyła gry na pianinie. Od czasu do czasu w majątku gościł również nauczyciel z pobliskiej szkoły w Bodzyniewie, którego zadaniem oprócz udzielania lekcji, było przeprowadzanie egzaminów sprawdzających wiedzę. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1938 roku, rodzice wysłali córkę do podwarszawskiego Szymanowa, gdzie działało specjalne gimnazjum żeńskie dla dziewczyn pochodzenia szlacheckiego i arystokratycznego, prowadzone przez siostry Niepokalanki.  

Wszystko przerwał wybuch II wojny światowej, która zastała młodą hrabinę weimg_7877.jpeg wspomnianym Szymanowie. Była ona świadkiem ataku niemieckich samolotów na gmach klasztoru mieszczącego szkołę, lecz jak opowiadała – dzięki modlitwom doszło do cudownego ocalenia budowli. Wojna uniemożliwiła jednak dalsze funkcjonowanie placówki, a uczennica wróciła do domu. Tymczasem rodzina w obawie przed niemieckimi represjami i eliminacją polskiej inteligencji, zmuszona została w październiku 1939 roku, do opuszczenia w pośpiechu swojej kadzewskiej posiadłości. W okresie przymusowej tułaczki, Żółtowscy ukrywali się w pobliskich majątkach – Janów, Gryżyna, Pianowo. Następnie udali się do Warszawy, gdzie zamieszkiwała babcia bohaterki. Po krótkim pobycie w niebezpiecznej, bo zajętej przez hitlerowców stolicy, rodzice zdecydowali  o kolejnej przeprowadzce – tym razem do majątku Pławowice w Galicji, nieopodal Krakowa. Wybór ten nie był przypadkowy, ponieważ tamtejszy pałac był własnością siostry ojca bohaterki – Janiny Morstin oraz jej męża – Hieronima. Ze względu na zainteresowania hrabiego, miejsce to jeszcze przed wojną było punktem spotkań wielu polskich poetów, literatów i artystów. W okresie wojennej zawieruchy organizowano tam pomoc dla Żydów oraz młodzieży szlacheckiego pochodzenia, dla której organizowano tajne nauczanie. W przygotowaniach do matury, brała również udział Irena, która zdała egzamin dojrzałości w Krakowie, odbywający się w warunkach pełnej konspiracji.  W Pławowicach po raz pierwszy zetknęła się także z grą na scenie. Wspomniani Państwo Morstin, prowadzili bowiem tajny teatr młodzieżowy, którego reżyserem był ukrywający się w majątku – Arnold Szyfman, znany polski dramaturg, organizator życia teatralnego w przedwojennej Warszawie. On jako pierwszy zauważył talent aktorski młodej hrabiny. Irena wraz z siostrą Anną, zagrały we wspomnianym teatrze swoje pierwsze role, występując m.in. w spektaklu pt. „Sen nocy letniej”.  

Okres II wojny światowej był dla Żółtowskich traumatycznym przeżyciem, ponieważ oprócz utraty majątku i związanej z tym niepewności, rodzina musiała pogodzić się ze śmiercią syna Edwarda, który zginął w obronie stolicy. Przyszłość też nie rysowała się w kolorowych barwach. Po zajęciu Polski przez wojska rosyjskie, zainstalowano w naszym kraju ustrój komunistyczny. Rody szlacheckiego pochodzenia, nie mogły liczyć na przychylność nowych władz, które traktowały arystokratów jako wrogów ludu i uniemożliwiły im odzyskanie przedwojennych własności. Mimo to, rodzina podjęła próbę powrotu do Wielkopolski. Ojciec bohaterki po kryjomu udał się nawet do rodzinnego domostwa w Kadzewie, aby sprawdzić co z niego po wojnie zostało. Czujne oko Służby Bezpieczeństwa szybko wywęszyło plany Stanisława Żółtowskiego, który musiał pospiesznie uciekać przez pałacowe okno, aby uniknąć represji. Rodzina tymczasowo osiedliła się w pobliskim Pianowie. Ojciec znalazł tam dorywczą pracę, która umożliwiła najbliższym funkcjonowanie w trudnych powojennych czasach. Niestety, kiedy pracodawcy dowiedzieli się o pochodzeniu i majątku Żółtowskich, ojciec stracił źródło dochodu. Kolejne miesiące okazały się nieustanną tułaczką dla rodziny. Po ucieczce z Pianowa, wędrowców przyjęto dzięki gościnności Państwa Wojciechowskich – w Witkówkach nieopodal Kościana. Tam Stanisławimg_7879.jpeg Żółtowski ponownie znalazł dorywcze zajęcie, lecz z powodów politycznych musiał zabrać rodzinę do majątku Państwa Lossów w Gryżynie. Następnym przystankiem rodu był Nowy Dwór, z którego Żółtowscy udali się na Śląsk. W Szklarach Górnych, Irena poznała młodego zootechnika przyjeżdżającego tam na praktyki – Antoniego Byszewskiego z Drozdowa h. Jastrzębiec (1924-1996), którego poślubiła w 1949 roku. W drugiej połowie lat 40., bohaterka rozpoczęła wymarzone studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie dostała się dzięki pomocy wspomnianych wyżej – Państwa Morstin z Pławowic. To oni wzięli na siebie znalezienie i opłacenie mieszkania w stolicy Wielkopolski. Okres studiów w Poznaniu był dla młodej hrabiny prawdziwą szkołą życia, ponieważ aby zarobić na pędzle i farby musiała podjąć pracę w sklepie warzywnym na tamtejszym rynku. Rodzice w tym czasie na stałe osiedli we Wrocławiu, gdzie ojciec bohaterki znalazł zatrudnienie w hotelu Monopol, częściowo wyprowadzając rodzinę z trudnej sytuacji finansowej. 

img_7866.jpegWówczas w życiu Ireny ponownie pojawił się wspomniany Arnold Szyfman, który widział w niej od dawna wielki talent aktorski. Namówił rodziców hrabiny, a także Państwa Morstin, aby arystokratka rzuciła po roku studiów poznańską ASP na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Decyzja ta wiązała się oczywiście ze zmianą miejsca zamieszkania. Przyszła aktorka jeszcze w okresie nauk na PWST, grywała na deskach kilku polskich teatrów. Swoją przygodę ze sceną Irena Byszewska zaczęła w teatrze w Katowicach, następnie występowała w Gdańsku oraz w gdyńskim Teatrze Wybrzeże. Po ukończeniu studiów w 1949 roku, na stałe przeprowadziła się z mężem do Małopolski. W międzyczasie skończyła także Prywatną Szkołę Dramatyczną im. Iwo Galla. 

Od tamtego czasu coraz częściej widywano ją na deskach krakowskich teatrów – w Teatrze Rapsodycznym i Teatrze Poezji. W 1954 roku rozpoczęła z kolei dwuletnią współpracę zimg_7878_1.jpeg Państwowym Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W tym miejscu na dobre rozpoczęła się jej kariera aktorska. Grała tam sporo głównych ról w przedstawieniach tj.: “Zemsta” (1954), “Kordian” (1956) czy też “Wesele” (1956). W 1956 roku skorzystała z lepszej propozycji finansowej zaproponowanej przez władze Teatru Ziemi Krakowskiej im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Z tą instytucją związała się już do końca swojej zawodowej działalności. W omawianym czasie zaprezentowała swoje umiejętności między innymi w następujący spektaklach: “Krzesiwo” (1962), “Lalka” (1964), “Stara Baśń” (1965), “Świętoszek” (1965), “Odprawa posłów greckich” (1967), “Ojciec Goriot” (1969), “Król włóczęgów” (1968), czy też “Trismus” (1978). Aktorka występowała również w kilku filmach, na przykład w produkcji pt. “W dni przedwiosenne” (1975).   

img_7884.jpegW 1979 roku postanowiła przejść na emeryturę. Nie zrezygnowała jednak gry na scenie. Nadal dostawała i przyjmowała zlecenia z różnych teatrów w Polsce. W dalszym ciągu zdarzało się jej grywać w filmach, tj. – “Dziewczęta z Nowolipek” (1985) oraz “I skrzypce przestały grać” (1988). Czas emerytury przebiegał bohaterce na dalszej realizacji swoich pasji związanych z malowaniem i literaturą – amatorsko pisała wiersze i fraszki. Niestety żadne z nich nie doczekały się wydania i nie przetrwały do naszych czasów. W 1996 roku, po śmierci męża, aktorka postanowiła wrócić do rodzinnego Kadzewa, gdzie zamieszkała wraz z synem Stanisławem Byszewskim i jego rodziną. Tam spędziła swoje ostatnie dni, dzieląc się z napotkanymi ludźmi głęboką wiarą w Boga oraz bogatym doświadczeniem życiowym. Zmarła dnia 11 grudnia 2017 roku, w wieku 93 lat. Pochowana została 16 grudnia 2017 roku na cmentarzu parafialnym w Śremie.  

Materiały dodatkowe:

1. Prezentacja ze zdjęciami

2. Wywiad z Panem Stanisławem Byszewskim, przeprowadzony przez uczennicę – Łucję Byszewską (20.03.21r.)

3. Fragment drzewa genealogicznego rodziny Byszewskich

4. Drzewo genealogiczne rodu Żółtowskich, utworzone przez uczniów

(!) Sugerowany porządek życiorysu: Pochodzenie / Rodzina / Edukacja / Kariera / Działalność polityczna / Działalność społeczna / Działalność ekonomiczna / Rzecz lokalnej społeczności
Bibliografia i Netografia (odnośniki):
 • Archiwum Prywatne Rodziny Byszewskich, Życiorys Ireny Byszewskiej.
 • Archiwum Prywatne Rodziny Byszewskich, fotografie z czasów pracy zawodowej Ireny Byszewskiej.
 • L. Durczykiewicz, Fotografia przedstawiająca pałac rodziny Żółtowskich w Kadzewie z lat międzywojennych [online], https://pl-pl.facebook.com/durczykiewicz/photos/kadzewo-w-pow-%C5%9Bremskim-pa%C5%82ac-%C5%BC%C3%B3%C5%82towskich-na-poczt%C3%B3wce-durczykiewicza-udost%C4%99pnion/668377269882323/ [dostęp 30.04.2021]. 
 • A. Fastnacht-Stupnicka, Z pałaców do recepcji, „Związek Rodu Żółtowskich” 2004 [online], http://www.zoltowscy.pl/wp/2016/03/z-palacow-do-recepcji/ [dostęp 30.04.2021].
 • https://www.rdn.pl/kultura/zmarla-irena-byszewska-aktorka-teatru-im-solskiego [dostęp 30.04.2021].
 • http://pollyana.nazwa.pl/kadr/2017/12/13/zmarla-irena-byszewska-aktorka-solskiego-w-tarnowie/[dostęp 30.04.2021].
 • https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=112299[dostęp 30.04.2021].
 • http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/10819/irena-byszewska[dostęp 30.04.2021].
 • M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego [online], https://www.sejm-wielki.pl/b/cz.I004409[dostęp 30.04.2021].
 • http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,408583,Irena-Byszewska-nekrolog.html[dostęp 30.04.2021].
(!) skopiuj i wklej elementy powyżej by dodać więcej odnośników
Podprojekt:

 CYFROWA DZIECIĘCA ENCYKLOPEDIA WIELKOPOLSKI  – III EDYCJA

Szkoła:

Szkoła Podstawowa im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

(!) kliknij dwukrotnie w element by zmienić dane kontaktowe.
Autorzy:

Grupa projektowa – „Badacze przeszłości”. Uczniowie: Oliwia Bąkowska, Michalina Borowska, Łucja Byszewska, Marcelina Cielebąk, Maja Gronek, Miłosz Jankowiak, Marcelina Kowal, Marta Krzyżaniak, Nicole Matecka, Magdalena Socha, Izabela Troszczyńska, Maria Woźna. Opiekun: mgr Marcin Urbaniak.

Aktywności uczniów:

1. Prezentacha grupy

2. Nagranie przedstawiające rezultaty pracy grupowej uczniów – Ludwika Dobrzyńska Rybicka

3. Nagranie z ostatniego etapu prac grupowych – zarys biogramu Ireny Byszewskiej

(!) kliknij dwukrotnie by zmienić nazwę grupy projektowej.