Kontrowersyjni Piastowie – wykład dra Michała Bogackiego

Wykład dra Michała Bogackiego
na kanale YouTube
3 marca 2021 r. o godzinie 12.00

Kontrowersyjni Piastowie – wykład dra Michała Bogackiego

W historii „potocznej”, tej podręcznikowej, nasi pierwsi władcy często przedstawiani są jednoznacznie. Niektórzy wybitni (tych jest więcej) inni wręcz przeciwnie. Mieszko – wizjoner, założyciel państwa; Chrobry – wielki władca; Mieszko II – nieudacznik; Śmiały – zabójca biskupa Stanisława; Krzywousty – może i dzielny, ale odpowiedzialny za podział dzielnicowy… Z reguły oni sami oraz ich postępowanie, oceniane są według dzisiejszych kryteriów oraz wiedzy o późniejszych konsekwencjach ich czynów. Wiele w tej „potocznej” historii jest uproszczeń, przeinaczeń czy wręcz mitów… Tymczasem dla badaczy przeszłości te postacie zawsze wzbudzają jakieś kontrowersje. Istotne fragmenty ich biografii są konstruowane jedynie na podstawie poszlak. Niektóre są wręcz nie do odtworzenia. Działalność Piastów wcale więc nie była tak jednoznaczna jakbyśmy sobie tego życzyli.

Kontrowersyjni Piastowie to wykład nie tylko ukazujący naszych pierwszych Piastów w sposób „niepotoczny”, odczarowujący pewne mity, ale również pokazujący, jak wyrywkowa jest nasza wiedza o początkach państwa polskiego oraz jak niewiele wiemy o członkach dynastii piastowskiej w jej najwcześniejszym okresie.

dr Michał Bogacki

historyk, dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie; wcześniej zatrudniony w Instytucie Historii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był jednym z organizatorów kilku edycji wolińskiego Festiwalu Słowian i Wikingów i innych wydarzeń popularyzujących historię. Interesuje się w dziejami wojskowości wczesnośredniowiecznej oraz popularyzacją historii, w tym odtwórstwem historycznym. Autor, współautor oraz redaktor kilku książek, m.in.: Przemiany w wojskowości polskiej od połowy X wieku do 1138 roku. Kształt i organizacja armii (Toruń 2007), Broń wojsk polskich w okresie Średniowiecza (Zakrzewo 2009), Wolin – miasto Słowian i wikingów. Historia wolińskich festiwali i nie tylko (współautorstwo z Wojciechem Filipowiakiem, Wolin 2019), oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych.

Dostęp do wykładu na kanale YouTube znajduje się pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=YAaOIPGi4UA

Serdecznie zapraszamy!